slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Metamorfose2020 01CoverHet voorjaarsnummer van Metamorfose is klaar en het is een editie om trots op te zijn. Hoewel, past trots wel bij een christen? Is het niet juist een deugd om je terughoudend en nederig op te stellen? Dat is alvast het onderwerp van het eerste artikel: zelfaanvaarding. Sarina Brons-Van der Wekken schrijft: “Het lijkt zo goed om bescheiden te zijn over jezelf en jezelf dienstbaar op te stellen. De vraag is echter wel waarom iemand dat doet. Is dat omdat je de ander uitnemender acht dan jezelf? Of omdat je jezelf minderwaardig vindt?”

 

Zelfaanvaarding heeft alles te maken hoe je aankijkt tegen jezelf. Eigenwaarde is een balans tussen ‘zijn’ en ‘doen’. Veel mensen met een laag zelfbeeld hebben de neiging om zich vooral op het ‘doen’ te richten omdat ze niet durven te geloven dat ze waardevol zijn. Zelfaanvaarding is vaak ook gebaseerd op het feit dat iemand anders je aanvaardt. In die optiek ligt de diepste aanvaarding die een mens kan ervaren in de relatie tot God. Maar leidt zelfaanvaarding niet gemakkelijk tot trots? De auteur van dit artikel maakt een onderscheid liever van ‘fierheid’, omdat trots een negatieve bijklank heeft. Zelfaanvaarding betekent ook niet dat je alles van jezelf goed moet vinden, en het wil ook niet zeggen dat je niet meer nadenkt over jezelf. Maar wie zichzelf aanvaard heeft, is – als het goed is – minder met zichzelf bezig…

Gericht zijn op de ander, betekent ook je geloof delen. Niet gemakkelijk in een maatschappij die de meeste uitingen van geloof als fanatiek beschouwt. Veel christenen zijn heel voorzichtig als het om de verkondiging gaat. Dat kan verstandig zijn, maar het geeft ons vaak de indruk dat we niet durven uitkomen voor wat we staan. Zijn we dan wel echt toegewijd aan Christus? Johan Lukasse staat stil bij de tekst uit Lukas 14 waar Jezus zijn volgelingen oproept om alles te verlaten en Hem te volgen. Een duidelijke vraag, maar wat doen we daarmee in de huidige tijd? “Wanneer we de christelijke geloofsbeleving in West-Europa observeren, krijgen we de indruk dat het ‘misschien niet meer van deze tijd is’. Wij proberen steeds de kool en de geit te sprane. De attractie in de samenkomsten is de muziek, zang en emotie die we kunnen beleven. We zijn consumerende christenen geworden.” Toch benadrukt Lukasse het belang van toewijding, die hij een zegen noemt. Immers, een toegewijde discipel ervaart ook de zegen van een toegewijd leven: vrede in eigen hart, hoop voor anderen en dat alles tot eer van God.

Waardevol

Terug naar waardering: als er één groep in onze samenleving is die doorgaans niet gewaardeerd wordt, is het wel die van de vele vluchtelingen. Er zijn diepe wonden geslagen in hun leen, ze hebben verschrikkelijke, traumatiserende gebeurtenissen meegemaakt. Ze zijn hun land kwijt, hebben oorlog, honger en vervolging meegemaakt en verkeren vaak in armoede. Trauma’s hebben een grote invloed op de manier waarop iemand naar het leven kijkt. Als hulpverlener kun je positief en bevestigend aanwezig zijn en zo de persoon helpen zijn of haar waardigheid terug te vinden. Zie de vluchteling dus niet in de eerste plaats als een slachtoffer dat hulp nodig heeft, maar als een mens door God uniek gemaakt, met mooie eigenschappen en talenten. 

Zorg bieden aan de ander is hoe dan ook een goed principe, ook als er geen sprake is van trauma’s. Fokkeline Maeyens schreef een artikel over de Pastorale cultuur in een zendingsorganisatie – al zou het evengoed over een doorsnee gemeente met medewerkers kunnen gaan. Ze pleit voor een duidelijke pastorale structuur, waar elementen als ‘betrokkenheid bevorderen’, ‘Evaluatie en verslaggeving’ en ‘organisatiebetrokkenheid’ een belangrijke rol spelen. Het is goed om een breder platform aan te bieden voor een zendeling, om zijn verhaal kwijt te kunnen. Een mentor is een stabiele factor in het leven van de werker. Daarbij moet zeker aandacht besteed worden aan het hele gezin. 

Genoeg voor iedere dag

Leven in afhankelijkheid van God – het is een uitdaging. Of is het gewoon een kwestie van vertrouwen op Zijn vele beloften. In Exodus zien we hoe Gods volk met Hem de woestijn intrekt. Hoewel God beloofd heeft voor hen te zorgen, beginnen ze al snel te klagen. In plaats van vertrouwen komt angst en ontevredenheid. Maar God voorziet wel degelijk in hun dagelijkse levensonderhoud – en vandaag de dag is dat niet anders. In de geschiedenis van het Oude Testament zien we  hoe God veertig jaar lang zorgde voor manna, het dagelijks brood. In het Nieuwe Testament (het evangelie van Johannes) lezen we over Jezus als het Brood dat uit de hemel kwam. Als we vol zijn van Hem, dan zullen we ondanks tekorten in ons leven, ons rijke mensen weten. 

De nieuwe Metamorfose biedt voldoende ‘voedsel’ om een tijd mee voort te kunnen: zo is er een artikel van Luc van Haren met de titel Gerechtigheid Gods: de basis voor de pastorale werker’. En een tekst van Wietske Noordzij over tieners en risicogedrag. Vergeet ook de studie van Raymond Hausoul niet over het leven van de apostel Paulus. 

Meer info over het tijdschrift Metamorfose, dat wordt uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling in Heverlee, op de website: www.metamorfosemagazine.org.