slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom181030 Metamorfose1810Ik ben …

Het najaarsnummer van Metamorfose – met ‘identiteit’ als thema - heeft een bijzonder aanpak: een hele (kortere) reeks artikelen, waarvan de titels haast allemaal beginnen met ‘ik ben’. De artikelen in dit nummer van Metamorfose beogen volgens de redactie de balans te schetsen tussen identiteit en uitwerking, positie en praktijk, voorrecht en verantwoordelijkheid.

Jef De Vriese opent het tijdschrift met het artikel: ‘Ik ben in Christus!’, gevolgd door de vraag ’werkelijk’?. Hij staat er stil bij de vraag in hoeverre Christus werkelijk centraal staat in ons leven. De benadering van de evangelische christenen van vandaag verschilt nogal van de manier waarop de gelovigen van enkele decennia terug hier mee omgingen:

 

“De vorige generatie heeft dikwijls het accent gelegd op discipelschap uit gehoorzaamheid, doen wat moet, ook al voel je het niet. Wetticisme kreeg een kans. Velen ploeterden zich een weg door het christelijke leven zonder levende verbondenheid met de Wijnstok (…) In de huidige generatie overspoelt de nadruk op onze identiteit in Christus de christelijke literatuur. De nadruk op onze positie in Christus is echter niet meer in balans met de noodzaak van de gehoorzame uitwerking daarvan in het dagelijks leven. Dat is problematisch. De kernboodschaop van “Je bent waardevol en uniek” wordt geglazuurd met “God houdt van jou’. Het lijkt een geestelijke boodschap, maar wortelt ze zich in de harten die meer hun eigenwaarde en gelukgevoel zoeken dan God”. Pertinente vragen die tot nadenken stemmen …

Kritische bedenkingen over tendensen van vroeger en nu ontbreken zeker niet in dit nummer van Metamorfose. Onder de kop ‘Ik ben één met Christus’ schrijft Leander Janse: “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat veel van het hedendaagse onderwijs mij van de daken toeschreeuwt: ‘Je bent gekend, geliefd, gezien en gewaardeerd’, in Christus uiteraard. Het lijken Bijbelse waarden te zijn die mij moeten doen groeien in zelfbewustzijn en bijdragen moeten aan mijn zelfontplooiing. De vraag is: Was dat ook het doel van Paulus, toen hij schreef over de christen die één is met Christus”.

Slaven of dienaren?
‘Maak uzelf een slaaf van de Heere’ is volgens Dirk Lemmens een betere vertaling van Romeinen 12:11. Heeft de Bijbel het nu over ‘slaven’ of ‘dienaren’. In een korte studie laatde auteur zien dat er in het Grieks verschillende woorden gebruikt worden, die elk een apart aspect belichten van de relatie tussen de heer en degene die hem dient. Het woord ‘slaaf’ heeft in onze tijd een uitgesproken negatieve klank, maar in Bijbelse tijden lag het begrip toch wel enigszins anders.

Twee artikelen gaan over het kruis: ‘Ik ben gekruisigd’ van Arjan Baan en ‘Ik roem in het kruis alleen’, dat door Wout van Wijngaarden geschreven werd. Hij vertrekt daarbij vanuit de tekst van Galaten 6:14: ‘Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld”. Iedereen legt eigen accenten wanneer het over de visie op Christus gaat: voor sommigen is Hij een groot Leraar, anderen zien Hem de persoon die op een uitzonderlijke wijze liefde heeft gedefinieerd en getoond. Jezus wordt ook gezien als het voorbeeld en de inspiratie. “Terwijl al deze zaken van groot belang zijn, zet Paulus deze zaken echter niet op de hoogste plaats. Al deze belangrijke zaken vloeien voort uit het kruis van Golgotha (…) Het is de dood van Christus waarin Paulus roemt. Dat is de kern van het evangelie”.

Ook de andere titels in deze Metamorfose nodigen uit tot nalezen en nadenklen. Zo is er ‘Ik ben heilig’ van Gerrit van Valen en ‘Ik ben zout en licht’ dat door Kurt Maeyens geschreven werd. Kees van Velzen vraagt zich af wat een christen in de maatschappij van vandaag kan betekenen, en waar zijn boodschap over moet gaan: de boodschap is perfect, maar veel mensen maken er te vaak een puinhoop van. “De sterfelijke mens staat schuldig tegenover de eeuwige God. We zijn allemaal afgedwaald, nutteloos geworden. Niemand doet wat goed is; zelfs niet een. Naar mijn overtuiging schenken we hier te weinig aandacht aan”. Van Velzen citeert de Nederlandse SGP senator Diederik van Dijk: “Zoetige evangelisatiemethoden bieden geen uitkomst. Wie wijst op een lieve God die van de mensen houdt zal al snel te horen krijgen: Ik ben uiterst tevreden over mijn leven en ben erg blij dat ik zelf over mijn leven ga. Mensen zitten niet te wachten op het Evangelie”.

Tevreden
Hoe belangrijk zijn gezondheid, geluk en voorspoed? En wat doen we als die drie zaken in ons leven ontbreken. Dirk van Genderen – die het artikel ‘ik ben tevreden’ schreef – weet waar hij over spreekt: twaalf jaar geleden kreeg hij een ongeval waardoor hij arbeidsongeschikt werd en dus zijn werk verloor. Veel vragen en teleurstellingen waren gevolg, maar er gebeurde iets bijzonders: “Er kwam rust en vrede in mijn hart. Een geschenk van de Heere. En dat had merkbaar een positief effect op mijn lichamelijke klachten”. Ook Walter Barrett schrijft over een traumatische gebeurtenis in zijn leven, namelijk het moment dat hij een enorme hersenbloeding kreeg en met een helikopter dringend naar een universitair ziekenhuis moest worden gebracht – een gebeurtenis die levensbedreigend was. In het licht daarvan schreef hij een artikel rond de tekst ‘ik vermag alle dingen’.

Deze Metamorfose wil bewust geen moeilijke vragen uit de weg gaan, en durft dingen in vraag te stellen. Het blad is daarmee heel uitdagend om te lezen. Wie meer wil weten, kan terecht op de website: www.metamorfosemagazine.org.

Nieuwsbrief