slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom190713 MetamorfoseOpgebrand ...

Zelfs als het niet op de omslag had gestaan, wie het nieuwe nummer van Metamorfose doorbladert, merkt direct dat het thema ‘burn-out’ is. Niet vreemd, want het fenomeen is brandend actueel in onze maatschappij. Zoals in verschillende artikelen in deze Metamorfose gezegd wordt: veel mensen kennen wel iemand die door een burn-out geveld werd, of kregen er persoonlijk mee te maken. Aangezien het een aan het werk gerelateerde ziekte is, kijkt het bedrijfsleven naar de financiële consequenties er van. Zo schat Securex de kosten voor een werkgever op 25.000 euro per personeelslid dat er mee te maken krijgt. Maar Metamorfose focust zich vooral op het hoe en waarom – op welke manier belandt iemand in een burn-out – maar vooral ook naar de manier om er terug uit te geraken. Niet zozeer om ‘de baas’ kosten te besparen, maar wel om ieder individu te ondersteunen.

Manuel Lub schrijft in een artikel dat een vervolg is op een tekst die in 2014 te lezen viel, over de drie fasen van de behandeling. Zelf kreeg hij in 2009 de diagnose; hij weet dus uit eigen ervaring waarover hij spreekt. Opvallend is dat hij een burn-out als de mogelijke start van een nieuw leven ziet: “Gelukkig bleek deze ellendige en uitzichtloze toestand het begin van iets veel beters en mooiers. Het was de start van een weg naar groei en herstel. Helemaal hersteld ben ik trouwens nog niet, maar wat ben ik blij met alles wat ik wél weer kan”. Na de noodzakelijk rustperiode – wie door een burn-out getroffen wordt kan trouwens ook niets meer – volgt er een tijd van inzicht verwerven in de problematiek. Hoewel dat voor iedereen geldt, komt er voor een christen een extra dimensie bij: hier kan het geloof een belangrijke rol spelen. Of zoals Manuel het uitdrukt: “Ook al ben je tot weinig of niets in staat, met God praten kan altijd. En daar had ik nu veel tijd voor. Mijn wanhoop, angsten, onzekerheden en verdriet. Mijn vragen over mijn gezondheidstoestand en mijn toekomst legde ik allemaal bij Hem neer. God gebruikte deze tijd om mij nieuwe inzichten te geven”.

Zowel Brenda Pauken (Gods zorg voor dienaren die kampen met een burn-out) als Dirk Lemmens (De ‘burn-out’ van Elia) nemen de ervaring van de profeet Elia als uitgangspunt. In de tijd van de Bijbel bestond het begrip ‘burn-out’ nog niet, maar we zien in het eerste boek van Koningen wel hoe een vurige man van God totaal uitgeblust geraakt en eigenlijk niet meer leven wil: hij vluchtte de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. We zien het contrast: Elia is angstig en geïsoleerd, zijn denken is in de war en hij is fysiek uitgeput; God zorgt voor zijn lichamelijke behoeften, Hij komt dichterbij en geeft richting hoe verder te gaan. Ook Dirk Lemmens haalt voorbeelden uit het leven van Elia: hij vertoont labiel gedrag, vermijdt sociaal contact, vertoont vluchtgedrag, verliest zijn zelfvertrouwen, is levensmoe en bovenal: hij verwacht het niet langer van God. Hetzelfde geldt voor veel christelijke werkers vandaag de dag: “Ze bevinden zich in een gelijkaardige situaties: na jarenlange trouwe dienst aan hun Heer, belanden ze, na een crisissituatie, in een diep zwart gat, waarbij elk contact met God verbroken lijkt te zijn. Ze zien hun bediening niet langer zitten. Misschien zien ze zelfs hun relatie met God niet meer zitten. Ze hebben zichzelf opgebrand voor hun Heer, en het voelt aan of ze nooit weer bruikbaar zullen worden in Zijn dienst”.

Zelfzorg
Het is opvallend dat juist mensen met zorgend beroep extra vatbaar zijn voor een burn-out.  Wie ten dienste staat van een ander heeft dikwijls de neiging om zichzelf te vergeten. Voor veel christenen is het ook de vraag of je wel veel voor jezelf moet zorgen. Fokkeline Mayens gaat in op die kwestie in haar artikel ‘sterven aan jezelf’. Zelfopoffering wordt als een grote deugd gezien en teveel aandacht aan jezelf besteden klinkt verdacht. Nochtans bestaat er zoiets als ‘Bijbelse zelfzorg’ en Fokkeline benadrukt het belang daarvan. Kees van Velzen borduurt op hetzelfde thema verder in zijn tekst met de titel ‘Zelfzorg’. Hij vindt het belangrijk dat iedere christen vasthoudt aan de gezonde leer (zoals het besef dat de Bijbel Gods geïnspireerde Woord is en dat hemel en hel een realiteit zijn). Daarop aansluitend is de zorg voor zowel geest, ziel en lichaam een onmisbare taak.

Het zijn maar enkele voorbeelden uit de verschillende artikelen rond het ‘burn-out-thema’ die deze aflevering van Metamorfose de moeite waard maken.
Voor meer info: www.metamorfosemagazine.org.