slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Metamorfose2020 02coverZomernummer Metamorfose

Twee thema’s springen er uit in de nieuwe Metamorfose. Het eerste wordt al duidelijk op de cover waarop een gezicht met mondmasker prijkt: de Coronacrisis. Het tweede is niet vreemd voor een magazine voor pastoraat en hulpverlening: relatie & huwelijk. Over beide thema’s valt natuurlijk veel te zeggen – en ze zijn actueel.

Het Coronavirus heeft veel mensen ziek gemaakt, maar ook veel vragen opgeroepen. Dat zal niemand verbazen, want de pandemie die de wereld dit jaar getroffen heeft, is ongezien. Het is niet de eerste keer dat een ziekte slachtoffers maakt op alle continenten, maar zelden slaat er een aandoening toe die volledig buiten onze controle valt. We kennen de jaarlijkse griepepidemie, en onschuldig is die niet: jaarlijks veroorzaakt de griepwereldwijd gemiddeld 2 tot 3 miljoen ernstige infecties en 250.000 tot 500.000 sterfgevallen per jaar (ter vergelijking: het Coronavirus heeft tot nu toe gezorgd voor 525.000 overlijdens). Maar voor de ziekte bestaat een vaccin, en we hebben er min of meer de controle over). Voor Corona hebben we nog geen vaccin en ook geen geneesmiddel. Dat zorgt voor veel ongerustheid – en vaak ook angst – vooral omdat we er geen controle over hebben.

Metamorfose2020 01CoverHet voorjaarsnummer van Metamorfose is klaar en het is een editie om trots op te zijn. Hoewel, past trots wel bij een christen? Is het niet juist een deugd om je terughoudend en nederig op te stellen? Dat is alvast het onderwerp van het eerste artikel: zelfaanvaarding. Sarina Brons-Van der Wekken schrijft: “Het lijkt zo goed om bescheiden te zijn over jezelf en jezelf dienstbaar op te stellen. De vraag is echter wel waarom iemand dat doet. Is dat omdat je de ander uitnemender acht dan jezelf? Of omdat je jezelf minderwaardig vindt?”

InterCom200124 MetamorfoseDe nieuwste editie van Metamorfose focust uitgebreid om een aantal prangende pastorale problemen rond huwelijk en gezin. Niet verwonderlijk, aangezien relaties in onze maatschappij sterk onder druk gaan, en ook gemeenten herhaaldelijk met vragen op dit vlak geconfronteerd worden. Het vinden van antwoorden is niet altijd even gemakkelijk, en de artikelen in het tijdschrift kunnen daar enkele antwoorden op geven.

Roland Eskinazi geeft enkele sprekende cijfers uit de gegevens van Eurostat: in Europa werden in 2015 2,2 miljoen huwelijken gesloten en waren er 946.000 echtscheidingen. Dat betekent uiteraard niet dat bijna de helft van de mensen die in dat jaar trouwden ook weer uit elkaar gingen, maar het duidt wel op een schrijnende situatie: veel huwelijke stranden in de loop van de jaren. En in de cijfers zitten de mensen die – al dan niet geregistreerd – gaan samenwonen en op een bepaald moment terug uit elkaar gaan, niet vervat. In zijn artikel benadrukt Eskinazi enerzijds de Bijbelse principes rond huwelijk en echtscheiding, maar benadrukt hij ook het belang  van barmhartigheid. Rond echtscheiding bestaan verschillende mythes, en in deze tekst worden er verschillende ontkracht, zoals ‘Echtscheiding is de enige uitweg’, ‘Het enige wat de Bijbel over echtscheiding zegt, is dat het niet mag’, ‘echtscheiding is bijna een onvergeeflijke zonde en echtscheiding en hertrouwen zijn zeker niet toegestaan’.

Metamorfose1909CoverMetamorfose, het magazine dat wordt uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling brengt dit najaar een extra dik nummer uit over het thema ‘Gemeente’. Een onderwerp waar uiteraard vele over te zeggen valt.  In de eerste plaats over de leiders in de gemeente, de voorgangers en oudsten die zich dag na dag inzetten om de kerk te dienen en in goede banen te leiden. Er bestaan diverse visie op leiderschap, maar in het openingsartikel pleit Miel de Rechter alleszins voor meervoudig leiderschap. Hij is er van overtuigd dat er een behoorlijke last op de schouders van gemeenteleiders rust, en dat ze daarbij elkaar kunnen ondersteunen. Basis voor die gedachte is onder andere de uitspraak van Paulus in Handelingen 20 waar hij de oudsten van de kerk in Efeze op het hart drukt: ‘Ziet toe op uzelf’, daarmee doelend op de oudstengroep. De tekst kan ook vertaald worden als ‘Ziet toe op elkaar’.

InterCom190713 MetamorfoseOpgebrand ...

Zelfs als het niet op de omslag had gestaan, wie het nieuwe nummer van Metamorfose doorbladert, merkt direct dat het thema ‘burn-out’ is. Niet vreemd, want het fenomeen is brandend actueel in onze maatschappij. Zoals in verschillende artikelen in deze Metamorfose gezegd wordt: veel mensen kennen wel iemand die door een burn-out geveld werd, of kregen er persoonlijk mee te maken. Aangezien het een aan het werk gerelateerde ziekte is, kijkt het bedrijfsleven naar de financiële consequenties er van. Zo schat Securex de kosten voor een werkgever op 25.000 euro per personeelslid dat er mee te maken krijgt. Maar Metamorfose focust zich vooral op het hoe en waarom – op welke manier belandt iemand in een burn-out – maar vooral ook naar de manier om er terug uit te geraken. Niet zozeer om ‘de baas’ kosten te besparen, maar wel om ieder individu te ondersteunen.

Nieuwsbrief