slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

De wetenschap blijkt bar weinig te weten over de veiligheid van tatoeage-inkt en het verwijderen van tatoeages

(Hoewel men in Nederland al het zetten van tatoe's in het bejaardencentrum begint aan te bieden, heb ik het mijn gemeenteleden altijd ernstig afgeraden om tatoeages te laten zetten. Ten eerste omdat je lichaam niet van jouzelf is, maar een tempel van de Heilige Geest (1 Cor. 6:19). Ten tweede omdat je als je getrouwd bent je lichaam aan je partner hebt geschonken en dat die er zijn 'zeg' over mag hebben (1 Cor. 7:4). Ten derde omdat ik uit ervaring weet dat men er uiteindelijk toch meest spijt van krijgt. Een ten vierde omdat God het inprikken van de huid als verering van 'doden' ziet en er niet blij mee is (Lev. 19:28). Maar nu is er ook een wetenschappelijke reden. Zie het vervolg overgenomen uit Scientas. H.S.)

Mensen tatoeëren al duizenden jaren. Ook de 5300 jaar oude bekende ijsmummie Ötzi had al meer dan 50 tatoeages! In die tijd tatoeëerden mensen voor therapeutische of rituele doeleinden, maar ook puur ter decoratie van hun lichaam. In de daarop volgende eeuwen kregen tatoeages nog veel meer toepassingen. Ze gingen bijvoorbeeld niet alleen centraal staan in culturen, zoals bij de Maori’s in Nieuw-Zeeland, maar kregen ook religieuze of symbolische waarde. Later gebruikten mensen tatoeages om misdadigers en slaven te markeren, om ze zo makkelijk te herkennen. Door de eeuwen heen zijn de toepassingen van tatoeages dus alleen maar gegroeid. Tegenwoordig groeit hun populariteit als decoratie van ons lichaam sterk, maar bij de veiligheid van tatoeages zijn grote vraagtekens te plaatsen.

Dimensions komt naar Vlaanderen

LogoDimensions(en zoekt podia)

De Nederlandse organisatie Dimensions wil over het evangelie van Jezus Christus vertellen door zang, dans en theater. Kinderen en jongeren krijgen de kans om hun talenten op dat vlak te ontwikkelen. Ze krijgen training en gaan op tournee. Deze zomer komt Dimensions ook naar Vlaanderen. Dimensions is daarom op zoek naar plaatsen waar er optredens gegeven kunnen worden.
Als een groep ergens op bezoek komt, betekent dit dat de jongeren in de loop van de namiddag neerstrijken, het materiaal uitladen en opzetten en 's avonds een concert geven. Daqarna gaan ze naar gastgezinnen om de volgende dag verder te trekken.

Wie een concert wil organiseren, kan een beroep op Dimensions doen op 23, 24, 25 of 26 juli. Alle tourleden betalen hun eigen kosten, aan de lokale organisator wordt alleen gevraagd om apparatuur en vervoer te betalen - dat is 300 euro voor een optreden, plus een collecte tijdens de avond. Daarvoor wordt een boeiend programma aangeboden. Neem eens een kijkje op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=3NADzd9S9mI

Meer info - en boekingen - kunnen bij Petra De Craene: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe WEA-ambassadeur bij Orthodoxe Kerk

InterCom180404 WEAenOrthodoxenTer gelegenheid van een ontmoeting van de leiders van de belangrijkste kerken in Turkije heeft tweede Algemeen Secretaris van de World Evangelical Alliance Thomas Schirrmacher dr. Nik Nedelchev persoonlijk voorgesteld aan Bartolomeüs I, aartsbisschop van Constantinopel en als oecumenisch patriarch de geestelijke leider van 300 miljoen orthodoxe christenen wereldwijd. 

De patriarch heeft bisschop Nedelchev hartelijk verwelkomd als de ambassadeur van de WEA bij de orthodoxe kerk. WEA’s algemeen secretaris bisschop Efraïm Endero stelde: “Ik ben verheugd dat de WEA nu vertegenwoordigd is bij de Orthodoxe Kerken bij zulk een ervaren evangelische staatsman als Nik Nedelchev, die hooggewaardeerd wordt door veel orthodoxe leiders. We hebben belang bij goede en harmonieuze relaties met alle orthodoxe kerken en we zijn in het bijzonder solidair met de vele orthodoxe christenen die vervolgd en gediscrimineerd worden.

Hope for Europe – Tallinn2018

LogoHopeForEuropeTallinn2018Met nog iets meer dan een half jaar te gaan, beginnen de plannen voor ‘Tallinn 2018’ al aardig vorm te krijgen. In zekere zin staat ‘Kaapstad 2010’ – de wereldwijde conferentie die de Lausanne beweging in 2010 hield - model voor het evenement in de hoofdstad van Estland. Anderzijds bouwen de plannen voor een grote ontmoeting voort op eerder bijeenkomsten in het kader van het Hope for Europe-project – al waren die doorgaans kleinschaliger. Verschillende ‘tracks’ zijn al jaren actief en hebben een degelijke werking, andere staan nog in de kinderschoenen. In ieder geval heeft de Europese Evangelische Alliantie een aantal duidelijke doelstelling voor de bijeenkomst in oktober. In de eerste plaats hoopt de EEA dat er een sterkere passie en een grotere toewijding zal ontstaan als het gaat over samenwerking. Daartoe moeten we ook beter verstaan dat we elkaar nodig hebben en dat we elkaar kunnen helpen. De hoop is dat dit naar meer eenheid in de evangelische diversiteit zal leiden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Gods Koninkrijk zal groeien dankzij de samenwerking. 

Scholen met de Bijbel krijgen ondersteuning van katholiek onderwijs

FotHakelbrachtDaniel02Eind januari ondertekende Daniël Hakelbracht, Algemeen Secretaris van IPCO, de overkoepelende organisatie van de Scholen met de Bijbel in Vlaanderen, een samenwerkingsovereenkomst met het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV). Een op het eerste gezicht opmerkelijke stap, waarover De Standaard berichtte en ook de aandacht trok van het Nederlands Dagblad. Die krant publiceerde een artikel onder de titel ‘Protestanten in netwerk katholieken’. De indruk werd al snel gewekt dat de Scholen met de Bijbel waren opgegaan in het katholiek onderwijs – een impressie die niet juist is.

Geef om Syrië!

SyrischeVluchtelingenAdvertentie

Met uw financiële steun worden zeer kwetsbare christenen vanuit het oorlogsgebied Syria op een legale manier naar België overgebracht om daar een nieuwe duurzame toekomst op te bouwen.

 Wat is de situatie en de nood van de Syrische christenen? 

De burgeroorlog in Syrië is de ergste humanitaire crisis van deze tijd. De helft van de vooroorlogse populatie – meer dan 12 miljoen mensen – is of gedood of heeft hun huis moeten ontvluchten. 

 

De mensen wachten vaak met vluchten totdat ze uiteindelijk toch hun streek verlaten nadat een familielid gedood of hun omgeving gebombardeerd werd.

Genderideologie ontmantelt langzaam identiteit man en vrouw

genderideologie
Moederdag is kwetsend voor transgenders, vond een Engelse supermarkt en paste de kaartencollectie aan. In ons land vervoert de NS ‘beste reizigers’ in plaats van ‘dames en heren’. Alleen man en vrouw is vandaag ‘veel te simplistisch’ en heteroseksualiteit niet meer de norm. Wat gebeurt hier?

 

Je struikelt vandaag over termen als ‘gender’, ‘inclusief denken’ en ‘diversiteit’. Gemeenten en provincies zijn er druk mee in de weer, net als universiteiten en hogescholen. We hebben diversiteitsambtenaren, een diversiteitsbeleid, docenten ‘diversiteitsvraagstukken’, bedrijven met een heuse diversity board. Opzet van dit beleid is om minderheden voor te trekken en (voormalige) meerderheden een toontje lager te laten zingen, las ik in Elsevier Weekblad en veel mooier is het niet.

'Gevoel' tegenover 'inspiratie'

willem j ouweneel

Orthodox en postmodern - dat gaat slecht samen

Vorige week had ik het over dogma’s, over het nut en de nadelen ervan en over wie/wat orthodox is en wie/wat niet. Toen ik daar verder over door dacht, schoot me iets te binnen dat ik ook nog even kwijt moet. En dat is dat het in onze ‘postmoderne’ tijd sowieso niet erg simpel (en populair) is om over dogma’s en orthodoxie te praten.

Ik bedoel: orthodoxe christenen (katholiek, gereformeerd, evangelisch) mogen dan allemaal in de godheid van Christus, in zijn lichamelijke opstanding en in de verzoenende betekenis van zijn kruiswerk geloven. Maar voor de rest? Voor de rest overheerst vaak het ‘gevoel’, vooral dit gevoel: ‘ik kan mij niet voorstellen dat…’. Laat ik een paar voorbeelden geven, dan wordt het direct duidelijk wat ik bedoel.

Als de mensen er maar naar kijken …

InterCom180404 HomoAdvertentieReclame werkt alleen maar als ze goed bekeken wordt. Adverteerders grijpen graag naar beelden die choqueren om zo de aandacht te krijgen. Een beproefd recept was het gebruik van bloot, maar het publiek lijkt daar al iets te veel aan gewoon te zijn. Tijden veranderen … Tegenwoordig is het wel mogelijk om veel ophef te veroorzaken als men bijvoorbeeld kussende homo’s toont. Een Nederlands kledingmerk besloot onlangs een landelijke campagne op te bouwen rond een foto van twee zoenende mannen. Het was zeker niet de eerste keer dat de firma met uitdagende advertenties in het nieuws kwam – eerder kwam er al protest wegens seksistische beelden. De Rooms-katholieke organisatie ‘Gezin in gevaar’ besloot om via het Reformatorisch Dagblad een waarschuwende folder te verspreiden en meteen was het modemerk het voorwerp van een landelijke discussie …

Het pamflet noemt de reclamecampagne – die inmiddels al weer uit het straatbeeld verdwenen is – ‘onsmakelijke reclame’ met ‘zedeloze taferelen’ die overal op straat te zien zijn, ‘ook door kleine kinderen’. Hoewel de flyer een commerciële advertentiebijlage was, waarvoor de actiegroep ook betaald heeft, kon RD-hoofdredacteur Steef de Bruijn zich wel vinden in de waarden van ‘Gezin in gevaar’. Veel mensen lieten hun ongenoegen blijken over de beslissing van het dagblad en een tegenstander startte een crowfundingactie om advertentieruimte in het RD te kopen, met de bedoeling de ‘kusfoto’ ook daar te publiceren.

Vluchtelingen hebben vrienden nodig

InterCom180404FinkMarcelVan alle Europese landen is Duitsland een van de populairste landen – na het Verenigd Koninkrijk wellicht – bij de vele vluchtelingen die een nieuwe leven in het Westen willen beginnen. Toen duidelijk werd dat heel wat asielzoekers onze oosterburen als eindbestemming hadden, zei bondskanselier Angela Merkel dat het land de uitdaging aan zou kunnen. Haar ‘wir schaffen das’ werd echter sceptisch onthaald, zowel door politieke tegenstanders als medestanders. Kan Duitsland deze uitdaging inderdaad aan, of belandt het land door de immigranten in een crisis?

Marcel Fink, een van de deelnemers aan de ‘ronde tafel’ van het Refugee Highway Partnership, begin februari, werkt al 13 jaar in een project voor immigranten in Zuidwest Duitsland en hij is er van overtuigd dat het probleem niet onoverkomelijk is. “We zijn als land welvarend genoeg om hier mee om te gaan. Het is duidelijk dat de economie er op vooruit gaat: de nieuwkomers moeten immers ook eten, dus kopen ze voedsel. Alle ondersteuning die je ze vanuit de overheid geeft, steken ze terug in de economie. Daardoor ontstaan er nieuwe arbeidsplaatsen. In zekere zin steekt de overheid dus geld in de markt. Ik beschouw de ontwikkelingen dus als positief, en eerlijk gezegd: we zijn rijk genoeg om dit aan te kunnen”.

Had Angela Merkel dan gelijk toen ze zei: ‘Wir schaffen das’?

Een Open Deur voor vluchtelingen

InterCom180404 OpenDeurCollageWaarmee associëren we de naam Maximiliaan? In de eerste plaats Maximiliaan van Oostenrijk, die eind 15de, begin 16de eeuw machthebber was over de Nederlanden en – voor hem wellicht belangrijker – keizer was over het Heilige Roomse Rijk. Ten tweede is er het Brusselse Maximilaanpark dat de laatset jaren regelmatig in het nieuws kwam in het kader van de vluchtelingencrisis. Pieterjan Boom verhuisde met zijn vrouw Febe naar Brussel-Noord, waar hij in de omgeving van het park een appartementje vond. De keuze om daar te gaan wonen was bewust: het was de ideale locatie met het oog op de hulpverlening aan vluchtelingen. Pieterjan is verantwoordelijk voor het werk van ‘Open Deur’, een vzw die vanuit de Brusselse Bethelkerk werd opgestart om iets te betekenen voor de migranten die in Brussel aankomen – op doortocht of om er zich te vestigen.

De Bethelkerk bevindt zich in een multiculturele wijk van Schaarbeek, waar veel armoede heerst (we schreven er over in de vorige InterCom). Het verlangen van de christenen daar om iets voor de omgeving te betekenen, resulteerde een jaar of tien, elf geleden in het uitnodigen van mensen uit de wijk voor een maaltijd op vrijdagavond/ Er werden taallessen en huiswerkklassen georganiseerd en wie het nodig had, kon kleding komen uitzoeken. Door de jaren groeide het werk, en de vluchtelingencrisis (met onder andere de enorme toestroom van migranten in het nabijgelegen Maximiliaanpark) zorgde voor een extra ‘boost’. Pieterjan heeft er inmiddels zijn handen aan vol. Het bezoekersaantal op de activiteiten op vrijdagavond liep snel op tot meer dan honderd en ook nu zitten er dan meestal meer mensen in de kerk dan op zondagmorgen …

Nieuwsbrief