slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De Canadese multiculturele kerk

InterCom220816 MulticultureleKerkenCanadaShermanLauIn oktober vorig jaar vierde Canada 50 jaar multiculturalisme. In 1971 werd die benadering de basis van het officiële federale beleid op het gebied van maatschappelijke diversiteit. Eerste minister Justin Trudeau verklaarde bij die viering: “De diversiteit van de Canadezen is een fundamenteel element van ons erfgoed en onze identiteit. Gedurende vele generaties kwamen mensen van allerlei achtergronden, culturen en talen naar Canada, en nu beschouwen meer dan 250 etnische groepen dit land als hun thuis.” Sherman Lau vraagt zich op de website van Lausanne af hoe de Canadese kerken omgaan met het concept van multiculturaliteit en in hoeverre de invalshoek van de regering overeenkomt met de Bijbelse boodschap.

Wachten op de Wederkomst …

InterCom220816 WachtenOpDeWederkomstNigeriaanse politie bevrijdt gelovigen uit kerk

De Nigeriaanse politie is begin juli binnengevallen in de Whole Bible Believers Church in de staat Ondo. In die Pinksterkerk troffen ze een groep van 77 kinderen, tieners en volwassenen aan die er aan het wachten waren op de wederkomst van Christus. Alle aanwezigen werden door de politie bevrijd.

Opvallend was dat veel kinderen en jongeren weigerden om met hun ouders naar huis te gaan. Ze wilden het politiebureau niet verlaten voordat de gearresteerde voorgangers zouden worden vrijgelaten. “Wij willen liever de Heer volgen dan onze ouders,” verklaarde een van hen. Michael Olohunyomi, vader van een van de slachtoffers, vertelde dat zijn 21-jarige dochter al een paar dagen weigerde te eten omdat ze ervan overtuigd was dat de beide pastors bevrijd moesten worden. Hij verklaarde dat de gang van zaken dramatisch was veranderd vanaf het moment dat er een nieuwe assistent-voorganger was aangeduid: “Hij heeft een gevaarlijke dwaalleer geïntroduceerd.” De ouders beschuldigden de voorgangers van ‘zwarte magie’ en vroegen dat hun kinderen een uitgebreide psychologisch onderzoek zouden ondergaan.

Ongelooflijk en bewonderenswaardig

InterCom220816 CanarischeEilandenFelicitaties van VN voor evangelisch werk op Canarische Eilanden

De vertegenwoordigster van de UNHCR (het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties), Sophie Muller, bracht onlangs een bezoek aan de Modern Christian Mission, een kerk op het eiland Fuerteventura. Bij die gelegenheid sprak ze haar waardering uit voor de inspanningen van deze evangelische kerk: “jullie doen een ongelooflijk en bewonderenswaardig werk”.

Het vluchtelingenagentschap kondigde onlangs te werken aan een sterkere aanwezigheid op de Canarische Eilanden. Zo zal er een gespecialiseerd team komen dat zal beoordelen wie van de vluchtelingen die op de eilanden arriveren, in aanmerking komen voor bescherming of asiel. Sophie Muller is de UNCHR-vertegenwoordigster in Spanje, en ze bezocht de archipel gedurende vier dagen om zo uit de eerste hand informatie te verzamelen over de situatie ter plaatse. Ze had ontmoetingen met verschillende plaatselijke autoriteiten, maar ook met instellingen en NGO’s. De toestroom van asielzoekers – overzee vanuit Afrika – is de laatste maanden sterk gestegen. Daarbij bood Muller haar expertise aan om de vluchtelingenstroom te controleren en stelde voor om samen te werken om de huidige uitdagingen aan te gaan.

32 miljoen Bijbels in 2021

InterCom220816 32miljoenBijbelsDe overkoepelende organisatie van de nationale Bijbelgenootschappen, de United Bible Societies, meldt dat er vorig jaar wereldwijd zo’n 32,6 miljoen Bijbels verdeeld zijn. Dat cijfer betreft alleen de volledige Bijbels, het aantal van Bijbelgedeelten (zoals een Nieuw Testament) ligt een stuk hoger, al lijkt er een tendens te zijn om eerder een complete Bijbel aan te schaffen. Er worden ook Bijbels gedistribueerd via andere uitgevers, maar de miljoenen Bijbels die via Bijbelgenootschappen verspreid worden, vormen hoe dan ook een niet te onderschatten onderdeel.

Zoals op veel andere terreinen is de coronacrisis ook bij de Bijbelverspreiding een spelbreker geweest. Desondanks kon er in 2021 een groei van 5,5 procent worden opgetekend in vergelijking met het jaar ervoor.

Weg uit de vicieuze cirkel van afhankelijkheid

InterCom220816 TearfundJaarverslag2021Tearfund zet zich volop in om op verschillende plaatsen in de wereld humanitaire hulp te bieden. Geen gemakkelijke taak, zeker niet wanneer je zelf geconfronteerd wordt met een crisis. In het jaarverslag kun je er niet omheen: 2021 was opnieuw een coronajaar. Zoals Tearfund directeur Cécil Van Maelsaeke het uitdrukt: “Wie dacht dat de coronapandemie snel voorbij zou gaan in 2021, was eraan voor de moeite. We bleven heel sterk de impact voelen van COVID-19 bij ons, maar zeer zeker ook bij onze partners in het Zuiden.” Desondanks konden veel activiteiten van de NGO uit Vilvoorde blijven doorgaan, al dan niet via telewerk. Noodhulp waar die dringend nodig was, maar vooral ontwikkelingshulp – op lange termijn – waar mogelijk. Hieronder belichten we enkele aspecten uit het jaaroverzicht.

Schermen met nieuws

InterCom220816 IMECWaar halen we ons nieuws vandaan? En hebben we eigenlijk wel interesse voor wat er in de wereld gebeurt? Toen de coronacrisis uitbrak, zagen we een enorme toename van de nieuwsconsumptie. Nu COVID-19 langzaam uit onze aandachtssfeer verdwijnt, neemt ook de behoefte aan nieuws af. Toch brengen we iedere dag uren voor een of ander scherm door en proberen we toch te weten wat er om ons heen speelt. Of waar onze al dan niet echte vrienden mee bezig zijn. Het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) onderzoekt regelmatig het digitale gedrag van de Vlamingen. We halen een aantal data uit de digimeter van afgelopen jaar …

Zwitsers parlement verwerpt verbod op betaalde seks

InterCom220816 ZwitserlandWetgevingProstitutieVolgens onderzoeken zou 80 procent van de vrouwen die in de Zwisterse zogenaamde ‘seksindustrie’ werkzaam zijn, met hun werkzaamheden stoppen als ze de mogelijkheid hadden. Voor de Evangelische Volkspartij (EVP) in het Parlement van Zwisterland een belangrijke reden om op een verbod op betaalde seks aan te dringen. Het wetsvoorstel van Marianna Streif van de EVP werd echter met 172 tegen 11 stemmen verworpen.

Het christelijke parlementslid verklaarde: “Prostitutie is in feite niets anders dan een betaald seksueel geweld. Dit gaat in tegen de menselijke waardigheid en tegen de gelijke rechten voor mannen en vrouwen.  Een maatschappij die gelijkheid serieus neemt, kan niet accepteren dat een mens het lichaam van een ander koopt.” De evangelische partij is ook van mening dat prostitutie altijd een kwestie van dwang is,

Roe v Wade – een andere stem

InterCom220816 IgnaceChrisArtikelDe uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarmee het arrest ‘Roe v Wade’” ongedaan gemaakt werd, heeft niet alleen in de Verenigde Staten tot reacties geleid, ook in Europa voor heel wat discussies gezorgd – en de storm is nog lang niet gaan liggen. Wat zeker in ons land opvalt, is dat vooral de ‘pro-choice’ stem gehoord wordt, en dat naar de mening van de pro-life beweging nauwelijks gevraagd wordt. Dat inspireerde columnist Ignace Demaerel en dokter Chris Velleman tot het schrijven van een uitgebreid artikel met de vraag: Mag de andere stem nog gehoord worden a.u.b. Het eerste wat ze in het debat betreuren, is de enorme polarisatie en het gebrek aan een gedegen argumentatie.

De verontwaardiging rond de beslissing van het Supreme Court is overweldigend en emotioneel en dat maakt volgens de schrijvers een eerlijk gesprek heel moeilijk: “de pro-lifers afschilderen als ‘intolerant, liefdeloos, conservatief, vrouwenhaters, … maakt het debat kapot: dit is moreel verdacht maken van de tegenpartij, om niet meer over inhoudelijke argumenten te hoeven nadenken.”

Seksisme in de kerk

InterCom220816 MeerDanSekseMissieNederland, de Nederlandse evangelische alliantie, zet zich al een tijd sterk in voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de activiteiten van het netwerk ‘Gelijkwaardig Leiderschap’, die geregeld worden belicht in de publicaties van de organisatie. Zo werd Eveline Bakker, voorzitter van het netwerk, onlangs gast-hoofdredacteur  van IDEAZ. De editie kreeg als titel ‘Meer dan sekse’ en handelt onder andere over ‘seksisme in de kerk’ – een gevoelig en doorgaans niet veel besproken onderwerp in christelijke kringen.

Als seksisme veelvuldig voorkomt op de werkvloer, hoe is het dan gesteld met vrouwelijke predikanten? Het was de vraag die centraal stond in het afstudeerproject van Aline Boele. Zij kwam tot de vaststelling dat van de 312 vrouwelijke voorgangers die haar enquête invulden 9 op de 10 aangaven dat ze er mee te maken hebben gehad.

De eerste keer in Thuis

InterCom220816 EersteKeerDe populaire VRT-soapserie Thuis raakt geregeld actuele maatschappelijk thema’s aan en is daarbij dikwijls een afspiegeling van de hedendaagse samenleving. Zo is er herhaalde aandacht voor ‘moderne kwesties’ als geaardheid en gender en andere thema’s op het vlak van seksualiteit. Recent was er in een aantal afleveringen speciale aandacht voor de ‘eerste keer’ van de personages Ilias en Silke. Geheel in lijn met de statistieken van onder andere ‘Sensoa’ was na enkele weken geflirt het moment van de daad aangebroken. Vlaamse tieners zijn gemiddeld 18 jaar oud bij de eerste geslachtsdaad, al neemt de leeftijd de laatste jaren wel toe.

De meest verkondigde opvatting over seksuele relaties is heden ten dage dat ze een normaal onderdeel vormen van relaties zodra beide partners ‘er klaar voor zijn’. De leeftijd waarop dat gebeurt verschilt van persoon.

Eenzaamheid is een goede manier om jezelf te vinden

ColloquiumFidif Senaat01aSpeelde levens- beschouwing een rol in het omgaan met de coronacrisis? Het was een van de centrale vragen op het colloquium dat FIDIF – het forum waar de interlevensbeschouwelijke dialoog zich afspeelt – in de senaat organiseerde. Niet toevallig daar, het is immers de taak van de senaat om over de samenleving te reflecteren. Geen moment te laat overigens, aangezien de COVID-19 perikelen inmiddels verdrongen werden door een nieuwe crisis, die van de oorlog in Oekraïne. De problemen in de wereld volgen elkaar snel op.

De gezondheidscrisis van de afgelopen twee jaar heeft onmiskenbaar sporen na gelaten. Wie niet zelf door de ziekte geveld werd, kent hoogstwaarschijnlijk wel iemand die door het virus getroffen werd. Hoe je met die crisis omgaat, is  verschillend voor ieder persoon. Het colloquium wilde twee zijden van het leeftijdsspectrum belichten.

 

168 uur bidden

InterCom22816 Gebedsketting168uurLeiders met een wereldwijde bediening van verkondiging en profetie, maar ook leidinggevenden vanuit België, roepen met grote aandrang op tot een intenser niveau van bidden en vasten. De reden daarvoor is duidelijk: we leven in een tijd van ongekende crisissen en er woedt zelfs in Europa opnieuw een oorlog. De gebeurtenissen schudden de wereld, maar ook de Kerk. “De geestelijke strijd rond Gods Koninkrijk wordt intenser. God wil in deze tijd zeker ook een opwekking geven in België én Europa. België heeft een belangrijke rol gekregen in het plan voor opwekking en reformatie in Europa. Daarom is het cruciaal dat christenen opstand, in eenheid, over de kerk- en denominatiemuren heen, en samen hun plaats innemen in gebed.”