slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

BINNENBAND, BUITENBAND - 20-06-2002

Gepost in Radio

Zware jongens, lederen vesten, indrukwekkende motoren, het zijn de klassieke clichés waar je aan denkt als het over een motorclub gaat. Biker Bhèrke voldoet aan die omschrijving, maar toch is zijn hobby voor hem nog iets anders dan zomaar rondrijden of indruk maken. Zijn stelling is dat je bij een stoere motorrijder niet alleen moet afgaan op het uiterlijk, maar dat je ook eens moet kijken hoe de man of vrouw werkelijk is. Bherke is niet alleen een enthousiaste motorrijder die elk jaar meer dan 20.000 kilometer aflegt, maar ook een overtuigd gelovige die rustig met z’n Bijbel op tafel durft komen. Een vreemde combinatie ? Wij gingen op bezoek bij Biker Bherke, voorzitter van de CMA, de Christian Motorcyclist Association.

DE KINDERTRAM - 06-06-2002

Gepost in Radio

Met het openbaar vervoer kunt u veel plaatsen in Vlaanderen bereiken. In enkele grote steden van ons land kunt u de tram pakken. Ik denk aan Antwerpen, Brussel, Gent ... Maar ook in Mechelen hebben we er een zien rijden. Een speciaal exemplaar, dat wel. En eigenlijk zijn het alleen maar kinderen die daar op de tram stappen. Ook onze verslaggeefster Veerle Theys – hoewel heel wat ouder dan de meeste passagiers - bemachtigde een zitje. Zij ging met initiatiefnemers Johan en Carine spreken over dit uitzonderlijke voertuig.

EEN BEETJE AMBASSADEUR - 30-05-2002

Gepost in Radio

Waarom verlaat een meubelverkoper zijn land om in België over het evangelie te komen spreken ? En hoe houdt hij dat veertig jaar lang voor ? Met deze vragen trokken wij naar Johan Lukasse, die na een lange en boeiende loopbaan op pensioen gaat, en daarmee afscheid neemt van de Belgische Evangelische Zending. In 1960 liet hij zijn werk in het Nederlandse Vlissingen achter, en vertrok hij vol enthousiasme met zijn vrouw naar Brussel. In de loop van de jaren is er veel veranderd, maar het vuur brandt nog even fel als vroeger. Als eerste vroegen wij hoe het gekomen is, dat het geloof zo'n belangrijke rol is gaan spelen in zijn leven.

20 KM VAN BRUSSEL - 16-05-2002

Gepost in Radio

1) 20 KM VAN BRUSSEL Op zondag 26 mei, gaat opnieuw de '2O kilometer van Brussel' door. Aan dit jaarlijks terugkerend sportevenement deden vorig jaar door zo'n 20.000 enthousiaste lopers mee. Eén van hen was Jef SAENEN, die samen met enkele vrienden in de kijker liep door een opvallend T-shirt met als opschrift 'RUN 4 JESUS'. Tijdens die loop vorig jaar ontstond het idee om een groep evangelische christenen samen te brengen om in groep de 20 km af te leggen. Nu doen er natuurlijk allerlei mensen mee aan deze stratenloop, maar het feit dat een kerk zich inschreef voor dit evenement was voor de organisatoren direct aanleiding om voor hen een aparte startbox open te stellen. Voor ons was het een goede reden om David VAN WAYENBERGHE, onze meest sportieve reporter, naar een training te sturen en uit te vissen wat nu eigenlijk de bedoeling is van dit initiatief ...

1 MEI, DAG VAN DE ARBEID - 02-05-2002

Gepost in Radio

Van de vrije dagen die we in de loop van het voorjaar hebben, is er één die niet aan de bijbel ontleend is, en dat is de Dag van de Arbeid. De andere, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren hebben hun wortels in het christendom. Misschien is het vreemd dat er juist op die Dag van de Arbeid door bijna niemand gewerkt wordt, en misschien is het voor sommigen ook vreemd dat een godsdienstig programma zich met zo'n bij uitstek socialistische feestdag bezighoudt. Voor Kris VLEUGELS ligt het echter voor de hand dat het geloof gevolgen heeft voor de sociale verhoudingen. Als evangelisch christen houdt hij zich intensief bezig met de positie van de werknemers in deze maatschappij.

CELEBRATION GOOIK - 18-04-2002

Gepost in Radio

Geloven in de wereld van vandaag ... het is voor velen niet vanzelfsprekend. Hoe geef je een hedendaagse vorm aan een eeuwenoud geloof? Dat is ook de vraag die Linda, Isabelle en Dany bezighoudt. Samen met enkele kerken uit hun streek organiseren zij 'Celebration Gooik'. Het woord 'celebration' zegt u misschien niet zoveel, en we kunnen ons voorstellen dat u ook Gooik niet direct kunt situeren. Wat dat laatste betreft zijn we zeker by Dany aan het goede adres, want hij leidt regelmatig toeristen rond in zijn streek...

MOEDER TEGEN WIL EN DANK - 04-04-2002

Gepost in Radio

Dirk Lemmens, medewerker van het Centrum voor Pastorale Counseling te Heverlee, is een hulpverlener met jarenlange ervaring. Vanuit deze praktijk heeft hij aan aantal boeken geschreven over de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt. Onlangs verscheen van zijn hand het boek "Moeder tegen wil en dank", dat over abortus handelt. Hoewel het bijna 12 jaar geleden is dat in ons land de voortijdige beëindiging van de zwangerschap een wettelijk kader kreeg, blijft dit onderwerp de gemoederen beheersen.
Wij gingen Dirk Lemmens opzoeken om dieper in te gaan over dit onderwerp.
We wilden eerst weten wanneer het leven begint.

DE KUNST VAN HET OPVOEDEN - 21-03-2002

Gepost in Radio

Opvoeding … we hebben er allemaal mee te maken. Als kind worden we opgevoed, en later mogen we misschien zelf kinderen grootbrengen. Dat laatste is niet altijd een gemakkelijke taak, en menig ouder zal van tijd tot tijd met de handen in het haar zitten. Is opvoeding een gave of een opgave ?
Martin SYMONS uit Lommel is een hulpverlener, die regelmatig met opvoedkundige problemen te maken krijgt. Veerle Theys ging met hem spreken over de kunst van het opvoeden. Tussendoor hoort u enkele huiselijke tafereeltjes, die wellicht heel herkenbaar zijn …

DE TIEN WOORDEN - 07-03-2002

Gepost in Radio

De Tien Geboden, misschien kent u ze nog van uw schooltijd. Of misschien kent u ze nog van de verschillende films die er over gemaakt zijn. In de loop van de wereldgeschiedenis is er wellicht geen enkele andere verzameling van wetten die zo'n diepgaande invloed op de mensheid gehad heeft. Deze Geboden, ook wel de Tien Woorden genaamd, hebben duidelijke waarden van generatie op generatie overgeleverd. Maar vandaag de dag lijken ze toch hun invloed op de maatschappij langzaamaan kwijt te raken. Wat is hun oorsprong en in hoeverre zijn geboden van meer dan 3000 jaar nog van toepassing op deze tijd? Veerle Theys ging spreken met Monique Raes-Buysse, die zich in het onderwerp verdiept heeft.