slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom200124 MetamorfoseDe nieuwste editie van Metamorfose focust uitgebreid om een aantal prangende pastorale problemen rond huwelijk en gezin. Niet verwonderlijk, aangezien relaties in onze maatschappij sterk onder druk gaan, en ook gemeenten herhaaldelijk met vragen op dit vlak geconfronteerd worden. Het vinden van antwoorden is niet altijd even gemakkelijk, en de artikelen in het tijdschrift kunnen daar enkele antwoorden op geven.

Roland Eskinazi geeft enkele sprekende cijfers uit de gegevens van Eurostat: in Europa werden in 2015 2,2 miljoen huwelijken gesloten en waren er 946.000 echtscheidingen. Dat betekent uiteraard niet dat bijna de helft van de mensen die in dat jaar trouwden ook weer uit elkaar gingen, maar het duidt wel op een schrijnende situatie: veel huwelijke stranden in de loop van de jaren. En in de cijfers zitten de mensen die – al dan niet geregistreerd – gaan samenwonen en op een bepaald moment terug uit elkaar gaan, niet vervat. In zijn artikel benadrukt Eskinazi enerzijds de Bijbelse principes rond huwelijk en echtscheiding, maar benadrukt hij ook het belang  van barmhartigheid. Rond echtscheiding bestaan verschillende mythes, en in deze tekst worden er verschillende ontkracht, zoals ‘Echtscheiding is de enige uitweg’, ‘Het enige wat de Bijbel over echtscheiding zegt, is dat het niet mag’, ‘echtscheiding is bijna een onvergeeflijke zonde en echtscheiding en hertrouwen zijn zeker niet toegestaan’.


Martin Penning legt dan weer de nadruk op ‘vergeving binnen het huwelijk’. In een huwelijk kunnen zich zaken voordoen, die de relatie heel moeilijk maken en de voortzetting ervan bijna onmogelijk. Hoe slagen we er als christen in om in die ingewikkelde omstandigheden tot vergeving te komen? “Hoewel we als gelovigen het woord ‘vergeving’ zeer regelmatig horen, is vergeving geven en elkaar aanvaarden een diep proces in ons leven. Vergeving omvat twee richtingen: een verticale en een horizontale dimensie. Er is vergeving tussen God en mens nodig, maar mensen onderling ook vergeving nodig. Relaties zonder vergeving houden niet stand en gemeenschappen zonder vergeving scheuren. In verstoorde relaties kan alleen vergeving herstellen.” Hoe moeilijk omstandigheden ook zijn, er bestaan oplossingen. Die beginnen door te onderkennen dat een verstoorde relatie zonde is: “De psychologie heeft hier allerlei mooie termen voor, zoals: communicatieproblemen, persoonlijkheidsconflicten, sociaal onvermogen. Maar voor God is het zonde. Als een verstoorde relatie zonde is, dan is er ook een oplossing. God heeft namelijk een oplossing voor het zondeprobleem. De muur die scheiding brengt tussen mensen, kan alleen geslecht worden door vergeving.”

Jef De Vriese stelt de vraag ‘Waar zijn de mannen?’. Hij stelt vast dat onze cultuur moeite heeft met identiteit en dat gelijkheid van man en vrouw steeds meer uitmondt in ontkenning van mannelijk en vrouwelijk:  “Man, vrouw, transgender of X? Je mag kiezen, maar je mag je keuze niet als standaard gebruiken om anderen aan af te meten. Het beeld wordt diffuus.” Echter, het veranderende beeld van de maatschappij verwijderd zich steeds verder van het beeld dat God voor ogen heeft. Daarom geeft de auteur een aantal principes die een man zou moeten toepassen: dienen, betrokkenheid, gezag erkennen, geestelijk bewogen zijn, eerlijk en open, enz.

Wietske Noortzij vestigt de aandacht op het belang van het investeren in de band met tieners. Ze worden niet altijd beschouwd als de gemakkelijkste ‘kerkleden’, en in de praktijk zien we veel jongeren afhaken van het geloof. “Een van de belangrijkste sleutels tot vruchtbaar jeugdwerk ligt in de band die jeugdleiders weten op te bouwen met hun tieners,” aldus Noortzij. “Hoe beter je het fundament legf in deze jaren, hoe sterker ze staan in hun hele leven. Het is dus van groot belang.”

Er zijn ook andere pastorale kwesties die in Metamorfose aan bod komen. Zo schrijft Dirk Lemmens een aangrijpend artikel over de vraag ‘Waarom God?’, naar aanleiding van het feit dat hij onlangs kort na elkaar twee begrafenisdiensten  moest leiden van een baby. Waarom-vragen worden gesteld vanuit een verschillende perspectief en vereisen dus ook een verschillende pastorale aanpak.
Toch zijn het niet allemaal problemen die in deze Metamorfose aan bod komen. Een zendeling die onder moslims werkt, geeft een aantal nuttige tips om met hen in contact te komen. J. Alisdair Groves beschrijft het nut van accountability groepen in een gemeente en geeft een aantal aanwijzingen hoe die goed kunnen functioneren.

Meer over deze editie van Metamorfose of over andere uitgaven. Raadpleeg de website! Www.metamorfosemagazine.be