Gebed

7-14 januari 2024

Internationale Week van Gebed 2024

In 1974 werd in Lausanne een Congres voor Wereld Evangelisatie georganiseerd dat het leven van de hedendaagse evangelische beweging veranderde. Het werd bijgewoond door 2700 mensen uit meer dan 150 landen. Zij geven leven aan een conferentie die van historisch belang is omdat het een ontmoetingsplaats en een herlancering wordt van evangelicalen van over de hele wereld. Lausanne wordt een “beweging” die zich ontwikkelt en voortzet in talrijke conferenties, documenten en in twee daaropvolgende congressen (Manila 1989 en Kaapstad 2010). Het vierde Lausanne-congres gaat door in 2024 Seoul (Korea). Tot slot spreekt Lausanne van een “geest” die wordt gekenmerkt door een holistische en gezamenlijke visie op zending.

Een van de vruchten van het congres van Lausanne was het Verbond van Lausanne, een verklaring van evangelisch geloof die een referentiepunt is geworden voor evangelische gelovigen in de wereld. 50 jaar later geeft de Internationale Week van Gebed van de Europese Evangelische Alliantie ons de gelegenheid om het Verbond te heroverwegen, om de beweging van trouw aan het Evangelie en de passie voor zending aan te wakkeren. 

Met dezelfde “geest” van nederigheid en berouw die Lausanne kenmerkte, willen we bidden en ons inzetten om samen op een missie te zijn om de Grote Opdracht van de Here Jezus te beantwoorden, door de artikelen waaruit het Verbond van Lausanne bestaat, opnieuw te bekijken.

Het materiaal van de Internationale Week van Gebed werd dit jaar samengesteld door de Italiaanse Evangelische Alliantie. Het Gebedsplatform heeft de teksten aangepast.

Guy Cauwels

Jeruzalem van het oosten

Gebedsbijlage sAmen

03/12/2023-23/12/2023

Jeruzalem van het Oosten

Wie de gebedspunten in sAmen volgt, zal weten dat het land Noord-Korea geregeld aan bod komt. Dat heeft te maken met de zware geloofsvervolging die zich in het land voordoet. Officieel hebben de Noord-Koreanen vrijheid van godsdienst, maar in de praktijk is het vrijwel onmogelijk om als christen te fungeren. Het is niet voor niets dat deze maand de Noord- Koreanen in de kijker staan als ‘onbereikt volk van de maand’. Omdat de meeste gelovigen in het geheim hun geloof moeten beleven, is het moeilijk om exacte cijfers te krijgen, maar het is duidelijk dat het om een klein percentage gaat.

Toch zijn een aantal zaken over Noord-Korea niet of nauwelijks bekend. Voordat het communisme het land in zijn greep kreeg, was het land allesbehalve atheïstisch. Veel mensen hingen Oosterse godsdiensten zoals het boeddhisme of het confucianisme aan. Maar ook het christendom was er sterk verankerd. Dat was het gevolg van zendingsinspanningen in de 19de eeuw. Ondanks een moeizame start – Robert Thomas, een van de eerste missionarissen stierf de marteldood – boekten de protestantse zendelingen succes. Vanaf 1884 kregen ze de toestemming om het land binnen te komen en in 1907 was er een grote opwekking. Enkele jaren later kreeg de hoofdstad Pyongyang de bijnaam ‘Jeruzalem van het Oosten’ – een verwijzing naar de vele kerken in de stad.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de communisten aan de macht, en werd de aanbidding van God vervangen door de verering van de Grote Leider, Kim Il Sung. Ironisch genoeg had deze man een christelijke achtergrond – zowel zijn opa als zijn vader hadden functies in de kerk. Jammer genoeg is er van die christelijke erfenis vrijwel niets meer overgebleven en bidden we vandaag de dag voor de verdrukte christenen en voor de Noord-Koreanen als een onbereikt volk.

Deze ontwikkelingen geven te denken. Omstandigheden veranderen, en het feit dat een land voor een belangrijk deel christelijk is, wil niet zeggen dat de bevolking ook altijd Christus blijft volgen. Maar omgekeerd is het ook waar: een land dat atheïstisch is, hoeft dat niet voor altijd te blijven. Daarom ook dat het zo belangrijk is om voor onbereikte volken, zoals de Noord-Koreanen, te bidden. In de sAmen leest u meer over dit volk. Bijkomende informatie is ook te vinden op de website www.onbereiktevolken.net. 

Download de gebedsbijlage van sAmen HIER

Wat?

Platform gebed

Gebed wordt niet voor niets de motor van de gemeente genoemd. In deze bijlage van InterCom ligt de nadruk op bidden en danken. Of u nu alleen bidt, samen met iemand anders, of in een gebedsgroep in de gemeente: hieronder een aantal suggesties om in gebed bij God te brengen, om samen amen op te zeggen …

Thema's:

Medianetwerk

Gebed

Geloofsvervolging

Zending

Inclusie

Jeugd

Evangelisatie

Contact