slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Metamorfose1609CoverMetamorfose 4de kwartaal 2016

Zelfontplooiing, zelfaanvaarding, zelfwaarde, het zijn allemaal populaire begrippen in de hedendaagse maatschappij. In het nieuwste nummer van het tijdschrift Metamorfose stelt Jef De Vriese vraagtekens bij die woorden en stelt hij dat de Bijbel eerder spreekt over zelfvernedering en zelfontlediging: “de humanistische kernwoorden zijn in de christelijke wereld binnengedrongen en beheersen de boodschap van menig prediker die de gelovigen met een fijn zelfbeeld en een goed gevoel naar huis wil sturen, veel meer dan met een heilige levenswandel.

Tanden poetsen tegen dementie

InterCom160620 Metamorfose1607CoverEen Amerikaanse studie, gepubliceerd in The Journal of the American Geriatrics Society schijnt te bewijzen dat mensen die hun tanden en tandvlees gezond houden door regelmatig te poetsen en te flossen minder kans hebben op het krijgen van dementie op latere leeftijd. Mensen die in het onderzoek aangaven minder dan 1 keer per dag te poetsen zouden 65 procent meer kans hebben op het ontwikkelen van dementie dan mensen die hun tanden wel dagelijks poetsen. Met andere woorden: door het juiste preventief gedrag kunnen problemen voorkomen worden. Het nieuws staat te lezen in de Metamorfose die eind van de maand verschijnt. Daarin verschillende artikelen die met drugs en verslaving te maken hebben en dus ook met preventie.

Zo leren we dat hersenen van mensen die regelmatig coke snuiven gevoeliger zijn voor negatieve prikkels dan van niet-gebruikers.

InterCom151230 Metamorfose1512Coverzuit: Metamorfose

Ieder mens heeft een vrije keuze, waardoor hij of zij beslissingen kan nemen over het eigen leven. Maar wat als iemand verslaafd is? In het tweede artikel in een reeks van Timothy Alkema gaat de auteur in op de inzichten van theologie en filosofie over verslaving en keuze. Hij doet dat aan de hand van het boek ‘Alcohol, Addiction en Christian Ethics’ van Christopher Cook. Een constructief theologisch model moet enerzijds rekening houden met zowel de theologische als de wetenschappelijke realiteit. Met andere woorden: het moet aan de ene kant overeenstemmen met de bio-pyscho-sociale aarde van het afhankelijkheidssyndroom en aan de andere kant met de Heilige Schrift en de traditie. Cook vertrekt dus vanuit de Bijbel (in het bijzonder Rom. 7) en vanuit de christelijke overlevering – en daarbij maakt hij vooral gebruik van Augustinus’ Belijdenissen. Zowel Paulus als Augustinus schrijven immers over een interne strijd en verdeeldheid. Verslaafden hebben vaak de wil om te veranderen, maar ervaren tegelijkertijd weerstand tegen de verandering alsof die in strijd is met hun eigen wil’. Paulus verwoordt het in zijn brief aan de Romeinen als volgt: “Want het goede dat ik wil doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik”.