Home

Elkaar helpen Jezus bekend te maken.

Kerken
0
Kerkgangers
0

De Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV), een socio-culturele vereniging van evangelische, denominaties, organisaties en kerken. De EAV heeft als doel vernieuwing en vorming stimuleren naar aanleiding van Mattheus 28:19-20 waarin Jezus tot zijn volgelingen zegt: 

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.” [NBV21]

Het is daarom dat we ‘elkaar helpen Jezus bekend te maken’. We ondersteunen onze leden deze opdracht uit te voeren. Samen zoeken we naar nieuwe manieren om de aloude boodschap bekend te maken. Dit doen we rond drie kernwoorden: Eenheid, Stem en Ondersteuning.

Eenheid – Kerken, denominaties en organisaties samenbrengen in de naam van Jezus.

De EAV zal alle krachten van evangelische kerken, denominaties en organisaties in Vlaanderen bundelen om de grote opdracht van Jezus waar te maken in ons land en erbuiten.

Stem – Een christelijke stem laten horen in kerk en maatschappij.

De EAV is een hoopvolle, betrouwbare en zelfverzekerde stem zijn in de kerk, de media, de publieke sfeer en naar overheden toe, om er een duidelijk evangelisch geluid te laten klinken.

Ondersteuning – De kerk dienen en onze leden ondersteunen.

De EAV optimaliseert zijn communicatie en dienstverlening door relevante informatie en kwaliteitsvolle producten en methodieken aan de bieden aan zijn kerken, organisaties en leden.

Medianetwerk

Gebed

Geloofsvervolging

Zending

Inclusie

Jeugd

Evangelisatie

Contact