slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Metamorfose21 01CoverMetamorfose 04/2021

Christenen worden verondersteld niet te oordelen. Heeft Jezus Christus zelf niet gezegd: “Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt”? Pastorale hulpverleners worden vaak geconfronteerd met situaties waarin ze geneigd zijn om een afkeuring uit te spreken, maar och alles zullen doen om neutraal te blijven. De mensen die ze begeleiden kunnen zeggen: “Wie denk je wel dat je bent, dat je mij durft te veroordelen”?.  Zeker als ze aangesproken worden op zonden waarvoor ze geen berouw hebben. Maar de Bijbel geeft een bredere kijk op ‘oordelen’ en Joseph Propri van de Christian Counseling & Educational Foundation schreef er een artikel over.

Als we willen ontdekken wat de Bijbel zegt over ‘oordelen’, moeten we meer teksten bestuderen dan alleen het hierboven genoemde citaat uit Matt. 7:1. In 1 Korinthe 5 bijvoorbeeld roept Paulus de gemeente op om iemand die daar in zware zonde leeft, uit de gemeente te zetten. Een duidelijke vorm van oordeel dus. Als we verder lezen, dan zien we dat christenen zelfs de wereld zullen oordelen. En toch, er zijn richtlijnen en grenzen. We oordelen immers over het uiterlijk, het is God die het innerlijk kan beoordelen; Echter, als iemand de christenen verleidt en een verkeerde invloed uitoefent, moet die aangepakt worden. De gemeente in Thyatira krijgt in het boek Openbaring het verwijt dat ze ‘de vrouw Izebel’ ongemoeid haar gang laat gaan. In Metamorfose beschrijft Jacques Brunt de geest van Izebel: een geest van macht, rebellie, onreinheid, strijd, toverij, valse profetie en haat. Gelukkig vallen veel christenen niet voor de verleiding.

Nog altijd bepaald Coivd-19 de dagelijkse gang van het leven. Veel mensen hebben het daar lastig mee en vooral jongeren lijden er onder. Wietske Noordzij schreef een artikel over ‘Tieners en corona’. Meer dan anderen hebben jongeren in deze leeftijdscategorie te lijden van de huidige crisis: “In hun ontwikkeling gaan tieners door een fase waarin ze extra gevoelig zijn voor de groep leeftijdsgenoten om hen heen. Ze willen graag ergens bij horen en hebben daar veel voor over. De groep biedt hen veiligheid en geborgenheid. (…) Het contact met anderen, vooral in groepsverband, is dus geen overbodige luxe voor tieners, maar een belangrijk deel van hun volwassen worden en het vormen van een eigen identiteit. Nu de normale groepsprocessen voor een groot deel zijn stilgelegd, is het belangrijk dat we als volwassenen moeite doen om te zorgen dat ze toch de gelegenheid krijgen om met elkaar in contact te blijven.”

Hoop
Aanvaarding door anderen rondom ons, is niet alleen belangrijk voor tieners: iedereen wil graag gezien worden. Soms worstelen mensen heel lang met de angst om afgewezen te worden en Fokkeline Maeyens schreef er een artikel over. Het is geen eenvoudige problematiek: “Het onderwerp ‘afwijzing’ kan je vergelijken met een bolletje wol dat in de knoop is geraakt. De kunst is om eerst de knopen te ontwarren, alvorens je aan een uiteinde gaat trekken. Er bestaat namelijk een kans dat je door gebrek aan inzicht, je de knoop van onveilig voelen of angst voor opnieuw afgewezen te worden, alleen maar sterker aantrekt.” Ook al kunnen aangeleerde gewoontepatronen hardnekkig zijn, toch is er hoop. Die hoop is er ook in de wereld van vandaag, ondanks de coronacrisis. Als je mensen hierover spreekt, is een veelgehoord argument: ‘We zullen er maar het beste van hopen’. Heel bemoedigend is dat niet, geeft Martin Penning toe in zijn artikel ‘Er is hoop’. Maar zijn visie gaat verder en is gebaseerd op 1 Korinthe 10:13: ‘Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is trouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.’ Met andere woorden: God zorgt ervoor dat we niet meer te verdragen krijgen, dan we aankunnen. Dat biedt hoop, ook al is Gods oplossing niet altijd de oplossing die we voor ogen hadden. In tijden van crisis kunnen we toch hoopvol zijn.

Met artikelen over deze en nog veel andere onderwerpen is het voorjaarsnummer van Metamortfose gevuld. Meer info: https://www.metamorfosemagazine.org/