slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom151230 Metamorfose1512Coverzuit: Metamorfose

Ieder mens heeft een vrije keuze, waardoor hij of zij beslissingen kan nemen over het eigen leven. Maar wat als iemand verslaafd is? In het tweede artikel in een reeks van Timothy Alkema gaat de auteur in op de inzichten van theologie en filosofie over verslaving en keuze. Hij doet dat aan de hand van het boek ‘Alcohol, Addiction en Christian Ethics’ van Christopher Cook. Een constructief theologisch model moet enerzijds rekening houden met zowel de theologische als de wetenschappelijke realiteit. Met andere woorden: het moet aan de ene kant overeenstemmen met de bio-pyscho-sociale aarde van het afhankelijkheidssyndroom en aan de andere kant met de Heilige Schrift en de traditie. Cook vertrekt dus vanuit de Bijbel (in het bijzonder Rom. 7) en vanuit de christelijke overlevering – en daarbij maakt hij vooral gebruik van Augustinus’ Belijdenissen. Zowel Paulus als Augustinus schrijven immers over een interne strijd en verdeeldheid. Verslaafden hebben vaak de wil om te veranderen, maar ervaren tegelijkertijd weerstand tegen de verandering alsof die in strijd is met hun eigen wil’. Paulus verwoordt het in zijn brief aan de Romeinen als volgt: “Want het goede dat ik wil doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik”.

 

Het is een ervaring die veel mensen met een verslavingsproblematiek kennen. Cook concludeert dan ook: “Een theologisch model van verslaving moet Paulus en Augustinus volgen in het erkennen van de genade van God in het herstel van verslaving. Misschien zijn er mensen die herstel vinden zonder deze behoefte te erkennen. Maar de hele dynamiek van de verdeeldheid van het zelf en de wil betreft de menselijke zwakheid tegenover de macht van de zonde”.
Is verslaving een biologisch gegeven (denk aan de lichamelijke afhankelijkheid van drugs) of spelen andere zaken een rol? Ieder gedrag heeft een biologische basis, maar de auteur van dit artikel is het zeker niet eens met het fysicalisme, de opvatting dat de werkelijkheid inclusief de mens uitsluitend op basis van fysische eigenschappen beschreven kan worden. De mens is een compositie van lichaam en geest. Daarbij is er geen sprake van dualisme, maar van een nauwe verwevenheid van lichaam en geest, hoewel ze beide los van elkaar kunnen bestaan. De ziel is geen aspect van de hersenen.

Heeft een verslaafde een keuzevrijheid? De verslaafde heeft kan de verslaving wellicht niet stoppen, maar kan wel beslissen of hij wel of niet wil stoppen. In het therapeutisch proces is het van belang de nadruk op de wil te leggen en vervolgens te zien hoe dat van invloed is op de neurobiologie van deze persoon. In gedragstherapie speelt de wil een sleutelrol. Patiënten blijven in staat om hun gedachten door pure wilskracht een andere kant teInterCom151230 Metamorfose1512Cover laten uitgaan, ook al betekent dat in eerste instantie tegen de stroom van de mentale dispositie inzwemmen. Door de tijd heen, zorgt echter dit andere denken ervoor, dat er een nieuw neuronaal circuit in de hersenen ontstaat, zodat de gezonde reactie waarop de therapie zich richt, steeds gemakkelijker wordt.

De mens maakt voortdurend keuzes en hij kan ‘verantwoordelijk’ worden genoemd omdat hij vandaag nog steeds ‘vrije keuzes’ kan maken. Als de keuzes niet vrij zouden zijn, zou hij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden. De mens kan ook na de zondeval nog steeds afwegingen en keuzes maken. Gedachten  gevoelens, oordelen, keuzes komen uit het menselijk hart voort en zijn sinds de zondeval van de mens per definitie zondig. Zijn wil is nog steeds vrij, maar in termen van morele en religieuze oriëntatie is zijn wil niet meer vrij, in de zin dat de oriëntatie van zijn natuurlijke mens volledig verantwoordelijk voor de verkeerde keuzes die hij maakt. Mensen kiezen niet voor verslaving, maar ze kiezen wel vrijwillig voor de dingen of gedragingen die hen tot slaaf kunnen maken. Dat is belangrijk om rekening mee te houden in de therapie.