slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom160516 WW1606frontHet zomernummer 2016 van Wegwijzer is een groen blaadje, wat inhoud betreft dan toch. De artikels hebben een voor een met ecologie en natuur te maken. We hebben in zekere zin de natuur nodig en die mag dus ook eens besproken worden in Wegwijzer. Tegenwoordig wordt vaak gezegd dat de wereld ‘om zeep is’. Dat kan slaan op maatschappij en politiek, maar de staat van de aarde is op ecologisch vlak ook niet rooskleurig. De discussies over de opwarming van de aarde tonen aan dat mensen bezorgd zijn over wat er te gebeuren staat.Om met het begin te beginnen: in ‘Natuurtalent’ wordt het oudste, bekendste maar misschien ook meest omstreden verhaal van de Bijbel opnieuw verteld: het is een eigentijdse versie die dezelfde boodschap doorgeeft.
De prachtige natuur van Zuid-Afrika was voor Yvan Thomas de inspiratiebron voor een artikel. Helemaal ondersteboven van de vele onbekende vogelsoorten die hij daar zag, liet hij zich in het ootje nemen. Maar als het gaat over de vraag waar dit alles vandaan komt, neemt niemand hem beet. En lost hij in dit artikel de vraag op wat er eerst was: de kip of het ei?

Wie ook veel te vertellen heeft, is Tanya Huyghe, en zij zegt het met bloemen. Met bloemschikken behaalt ze schitterende resultaten – van haar creaties kan je echt genieten. Maar hoe lang kunnen we nog genieten van de wereld die God geschapen heeft? Als we niet in actie schieten, zou de toekomst van de aarde er wel eens slecht uit kunnen zien. Niet dat we de wereld kunnen vernietigen, maar daarom hoeven we nog een aanslag te plegen op onze omgeving.

Luc De Baere staat aan het hoofd van een bedrijf in Gent dat zich met afvalverwerking bezig houdt. Revolutionaire technieken kunnen helpen om de afvalberg te verkleinen en op dat terrein heeft hij al heel wat weten te bereiken. En toch zit volgens Luc het probleem fundamenteel ergens anders: het vuil zit in de mens. Zolang daar niet wordt opgeruimd, blijven de echte problemen voortduren.
Ook Kathia Reynders – die voor het Schuman Center werkt – vindt de zorg voor de natuur belangrijk. Zij studeerde zowel economie als ecologie en is er van overtuigd dat het anders kan. Niet dat we terug moeten naar de tijd dat we twee eieren voor een liter melk ruilden, maar aan onze levensstijl kan nog heel wat veranderen.
Nog een stap verder gaat het gezin van Vanya uit Kortrijk dat aan een duurzame toekomst wil werken. Dat gaat niet met grote sprongen, maar mosterdzaadje voor mosterdzaadje. Hij stelt de vraag waarom we eigenlijk ecologisch verantwoord zouden leven. Als antwoord hierop deelt Vanya zijn ervaringen en toont hij, aan de hand van voorbeelden, hoe hij en zijn gezin dit doen.

Wie de nieuwe Wegwijzer wil bestellen, kan terecht op de volgende link
http://www.weg-wijzer.net/mailing/form/mailformulier.html