Zending

Week van de Zending

Thema 2023: Ongezien!?

Neem deel aan de Week van de Zending 2023: individueel, met jouw kring of met de ganse kerk. Wie bieden jou materialen aan die je kan gebruiken om te bidden en meer te leren over onbereikte groepen en Gods hart voor hen.

Overdenking

Dit jaar verkiezen we een 10-15 minuten overdenking video te tonen in plaats van een preekschets. Op deze manier hoef je niet iets over te nemen en kan je de video tonen zowel tijdens een dienst als tijdens een gebedsavond.

 

Gebedsavond

We geven je per organisatie een gebedsfiche met de visie en missie van de organisatie enn hoe je kan danken en bidden voor de organisatie en hun projecten. Je kan als individu, groep bidden voor alle fiches ofwel de fiches verdelen onder elkaar.

 

Jeugdstudie

We voorzien een draaiboek voor een jeugdstudie van ongeveer 30 minuten (12+) me, een bijbeloverdenking, gespreksgroepjes en interactieve verwerking. Je volgt gewoon ons volledig uitgewerkt draaiboek.

 

Zondagsschoolles

We voorzien een draaiboek voor een korte zondagschoolles (6-12) over zending. Het bestaat uit een bijbelgedeelte met vragen, een verhaal over zending en een verwerkingsopdracht.

 

Aanmelden?

Alles is volledig gratis. Je moet je enkel aanmelden via ons formulier hier.

Deelnemende organisaties:

Wat?

Zending

Het zendingsplatform is een samenwerking tussen verschillende organisaties in België die rond zending werken. Eén van onze activiteiten is een jaarlijkse week van de zending waar we de kerk en individuele christenen dienen door hen een inhoudelijk programma rond zending aan te bieden. 

Verder werken we als organisaties ook samen op vlak van workshops, zendingscursussen, member care. We bemoedigen elkaar ook op de vergaderingen.

Medianetwerk

Gebed

Geloofsvervolging

Zending

Inclusie

Jeugd

Evangelisatie

Contact