slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom170511 WegwijzerHet is niet toevallig dat de zomereditie van Wegwijzer begin volgende maand uitkomt. Ook het thema ‘puur toeval’ is met opzet gekozen. Een greep uit de artikels die in het blad te lezen zullen zijn.

Luc Decantere schrijft: Een man lag op het bed waarop hij waarschijnlijk zou sterven. En zoals zoveel gebeurt – cynisch gezegd: zoals gebruikelijk – begon hij zijn leven te evalueren. Er speet hem zoveel, maar over veel andere dingen was hij heel tevreden. Toch knaagde er iets aan zijn geweten: hij was erg graag kunstenaar geworden. ‘Maar’ zei hij, ‘er is zoveel gebeurd in mijn leven en telkens is de beslissing, de start, uitgesteld …’

Jacques Rommel beschouwt zichzelf als behoorlijk kritisch en geneigd om veel dingen in vraag te stellen. Eigenschappen die hij al van jongas af aan heeft, en die hem naar eigen zeggen herhaalde malen in de problemen brachten, zowel op school als in het leger. Hij herinnert zich nog goed hoe hij ooit op een godsdienstexamen een nul kreeg, omdat hij niet de gewenste antwoorden gaf … Dat hij op een bepaald moment een Bijbel als nieuwjaarsgeschenk kreeg was dan toch wel behoorlijk vreemd …

Annette Hartman vraagt zich af of er wel zoiets als ‘toeval’ bestaat. Sommige mensen noemen dat ‘het lot’, een ‘lotsbestemming’, een gelukje of misschien zelfs ‘een geluk bij een ongeluk’. Het ‘lot’ overkomt ons als het toeval: een onvoorzien geval, een onberekenbaar gebeuren. Of valt het je toe? Waar vandaan dan? Of van wie?

Veel mensen zijn er rotsvast van overtuigd dat alles is voorbestemd. Vanaf het moment dat je geboren wordt tot aan je dood: het ligt allemaal vast. En misschien ook wel wat er daarna gebeurt. Je kunt de details van je levensweg misschien wel veranderen, maar niemand ontkomt aan zijn bestemming. Maar er zijn mensen die daar anders over denken. Sommige gebeurtenissen stemmen ook in het bijzonder tot nadenken – een plotselinge crisis kan een leven veranderen. Jean Bos schrijft er over. 

De meeste mensen gaan ervan uit dat geschiedenis louter toevallig ontstaat en ook volledig toevallig voortkabbelt. In geen geval kan de mens zich verzoenen met een God die zou ingrijpen in de geschiedenis en deze zelfs mee bepalen. Maar Yvan Thomas schrijft juist over een God die wel degelijk ingrijpt in het wereldgebeuren.

Jan Leplae stelt:God leidt zelfs de kleinste dingen, en staat daarbij stil bij D-Day, de dag van de landing van de geallieerden in Normandië. 

 

Wegwijzer is een kwartaalblad dat mensen wil interesseren voor alles wat met geloof te maken heeft. Het is dus vooral een blad om door te geven aan mensen die belangstelling hebben voor geloof – of waarvan u hoopt dat ze openstaan voor de boodschap van het evangelie. Het motto van Wegwijzer is niet voor niets: ‘boeiend om te lezen, bruikbaar om weg te geven’. Bestellen kan op deze link 

 

InterCom170306 WegwijzerWegwijzer - Lente 2017

Het nieuwe nummer van Wegwijzer draait om een woord dat uitermate belangrijk is in het leven: contact. Vanaf het prille begin zag God dat het niet goed was dat de mens alleen zou blijven. We hebben anderen nodig - een leven in totale afzondering is geen leven. Meer dan ooit staat het begrip communicatie centraal in de maatschappij van vandaag . We leggen ons toe op allerlei relaties, maar jammer genoeg vergeten veel mensen de belangrijkste Contactpersoon: God. In een reeks artikelen staan de auteurs in deze Wegwijzer stil bij de mogelijkheid en de noodzaak van contact.

Een mens is op misschien wel tien manieren te bereiken. Heel modern bijvoorbeeld via de sociale media, iets minder nieuw dankzij GSM en e-mail, maar net zo goed heel ouderwets in een gewoon gesprek – al dan niet onder vier ogen. Maar communicatie kost tijd en daar schijnen we er tegenwoordig zo weinig van te hebben. Zo weinig dat we het belangrijkste contact vergeten.

WW1609coverWorden veel mensen wat pessimistisch als de zomer voorbij is en de bladeren beginnen te vallen in de herfst, bij Wegwijzer overheerst het optimisme – het is in ieder geval het thema van het volgende nummer. Een van de belangrijke vaststellingen is, dat – hoe slecht het in een mensenleven ook gaat – er hoop blijft. Dat is ook waarom Yvan Thomas zo gefascineerd is door de persoon van Paulus. Het eerste deel van zijn leven een wrede christenvervolger, daarna een ijverig verkondiger van de boodschap van Christus. Gelukkig komen er steeds mensen radicaal tot bekering. Voor Paulus was dat zo’n 2000 jaar geleden toen hij op weg was naar Damascus om er gelovigen op te pakken. Een voorbeeld uit de actualiteit vinden we in het getuigenis van Luc Decantere. Hij schrijft: “Tot nu toe heb ik een aantal zaken in mijn leven ervaren, die van mij wel een optimist moeten maken.  En ik ga daarbij enkel uit van de recentste jaren”.

InterCom160516 WW1606frontHet zomernummer 2016 van Wegwijzer is een groen blaadje, wat inhoud betreft dan toch. De artikels hebben een voor een met ecologie en natuur te maken. We hebben in zekere zin de natuur nodig en die mag dus ook eens besproken worden in Wegwijzer. Tegenwoordig wordt vaak gezegd dat de wereld ‘om zeep is’. Dat kan slaan op maatschappij en politiek, maar de staat van de aarde is op ecologisch vlak ook niet rooskleurig. De discussies over de opwarming van de aarde tonen aan dat mensen bezorgd zijn over wat er te gebeuren staat.