slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom190123 MetamorfoseIn de nieuwste editie van Metamorfose komt het woord ‘liefde’ regelmatig voor. Niet vreemd natuurlijk voor een christelijk magazine, maar het valt toch op. Dirk Lemmens schreef een artikel met als titel: ‘Gods liefde in het pastoraat’ dat hij opent met de zin ‘Liefde behoort tot de corebusiness van de pastorale hulpverlener’. Hij doelt dan bijvoorbeeld op relatieproblemen waarmee de counselor geconfronteerd wordt en die vaak gekenmerkt worden door een gebrek aan liefde of door een gebrekkige uiting van liefde. En verder: “We spreken met mensen die het moeilijk om liefde te geven en mensen die het moeilijk vinden om liefde te ontvangen. Daarbij leven we in een wereld die gekenmerkt wordt door een voortschrijdende verkilling van de liefde”. Uit het tekstgedeelte 1 Johannes 4:7-11 haalt Lemmens de volgende principes: ‘God is liefde’, ‘Liefde uit zich in Jezus’, ‘Liefde is uit God’, ‘Liefde is het kenmerk van een christen’, ‘Liefde is voorbehouden aan de christen’ en ‘Onze motivatie om lief te hebben is uit God’.

In haar column ‘Volharden in rust’ benadrukt Fokkeline Maeyens het belang van het liefhebben van God en Zijn Woord. En van het liefhebben van de naaste. Jef De Vriese schrijft dan weer over de teloorgang van volhardende liefde. Hij maakt een  verschil tussen de gemakkelijke Facebookliefde en de liefde van Christus die Hij heeft bewezen door mens te worden. “Goddelijke liefde is belichaamde liefde, een lichamelijk offer, geen virtueel computermoment dat emoties opwekt”. Echte liefde vraagt inspanning en dat zijn we niet meer gewend.

Van liefde naar seksualiteit is wellicht maar een kleine stap. In Metamorfose wordt daarover een verklaring behandeld. Niet de veelbesproken Nashvilleverklaring, maar de Verklaring van Colorado. Daarin wordt benadrukt dat menselijke seksualiteit Bijbels gezien zowel een geschenk als een verantwoordelijkheid is. Seks is niet alleen goed op zichzelf, maar ook gegeven om meerdere goede doelstellingen te dienen: hij genereert ‘vrucht’ en hij maakt ‘relationele eenheid’ mogelijk. Maar hoewel seks is ontworpen om aangenaam te zijn, is niet al het seksuele genot ethisch. Daarbij zijn gevoelens buitengewoon onbetrouwbaar als leidraad voor de seksuele moraal. Daarom is het belangrijk te beseffen dat Gods norm zuiverheid in elke gedachte over seks is, evenals in elke daad van seks. Andere stellingen zijn bijvoorbeeld: Gods normen voor seksuele zuiverheid zijn bedoeld om menselijk geluk te beschermen‘, ‘Seksueel gedrag is alleen moreel binnen de instelling van het heteroseksuele, monogame huwelijk’ en ‘het huwelijk beschermt de transcedente betekenis van persoonlijke seksuele intimiteit’. De verklaring eindigt met het belang van de hulpverlening aan hen die die lijden ondergaan dat veroorzaakt is door seksuele immoraliteit’: “Wij bevestigen dat God christenen oproept om iedereen lief te hebben die lijdt aan sociale isolatie, armoede, ziekte of de lasdten van een ongeplande zwangerschap en alleengaand ouderschap, ongeacht of de oorzaak hiervan te wijten is aan hun eigen seksuele zonde. De verplichting om menselijk lijden te verlichten is niet alleen geldig als dergelijke hulp ‘verdiend’ is.

Het leven kan soms behoorlijk turbulent zijn, en dat wordt geïllustreerd door een afbeelding van de ‘storm op het meer’ op de voorpagina en het bijbehorende artikel  ‘Wanneer de storm te groot lijkt’.

Wie meer wil weten, schaft zich best Metamorfose aan. Bezoek daarvoor de website www.metamorfosemagazine.be