slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Jeugdcoach Genk

InterCom200411 VacatureJeugdcoachGenkDe Evangelische Gemeente Paulus Genk zoekt, Met ingang van 1/8/2020, een  

Jeugdcoach (Halftijds, 19 u./week)


Functie
–    Je staat ten dienste van de gemeente op het terrein van het jeugdwerk.
–    Je functioneert hiervoor mee op beleidsniveau in teamverband.
–    Je bent een herder:coach voor zowel de jongeren als de jongerenwerkers.
–    Je focus ligt op het begeleiden en coachen van de verschillende leidersteams om christenjongeren te begeleiden in hun groei tot geestelijke volwassenheid.
–    Je coacht jongeren die taken en verantwoordelijkheden opnemen in onze kerk.

Profiel
–    Je bent vertrouwd met jongerenwerk. Ervaring is aanwezig of in opbouw.
–    Een theologische of pedagogische opleiding is een pluspunt.
–    Je hebt visie voor jeugdwerk.
–    Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.
–    Je bent bereid om te integreren in de Evangelische Gemeente Paulus.
–    Je kan de geloofsbelijdenis en visie van onze gemeente onderschrijven.
–    Je hebt een levend en doorleefd geloof in Jezus Christus dat je wilt delen en voorleven.

Bekijk hier de volledige vacature