slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

PJV - Medewerker beleid en lokale afdelingen

Wij zijn een christelijke jeugdvereniging gericht op jongeren tot 30 jaar uit Pinksterkerken in Vlaanderen en Brussel. Voor het begeleiden, ondersteunen en coachen van onze lokale afdelingen en voor het ontwikkelen en uitschrijven van beleid zijn wij op zoek naar een: Medewerker beleid en lokale afdelingen (24 u/week) 

Taken 
Je fungeert als aanspreekpunt voor de vrijwilligers en verantwoordelijken van lokale afdelingen Je bezoekt jaarlijks vijf lokale afdelingen van West-Vlaanderen tot Limburg
Je stimuleert ontmoetings- en uitwisselingsmomenten voor lokale leiders
Je komt op regelmatige basis samen met kinder-, tiener- en jongerenwerkers uit lokale afdelingen
Je onderzoekt de noden en behoeftes die leven onder lokale leiders en brengt de verschillende manieren waarop PJV haar lokale afdelingen ondersteunt onder de aandacht
Je staat in voor het uitwerken van de missie, visie en doelstellingen van PJV op beleidsmatig niveau
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een tijdsschema dat toewerkt naar een nieuwe beleidsnota
Je bent op de hoogte van de eisen en regels die opgelegd worden door de overheid
Je evalueert de huidige beleidsdoelstellingen
Je ontwikkelt en schrijft een nieuw beleidsplan uit
Je staat in voor het opvolgen van de beleidsdoelstellingen die met jouw functies en taken te maken hebben en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur en de teamcoördinator 

Functiegericht profiel
Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting, bij voorkeur vormingswerk of onderwijs
Je hebt voeling met jongeren en jongerenwerkers Je inspireert jonge leiders en zet hen aan tot concrete acties
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (NB: een goede kennis van het Nederlands is onontbeerlijk)
Frequent avond- en weekendwerk schrikken je niet af
Je bent bereid om geregeld op zondagvoormiddag aanwezig te zijn in een lokale afdeling
Je kan zelfstandig een werkplanning opstellen en bijsturen
Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een eigen auto 

Mensgericht profiel
Je onderschrijft de visie, missie en doelstellingen van PJV
Je onderschrijft het waardendocument en het leidersprofiel van PJV
Je beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden

Extra troeven
Ervaring in het coachen, aansturen en enthousiasmeren van vrijwilligers
Ervaring in het plannen, uitvoeren en opvolgen van beleid
Ervaring als vrijwilliger in PJV
Kennis van vrijwilligersbeleid- en wetgeving
Kennis van socioculturele sector en sectorale bepalingen 

Wij bieden
Een deeltijds contract van onbepaalde duur (aantal uur/week kan in onderling overleg gewijzigd worden)
Een competitief loon
Een boeiende, afwisselende job in een dynamische organisatie die erkend is door de Vlaamse overheid als landelijk georganiseerde jeugdvereniging
De kans om met een vrijwilligerscontract leiderschap op te nemen in onze kampen, weekends en dagactiviteiten
Een origineel pakket aan extralegale voordelen (eindejaarspakket, verjaardagsactiviteit, teambuildingsmoment)
Kansen tot het volgen van vorming 

Praktisch Vragen bij deze vacature? Neem contact op met:  Thierry Oppeneer, bestuurslid PJV:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Solliciteren doe je door volgende documenten op te sturen naar:  Dinette Prinsen, bestuurslid PJ V:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Een gemotiveerde sollicitatiebrief met daarin duidelijk vermeld:
Waarom je solliciteert voor de functie
Wat de meerwaarde voor PJV is om jou in die functie aan te stellen
Wat je zelf van de functie verwacht
Een CV waarin je duidelijk alle relevante informatie over jezelf vermeld (diploma's, contactgegevens, relevante vaardigheden)
Een kopie van je hoogst behaalde diploma 

De volledige sollicitatie (= alle gevraagde documenten) dient binnen te zijn vóór 14 november 2018. 
Datum van indiensttreding is voorzien op 1 januari 2019. 

Opvolging sollicitaties Kandidaten die in aanmerking komen op basis van hun sollicitatiebrief en cv worden uitgenodigd voor een gesprek en/of praktische proef op het einde van november of begin van december. Elke sollicitant wordt verwittigd.

Vacature Directeur School met de Bijbel - Bilzen

Het bestuur van de vzw School met de Bijbel Bilzen, school van de Scholengemeenschap ‘Scholen met de Bijbel’ opent de sollicitatieprocedure voor:

Voltijds Directeur basisonderwijs (m/v) zonder lesopdracht

Voor indiensttreding vanaf 1 januari 2019

Jouw hoofdopdracht: Als directeur van Vrije Basisschool ’t piepelke - School met de Bijbel leef je vanuit een breed Protestants-Evangelisch geloof dat zichtbaar is in de persoon die je bent. Je stelt je op een integere en constructieve wijze ten opzichte van de school en alle betrokkenen op. Je zet je van ganser harte in om het pedagogisch project en de bijzondere missie en visie van de school vorm te geven en te verdedigen. Je geeft efficiënt en doelgericht leiding. Je staat in voor de optimale werking van de school in zijn totaliteit met het oog op het behalen van de doelen conform het gevalideerd doelenkader van de overheid. Voorbereiden en uitvoeren van het onderwijsbeleid en de reglementaire bepalingen zijn een belangrijk onderdeel van je taak, evenals het bewaken van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs en het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van de school. Je kan binnen een team van de directeuren van de scholengemeenschap goed samenwerken en je bent actief betrokken bij de verdere versteviging en uitbouw van de SG Scholen met de Bijbel.

Jouw professioneel profiel:
• Je hebt een vereist bekwaamheidsbewijs (= minimum bachelor) en een BPB (bewijs van pedagogische bekwaamheid, of je bent bereid deze bekwaamheid te behalen).
• Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in het lesgeven. Je hebt de nodige pedagogisch-didactische ervaring en bent vertrouwd met het onderwijslandschap. Als je nog niet de opleiding “professionalisering van schoolleiders” hebt gevolgd, dan ben je bereid om deze tijdens de eerstvolgende jaren te volgen.
• Je bent in staat om op basis van jouw levenservaring, beroepservaring en kennis een christelijk leef-en werkklimaat te handhaven op basis van het Pedagogisch Project en de missie van de school.
• Als leider ben je in staat leerkrachten te begeleiden en te stimuleren tot persoonlijke verantwoordelijkheid, waarbij je je inleeft en respect hebt voor de verschillende karakters. Je slaagt erin de juiste man op de juiste plaats te zetten.
• Je kan goed organiseren, plannen en delegeren en bent in staat om structuur te brengen in de veelheid van taken.
• Je bent goed op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar concrete doelen en het team te motiveren om bewuste en doordachte onderwijskundige keuzes te maken.
• Je beschikt over strategische competenties, durft keuzes maken, visie ontwikkelen en deze te communiceren en als richtlijn te gebruiken. Dit doe je met respect voor de geschiedenis waarbij je instapt in de werking en in eerste instantie van op een afstand screent.
• Je bezit ondernemerschap, je kan goed analyseren en bent daadkrachtig. Je bent communicatief en sociaal vaardig, waarbij je erin slaagt ideeën te vertalen naar woorden.
• Je bent bereid te reflecteren over je eigen aandeel. Je vindt kwaliteitsvol bezig zijn een continu aandachtspunt.
• Je bent bereid tot samenwerking met collega directeurs en medewerkers van de scholengemeenschap.
• In dit alles stel je steeds het belang van het kind en zijn ontwikkeling centraal.

Jouw sollicitatie bevat een mail met volgende bijlagen :
1.    Brief met je kandidaatstelling
2.    Curriculum vitae met professionele referentiepersonen en correcte titel van diploma
3.    Attest van goed gedrag en zeden (model B)
4.    Motivering van je kandidaatstelling waarin je je persoonlijke geloofsovertuiging koppelt aan het werken in Vrije Basisschool ’t piepelke - School met de Bijbel.

De selectieprocedure: Je richt je sollicitatie uiterlijk op 29 november 2018 via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Een eerste selectie gebeurt op basis van sollicitatiebrief, CV en motivering. De geselecteerde kandidaten worden door de voorzitter van de selectiecommissie uitgenodigd voor een uitgebreid interview met opdrachten. De exacte datum en locatie worden zo spoedig mogelijk doorgegeven. De Raad van Bestuur deelt de beslissing mee uiterlijk 1 week na de selectiecommissie. Wij bieden een professioneel kader aan met vaste salariëring volgens de geldende barema’s (loonschaal 879) voor een ‘Directeur Basisonderwijs’ binnen de Vlaamse Gemeenschap. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Lisette Deraeve, voorzitter van het schoolbestuur. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Programmaverantwoordelijke Tearfund

 

Tearfund heeft een vacature voor een programmaverantwoordelijke (M/V)

 

Voltijds en voor onbepaalde duur.

 

 

Het takenpakket bestaat uit het opvolgen van beleidsplannen, het voorbereiden van strategische planning, het standaardiseren en structureren van de projectorganisatie, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en ondersteunen van projectuitvoering en de ondersteuning, begeleiding en monitoring en rapportage van de activiteiten op het terrein. Ook het research en de development binnen de afdeling programma’s en projecten hoort bij  de taken.

 

 

Tearfund is op zoek naar iemand die dynamisch is, nauwkeurig, vindingrijk en die efficiënt werkt, over een analytische geest beschikt en een stevige dosis zelfvertrouwen heeft. De kandidaat moet meertalig (Nederlands, Frans en Engels) zijn en in het bezit van een bachelor- of masterdiploma. De kandidaat beschikt over kennis en ervaring met betrekking tot administratie en kan vlot overweg met de courante softwarepakketten. Ervaring binnen de humanitaire sector is een voordeel. Zelfstandig kunnen werken en organiseren is een must, evenals de capaciteit om met anderen samen te werken. Wie bij Tearfund werkt, moet zich ook akkoord verklaren met de missie, visie en christelijke identiteit van de organisatie.

 

Tearfund biedt een afwisselende, zingevende job inde social profit sector, een aangename werksfeer met aandacht voor de ‘work-life balance’ in een fijn team van een vijftal collega’s. Verloning gebeurt volgens de officiële schaal van de socio-culturele sector.

 

 

Belangstellenden kunnen hun cv en motivatiebrief per e-mail aan Tearfund versturen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Hospitality Manager - ETF-Leuven

ETF Leuven is op zoek naar een Hospitality Manager m/v of echtpaar

20 uur per week

start augustus 2018

Als conferentiecoördinator en hospitality manager werk je mee aan en zie je toe op een gastvrije ontvangst voor de gasten van ETF en het LCCS. Je beheert en coördineert de faciliteiten van het conferentiecentrum (18 gastenkamers en 5 vergaderzalen). Je werkt samen met diverse ETF-teams om al onze gasten en bezoekers een aangenaam verblijf te waarborgen.

Taken en verantwoordelijkheden

Coördineren van conferenties, evenementen en recepties

Zorgdragen voor individuele gasten, inclusief maaltijden en in contact brengen met de lokale gemeenschap

Ontwikkelen en onderhouden van een positieve sfeer op de campus voor gasten

Coördineren van het verhuur van de faciliteiten

Deelnemen aan team- en overlegvergaderingen, helpen aan de ontwikkeling van de waarde van gastvrijheid binnen die groepen

Toezien op het schoonmaken van de gastenkamers en op momenten dat er geen studentwerkers beschikbaar zijn, zelf instaan voor de schoonmaak

Bijdragen aan de ontwikkeling van het Leuven Center for Christian Studies

Werven en begeleiden van korte-termijn-vrijwilligers, zendelingen en studentwerkers

Profiel en competenties

Christen en betrokken lid van een kerk

Respect voor en/of ervaring met de Europese cultuur

Ervaring met gastvrijheid en ‘guest services’

Goed kunnen koken is een pre

Basiskennis van computer (MS Word, Excel, Outlook, Internet)

Goede kennis van Nederlands en Engels (of bereid om de taal op korte termijn te leren)

Flexibele instelling: bereid beschikbaar te zijn op avonden en in het weekend, kunnen omgaan met onverwachte situaties

Service- en gastgericht, organisatiegericht met hands-on mentaliteit

Bekwaamheid om zowel zelfstandig als in teamverband te werken

Goed in het werken met en aansturen van studenten

Oog hebben voor veiligheid, orde en netheid

Voor deze functie is het noodzakelijk dat je komt wonen op de campus of in de nabije omgeving van de ETF.

Wij bieden je een verantwoordelijke en afwisselende functie binnen een internationaal team. Je wordt verloond volgens de interne weddeschalen van de ETF. De startdatum is bij voorkeur 1 augustus 2018. Voor verdere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met drs. Gerson Veldhuizen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via +32 16 20 08 95.

Voldoet u aan het profiel en spreekt deze functie u aan? Dan ontvangen we graag uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt deze sturen naar: Evangelische Theologische Faculteit vzw, t.a.v. Julie Gelling, Sint-Jansbergsesteenweg 95-97, 3001 Leuven, België.

 

Directeur basisonderwijs - Lommel

Den Akker School met de Bijbel, Sint-Janstraat 16A, 3920 Lommel, 011/346021,

www.schoolmetdebijbel.com

Het bestuur van School met de Bijbel Den Akker te Lommel, behorende tot de Protestants-Evangelische scholenkoepel IPCO, opent de sollicitatieprocedure voor:

Directeur basisonderwijs (m/v)

Uw hoofdopdracht:

U geeft efficiënt en doelgericht leiding in onze school. U staat in voor de optimale werking van de school in zijn totaliteit met het oog op het behalen van doelen volgens het pedagogisch project, de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de leerplannen.

U doet dit vanuit een levend geloof binnen het Protestants-Evangelisch denken en zichtbaar gemaakt in Bijbelse waarden en normen. U stelt zich op een integere en constructieve wijze op ten opzichte van de school en alle betrokkenen en u zet zich in voor het pedagogisch project van de school.

U bewaakt de kwaliteit van het aangeboden onderwijs.

Daarnaast behoort tot uw taak: voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het onderwijsbeleid en uitvoering geven aan de reglementaire bepalingen.

U bewaakt de kwaliteit van het onderwijs om het beleidsvoerend vermogen van de school te verhogen.

Uw professioneel profiel:

U hebt een vereist bekwaamheidsbewijs ( = basisdiploma & bewijs van pedagogische bekwaamheid).

U bent een overtuigd en geëngageerd christen. U bent in staat om op basis van het Woord, het pedagogisch project en uw levens- en beroepservaring, een christelijk leef- en werkklimaat te realiseren.

U beschikt over ontwikkelingsgericht leiderschap: leerkrachten begeleiden en stimuleren tot professionaliteit en persoonlijke verantwoordelijkheid.

U streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij zowel de leerlingen, leerkrachten, ouders, bestuur,als de vrijwilligers. U hebt de vaardigheden om met alle partijen efficiënt en diplomatisch te communiceren.

U bent op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar concrete doelen en in staat het team te motiveren om bewuste en doordachte onderwijskundige keuzes te maken.

U bezit ondernemerschap, u kunt goed analyseren, bent daadkrachtig, communicatief en sociaalvaardig.

U bent bereid te reflecteren over uw eigen aandeel. U vindt kwaliteitsvol bezig zijn een continu aandachtspunt.

U bent bereid tot samenwerking met collega directeurs en medewerkers van de scholengemeenschap en bent actief betrokken bij het verder uitbouwen van deze gemeenschap.

U hebt de Profs cursus gevolgd of bent bereid deze te volgen.

Uw sollicitatie bevat volgende elementen:

1. Brief met uw kandidaatstelling

2. Curriculum vitae met referentiepersonen en correcte titel van diploma

3. Motivering van uw kandidaatstelling waarin U uw persoonlijke geloofsovertuiging koppelt aan het werken op een “ School met de Bijbel”.

De selectieprocedure:

We verwachten uw sollicitatie gericht aan het bestuur uiterlijk op 30 juni 2018 per post of via volgend mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eerste selectie gebeurt op basis van sollicitatiebrief en CV.

De geselecteerde kandidaten worden door de voorzitter van de selectiecommissie voor 15 juli

uitgenodigd voor een uitgebreid interview met opdrachten. De exacte datum en locatie worden zo spoedig mogelijk doorgegeven.

De Raad van Bestuur deelt de beslissing mee uiterlijk 1 week na de selectiecommissie.

Salariëring en indiensttreding:

Wij bieden een professioneel kader aan met vaste salariëring volgens de geldende barema’s voor een  Directeur Basisonderwijs” binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Indiensttreding vanaf september 2018. Vervanging in het kader van een zwangerschapsverlof. Kans op verlenging (eventueel deeltijds) bij een gunstige evaluatie is waarschijnlijk.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Joris Van der Flaas , voorzitter School met de Bijbel, Den Akker. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0489/409079

Coach lokale groepen

logoEJVFunctie

Binnen het team van EHBjo (Eerste Hulp Bij jongerenwerk) begeleid en ondersteun je lokale jeugdgroepen (uit Limburg) met advies, dienstverlening, coaching en vorming. Binnen het landelijk en regionaal werk organiseer en geef je zelf vormingen voor jeugdwerkers en ouders. Daarnaast rekruteer en begeleidt je vrijwilligers en externe instructeurs. 

 

Profiel

· Minimum een bachelordiploma

· Pedagogische, sociaal-culturele of theologische opleiding is een pluspunt

· Afkomstig uit Limburg is een pluspunt

· Ervaring in en passie voor jongerenwerk 

· Visie voor nationaal jeugdwerk

· Ervaring en talent voor ontwikkelen en geven van vorming 

· Positief geëngageerd in een ECV-gemeente, of bereid aan te sluiten bij een ECV-gemeente

· Inzicht in de christelijke kaart van Vlaanderen

· Leider die teams doet floreren

· Zelfstandig, organisatorisch en verantwoordelijk

· Ondernemend netwerker

· Vlotte pen en sterke mondelinge communicatie

· Bereid tot avond- en weekendwerk

Wij bieden

Een uitdagende en afwisselende betrekking met flexibele werktijden

 

     Een jonge en dynamische werkomgeving met ruimte voor persoonlijk initiatief

 

     Een verantwoordelijke functie met brede impact die je met veel passie kan vervullen

 

     Vast contract van 11,4 uur per week (0,3 VTE), vanaf 1 september 2018

     of zodra kandidaat beschikbaar is

 

     Salariëring volgens barema B1c voor de socio-culturele sector (PC 329.01),

     werkgeverstussenkomst voor openbaar vervoer en fietsvergoeding

 

Interesse?

Stuur een motivatiebrief en je CV naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Johan Lorein, voorzitter EJV

 

Procedure

Na ontvangst van je motivatiebrief en CV ontvang je een persoonlijke vragenlijst.

Graag ontvangen we dat formulier zo snel mogelijk terug.

Als je geselecteerd wordt, nodigen we je daarna uit voor een sollicitatiegesprek.

 

Voor inlichtingen over de functie neem je contact op met Koen Maeyens, algemeen coördinator van het EJV:

+32 (0) 498 30 65 12  of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Je cv en brief of mail worden mogelijk vijf jaar bijgehouden door de algemeen coördinator in functie van een werfreserve. De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure.

Daarna hebben enkel de algemeen coördinator en bestuur nog toegang.

 

 

Diaconaal medewerker – coördinator vzw Open Deur

LogoOpenDeurVzwSinds ruim 10 jaar zet de evangelische kerk Bethel (Vrije Evangelische Gemeenten -Vlaanderen) elke vrijdag haar deuren open voor een maaltijd voor dak- en thuislozen.

De laatste jaren is dit werk uitgegroeid tot een opvang voor vluchtelingen,  vooral uit het Brusselse Noordstation.  Elke vrijdag en woensdag is er een onthaal,  waar vluchtelingen kunnen uitrusten,  waar zij eten en kleren krijgen en waar zij ook het evangelie kunnen horen.  

Een team van vrijwilligers uit verschillende gemeenten in en rond Brussel ondersteunen dit werk.  Sinds 2016 is het werk ondergebracht in een afzonderlijke vzw en kon ook voor het eerst een medewerker voor een deeltijdse betrekking worden aangesteld.  

Visie

Doelstelling van vzw Open Deur is mensen die niets meer hebben,  een plaats te bieden waar zij welkom zijn.  Naast de materiële hulp wordt ernaar gestreefd om mensen ook met verdere hulpverlening in contact te brengen.  Ook is er veel persoonlijke aandacht.  Hierbij wordt steeds geprobeerd om mensen vanuit het evangelie een nieuw perspectief op hun leven te geven.   

Het werk van Open Deur vormt een onderdeel van het getuigenis van de evangelische gemeente Bethel in Brussel.  De activiteiten vinden plaats in het gebouw aan de Haachtsesteenweg en wordt door de gemeente met gaven en gebed gesteund.

Taakomschrijving 

Hier de taakomschrijving en het profiel van een diaconaal medewerker/coördinator:  

· Organiseren van het wekelijks onthaal op woensdag en de maaltijd op vrijdag.

· Begeleiden van daklozen en vluchtelingen bij het zoeken naar verdere hulpverlening.

· Bekendmaking van het werk van Open Deur binnen en buiten de gemeente 

Profiel van een nieuwe medewerker:

· Belijdend christen

· Bij voorkeur een man wegens het feit dat de meeste contacten mannen zijn.

· Voldoende kennis van Nederlands en Frans

· Een hart voor het werk onder daklozen en vluchtelingen 

· Vorming/ervaring op gebied van jeugdwerk of sociaal werk

· Bereid zijn om zich aan te sluiten bij onze evangelische gemeente

Financieel en pastoraal:

De coördinator wordt door de vzw in dienst genomen voor 13u per week en vergoed volgens het daarvoor vastgestelde barema (ca 560 € per maand,  bruto).  

De gemeente en de vzw willen steun bieden bij de bijzondere materiële en pastorale noden die een bediening in Brussel met zich mee brengen.

Nadere inlichtingen bij:  

Gottlieb Blokland (voorganger,  voorzitter vzw),  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  02-2452170

Petra Ribôt (secretaris vzw) ,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  0495-672183

Bij schriftelijke sollicitaties ontvangen wij graag een cv met één of twee referenties