Inclusie

Samen kerk zijn

EAV Platform Inclusie

‘Mensen van alle niveaus hebben een kerk nodig waar ze volledig kunnen thuishoren’
– Joni Eareckson Tada

Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. (1 Korintiërs 12:22, NBV21)

Over ons

Het EAV platform inclusie bestaat uit verschillende mensen en organisaties die zich bezighouden met inclusie en participatie.

Samen zetten we ons in voor toegankelijke kerken en activiteiten waar iedereen een volwaardig deel is, ook wanneer er sprake is van:

 • zichtbare of onzichtbare handicap
 • mentale beperking
 • taalbarrière
 • psychische of andere moeiten

Contact: inclusie@eavlaanderen.be

Wat we doen?

 • Ontmoeting één keer per twee maanden
 • Expertise bundelen en doorgeven
 • Inclusieverhalen en ervaringen delen in kerken en organisaties
 • Informerende en ondersteunende materialen ontwikkelen
 • Onderzoek

Wat kunt u doen?

 • Wilt u zich inzetten voor inclusie en participatie in uw kerk? Laat ons weten waar we kunnen ondersteunen.
 • Hebt u ervaring met inclusie en participatie? Kom ons platform versterken.

Wilt u meer weten over inclusie en participatie of hebt u vragen over een bepaald thema? Nodig ons uit voor een vorming of gesprek.

Deelnemende organisaties:

Medianetwerk

Gebed

Geloofsvervolging

Zending

Inclusie

Jeugd

Evangelisatie

Contact