slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Metamorfose1609CoverMetamorfose 4de kwartaal 2016

Zelfontplooiing, zelfaanvaarding, zelfwaarde, het zijn allemaal populaire begrippen in de hedendaagse maatschappij. In het nieuwste nummer van het tijdschrift Metamorfose stelt Jef De Vriese vraagtekens bij die woorden en stelt hij dat de Bijbel eerder spreekt over zelfvernedering en zelfontlediging: “de humanistische kernwoorden zijn in de christelijke wereld binnengedrongen en beheersen de boodschap van menig prediker die de gelovigen met een fijn zelfbeeld en een goed gevoel naar huis wil sturen, veel meer dan met een heilige levenswandel.

 

De kreet: ‘jij bent waardevol’ doet het op de preekstoel beter dan ‘jij bent een zondaar’ … Toch, als dat laatste blijft steken in bevestiging van schuld en schaamte, zonder de stap te zetten naar heilszekerheid en de hoop van de kinderen Gods, zonder bevestiging van een nieuwe identiteit in Christus, dan is dit niets anders dan onderdrukking die gezonde geestelijke en psychische ontwikkeling fnuikt”.
In zijn artikel gaat De Vriese in op de waarde van de mens, vooral de waarde die een mens in Christus heeft: “Jezus Christus, de Zondeloze, ontving onze onwaarde en werd tot zonde. Onze zonde in ruil voor zondeloosheid, onze sterfelijkheid in ruil voor Zijn onsterfelijkheid, onze zwakheid in ruil voor Zijn kracht”.

In deze editie staan verschillende artikelen die tegen een aantal populaire ideeën en begrippen van onze samenleving ingaan – en daarom waarschijnlijk niet op veel seculiere waardering moeten rekenen. Onder de titel ‘de gelijkenis van de vulkaan’ noemt Dirk Lemmens een aantal verklaringsschema’s over het ontstaan van homoseksualiteit: “de een zegt dat het een aangeboren identiteit is, de ander zegt dat het een gevolg is van een aantal omgevingsfactoren en weer een ander dat het enkel een andere manier van seksuele beleving is die in niets verschilt van heteroseksualiteit”. In zijn artikel verwijst Lemmens naar de manier waarop Paulus in de Brief aan de Romeinen de vraagstelling benadert. Hij stelt dat de mens er voor kiest om een wereldbeeld te hanteren waarin God geen plaats heeft: “In onze maatschappij houdt dit in dat we God aan de kant geschoven hebben ten gunste van de menselijke ratio, van de wetenschap (…) Al vanaf het eerste begin, bij de zondeval, is het probleem dat de mens gekozen heeft om zijn eigen mening, zijn eigen inzicht, boven de wil van God te plaatsen”. Die keuze heeft veel gevolgen voor mens en maatschappij, en voor de ethische standpunten die een mens inneemt.

Metamorfose beschrijft ook het leven van Rosaria Champagne Butterfield, die meer dan tien jaar lang hoogleraar Engels was aan de universiteit van Syracuse. Ze had een vaste homoseksuele relatie en was door de universiteit aangesteld als adviseur van een aantal homo- en lesbische studentengroepen. In 1999 veranderde alles, toen ze tot bekering kwam en zich voornam om haar leven toe te wijden aan ‘heilige seksualiteit’, dat wil zeggen: een heteroseksueel huwelijk of ongetrouwd blijven. Ze is nu getrouwd met een presbyteriaanse dominee in Amerika en deelt het getuigenis van Gods verlossende liefde in een van de meest controversiële onderwerpen in de hedendaagse kerk en cultuur, in kerken, hogescholen en universiteiten over de heel wereld. Allison J. Althoff legde haar in een interview een aantal vragen voor, zoals ‘Is een heteroseksueel huwelijk de oplossing voor een homoseksuele gerichtheid’ en ‘hoe kunnen we als gemeente meer liefde betonen aan christenen die worstelen met de aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht’.

Andere artikels gaan over onderwerpen als verslavingspreventie, de angst voor terrorisme en gezag, gehoorzaamheid en onderdanigheid.

Meer info op de website van Metamorfose www.metamorfosemagazine.org