slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Metamorfose2020 02coverZomernummer Metamorfose

Twee thema’s springen er uit in de nieuwe Metamorfose. Het eerste wordt al duidelijk op de cover waarop een gezicht met mondmasker prijkt: de Coronacrisis. Het tweede is niet vreemd voor een magazine voor pastoraat en hulpverlening: relatie & huwelijk. Over beide thema’s valt natuurlijk veel te zeggen – en ze zijn actueel.

Het Coronavirus heeft veel mensen ziek gemaakt, maar ook veel vragen opgeroepen. Dat zal niemand verbazen, want de pandemie die de wereld dit jaar getroffen heeft, is ongezien. Het is niet de eerste keer dat een ziekte slachtoffers maakt op alle continenten, maar zelden slaat er een aandoening toe die volledig buiten onze controle valt. We kennen de jaarlijkse griepepidemie, en onschuldig is die niet: jaarlijks veroorzaakt de griepwereldwijd gemiddeld 2 tot 3 miljoen ernstige infecties en 250.000 tot 500.000 sterfgevallen per jaar (ter vergelijking: het Coronavirus heeft tot nu toe gezorgd voor 525.000 overlijdens). Maar voor de ziekte bestaat een vaccin, en we hebben er min of meer de controle over). Voor Corona hebben we nog geen vaccin en ook geen geneesmiddel. Dat zorgt voor veel ongerustheid – en vaak ook angst – vooral omdat we er geen controle over hebben.

 

In het artikel ‘God en Covid-19’ probeert Philip Nunn Bijbelse antwoorden te geven op vijf veel gestelde vragen: ‘Kan een plaag uit Gods hand komen’, ‘kan een plaag een oordeel van God zijn’, ‘kan Covid-19 gezien worden als een teken van de eindtijd’, ‘kan een christen overlijden door Covid-19’ en ‘als God door deze crisis spreekt, wat zegt Hij dan’? Het zijn stuk voor stuk vragen die christenen bezighouden en die een genuanceerd antwoord verdienen. Zal dat onze vrees wegnemen? De conclusie van Nunn luidt: “Bij sommigen sluipt angst in het hart. Als dat bij jou het geval is, kun je je voordeel doen door Psalm 23 en Psalm 46 te lezen en daar goed over na te denken. Jezus Zelf zegt: “Laat uw hart niet in beroering raken; gelooft in God, geloof ook in Mij” (Joh. 14:1). Het is een bewuste keuze om Hem te vertrouwen, om te vertrouwen op het feit dat Hij bij ons is, om te vertrouwen op Zijn beloften. Door ons lijden en ook door deze wereldwijde crisis werkt God Zijn verschillende doelen uit. En laten we, nu we in deze moeilijke tijden leven, ‘met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip’ (Heb. 4:16).”

Relaties
Wat het tweede thema betreft, staat Wietske Noordzij stil bij de intimiteit bij tieners. Wie denkt dat jongeren steeds vroeger met seks beginnen, heeft het bij het verkeerde eind. Volgens een rapport dat in 2017 in Nederland verscheen, blijkt de jeugd langer te wachten met gemeenschap en is op achttienjarige leeftijd de helft van de jongeren nog maagd. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze minder met het onderwerp bezig zijn. Online seksualiteit neemt wel drastisch toe, op steeds jongere leeftijd. Of het nu gaat om porno, sexting, seksuele opmerkingen en gesprekken, in handen vallen van loverboys of digitale kinderlokkers. We kunnen niet om de vaststelling heen: ver voor hun 18e verjaardag hebben tieners online al van alles gezien en beleefd op het vlak van seksualiteit. Daaraan kan worden toegevoegd: dat geldt (helaas) ook voor veel tieners in de kerk … Op het vlak van relaties zijn goede en opbouwende voorbeelden uitermate belangrijk. In de praktijk zien tieners steeds minder voorbeelden van gelukkige huwelijken om zich heen. Wietske Noordzij staat stil bij de vraag: ‘Wat kun je als kerk doen om hen te begeleiden in hun weg met God op dit terrein?’ en stelt vast: één ding is zeker, de nood is hoog.

De vraag die de titel vormt van het artikel van Oscar Lohuis – ‘wat is belangrijk voor het aangaan en onderhouden van de huwelijksrelatie’ is met het oog op het voorgaande bijzonder relevant. De aanloop naar hun huwelijk verloopt niet altijd volgens de geijkte romantische conventies: “De keuze om je leven met een ander te gaan delen, behoort tot de grootste beslissingen van het leven. Velen worstelen ermee. Vaak spelen twijfels ook een rol bij het aangaan van relaties. Verstand en emoties zijn soms in conflict met elkaar. Neem je een beslissing op grond van verstandelijke overwegingen of laat je je vooral leiden door je gevoel? Is het nodig om helemaal verliefde te zijn op de ander of is dat niet nodig? Zoals ieder mens uniek is, zo is ook iedere huwelijksrelatie uniek.” Lohuis behandelt in zijn artikel onderwerpen als ‘onbaatzuchtige dienstbaarheid’, ‘echte communicatie’ en ‘seksualiteit’, stuk voor stuk belangrijke ingrediënten van een goed huwelijk. Maar ook zaken als ‘verbrokenheid naar God toe’ en ‘geestelijk leven’ komen aan bod.

Liefde en trouw
Een voorbeeld uit de praktijk komt van André en Henny Wisse, twee zeventigers, die al zo’n 54 jaar getrouwd zijn. Twee mensen die bij elkaar passen, maar ook heel verschillend zijn. “We vullen elkaar aan, we zijn een goed team. We hebben dezelfde visie en we hebben dezelfde God lief.” En André benadrukt: “Trouw is belangrijker dan liefde. Trouw in de eerste plaats aan God, maar ook aan de nood van de ander. God is getrouw, Zijn plannen falen nooit. Gods weg is volmaakt, God heeft ons op de been gehouden en bij elkaar gehouden. Als we geen moeite gehad hadden, hadden we God zeer zeker niet op dezelfde manier gediend.”

Alleen verder…
Aan alle aardse relaties komt een eind. Bij een huwelijk belooft men elkaar trouw ‘tot de dood ons scheidt’, en dat is – als de relatie standhoudt – uiteindelijk ook wat er gebeurt. Els ter Welle schrijft over het verlies van haar man Herman, nu bijna vijf jaar geleden. “Op dat moment werd ik van een getrouwde vrouw, een weduwe. Ik was niet meer de vrouw van iemand. We waren een twee-eenheid, en die was definitief verbroken. Ik miste man man, mijn maatje, mijn minnaar.  Er was niemand meer die mij de liefste en belangrijkste vond op aarde.” Ze ging door een rouwperiode heen, maar leerde ook hoe ze verder moest gaan in het leven. Na de dood van haar man schreef ze ook een boek ‘God blijft getrouw’, een verwijzing naar het motto ‘God is getrouw’, dat hun bediening kenmerkte.

Wie meer wil weten over Metamorfose, kan terecht op de website: www.metamorfosemagazine.org