slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom190505 Metamorfose1903Een vliegtuig besturen is relatief gezien niet zo moeilijk – dat is alleszins de stelling van Dirk Lemmens in het artikel ‘De begeleiding beëindigen’ in het nieuwste nummer van Metamorfose. Of hij uit ervaring spreekt, weten we niet, maar er zit wel iets in: het opstijgen en misschien nog wel meer het landen zijn de moeilijkste momenten van de vlucht. Maar in het tijdschrift wordt geen vliegles gegeven, wel wordt de parallel getrokken tussen een vliegreis en een pastorale begeleiding: die moet in de eerste plaats goed op gang komen, maar ook op een gepaste manier worden afgerond. 

Lemmens vraagt van een confident bij het begin meestal een engagement van vijf gesprekken. Dat is een aantal dat te overzien valt, ook al wordt daarmee niet de garantie gegeven dat het proces dat ten einde is en alle problemen zijn opgelost. “Ik ga er wel van uit dat het lang genoeg is om te zien wat God zal gaan doen en om te ontdekken of ik degene ben die God wil gebruiken om hen te helpen”. Of de begeleiding daarna nog verlengd moet worden, of dat het proces effectief kan worden afgerond, is een kwestie van evaluatie. Een aantal vragen helpen bij het nemen van een juiste beslissing, zoals ‘Is er een oplossing voor de hulpvraag gerealiseerd?’, ‘Heeft de confident inzicht in de principes die aan de basis liggen van deze verandering?’, ‘Heeft de begeleiding geleid tot nieuwe gewoontevorming?’, Merken anderen een verandering in het leven van de confident?’, ‘Heeft de confident er zelf over gedacht om de begeleiding te beëindigen?’, …. Als er inderdaad voldoende verandering is geweest en is de confident voldoende geholpen, dan kan de begeleiding, mits een aantal praktische afspraken, inderdaad tot een einde komen.

 

Verandering is een belangrijk gegeven. Josh Squires schrijft in het artikel ‘Hoe (andere) mensen veranderen’ over personen die verkeerd gedrag vertonen, ofwel ‘zich bevinden in de greep van de zonde’. De vaststelling dat dit zo is, kan heel pijnlijk zijn voor wie zich in de naaste kring van deze mensen bevindt. Het is dikwijls ook heel moeilijk om het zover te krijgen dat de man of vrouw in kwestie om zijn/haar gedrag te veranderen. Hoewel Squires erkent dat de Heilige Geest kan en zal werken zoals Hij wil en niet een bepaald hoeft te volgen, gaat hij meestal te werk volgens de ‘fasen van verandering’ van Prochaska en Diclemente. Hierin wordt de voortgang beschreven, wordt de rol van de hulpverlener uitgelegd en wordt er aangegeven hoe er het best gebeden kan worden. In de eerste fase denken mensen nog helemaal niet aan verandering: ze voelen zich goed in hun slechte gedrag en hebben geen behoefte aan verandering.  Als er een volgende stap komt, dan is dat die van de contemplatie, de bewustwording van het probleem. Mensen zijn nog niet overtuigd van de noodzaak van verandering, maar ze denken er al over. Als het goed is, volgt hierop de fase van voorbereiding: de noodzaak van verandering is duidelijk, de weg er naartoe moet nog gezocht worden. Daarna komt de fase van de effectieve verandering. Vreemd genoeg is de laatste fase, die van het onderhoud, vaak de moeilijkste. In dit stadium streven mensen ernaar om van een nieuw gedrag naar een gewoonte over te gaan. Verandering is niet alleen moeilijk te bereiken, maar misschien nog moeilijker te onderhouden. In deze fase zullen mensen een voortdurende aanmoediging nodig hebben …

In een ander artikel beschrijft Jef De Vriese hoe mensen niet veranderen. Mensen kunnen voor anderen een hulp zijn, maar veel hangt af van de juiste adviezen. Sommige richtlijnen staan verandering juist in de weg, en De Vriese noemt enkele veelvoorkomende valkuilen. ‘Wees gehoorzaam en doe wat God zegt’ kan een nuttig advies zijn, maar de wet voorschrijven is frustrerend voor iemand die al zoveel moet doen en ploetert om Gods wet te volbrengen. ‘Vergeef. Heb lief. Vertrouw God. Geloof’ – het zijn nuttige adviezen en als iedereen dat deed, waren veel problemen de wereld uit. Maar algemene adviezen zijn onbruikbaar indien niet wordt aangereikt hoe die in de praktijk omgezet kunnen worden. Theologische correctheid is heel belangrijk, maar theologie verandert geen mensen. Er zijn veel adviezen die we aan anderen kunnen geven, maar het is vooral belangrijk om de juiste zaken te zeggen op het juiste moment. Soms doet God instant wonderen door ons van iets te bevrijden, maar meestal komt verandering door trouwe dagelijkse keuzes om afhankelijk van God te blijven wandelen. Verandering is radicaal, maar ook langzaam.

De conclusie van het artikel van Jef De Vriese is: Wees afhankelijk van Gods Geest. Laat je leiden in gebed en wees afhankelijk van Gods Geest, zodat Hij je leidt naar de gepaste adviezen die passen bij het veranderingsproces van de confident.

Dit is een greep uit de artikelen, en uiteraard valt er nog veel meer te lezen in Metamorfose. Wie meer wil weten, kan altijd terecht op de website van het blad: www.metamorfosemagazine.org