Evangelisch

Gepost in Over ons

De evangelische christenen vormen een groeiende groep van gelovigen voor wie het evangelie centraal staat. Met de Bijbel als basis voor alle gebieden van het leven, willen ze zich zowel in kerk als maatschappij inzetten voor de medemens. Jezus Christus is daarbij het inspirerend voorbeeld voor alledag. En toch is Hij meer dan alleen een voorbeeld … In Zijn Zoon heeft God Zijn liefde voor de wereld betoond, en door het lijden en sterven van Christus werd de weg naar God opnieuw geopend.

Evangelische christenen komen voort uit een traditie van 2000 jaar, vanaf de tijd van het Nieuwe Testament, via de Reformatie in de zestiende eeuw en de Opwekkingsbewegingen van de 18de en 19de eeuw naar de dag van vandaag. Toch willen ze niet graag traditioneel zijn: de vorm van de bijeenkomsten, waarin zang, gebed en Woord centraal staan, is actueel. Evangelische christenen leggen de nadruk op persoonlijke geloofsbeleving, die aansluit bij de leefwereld van de hedendaagse mens. Het leven met God is ook vandaag de dag een ervaring die voor iedereen werkelijkheid kan worden. De grootste uitdaging is om Jezus Christus tot Heer van je leven te stellen. Zijn wil te leren verstaan en doen is de opdracht van een Evangelisch Christen. De Bijbel is daarom het belangrijkste leer- en handboek en de kracht en inspiratie van de Heilige Geest een noodzakelijke voorwaarde.

In de samenkomsten komen alle leeftijdsgroepen aan bod, zodat iedereen daadwerkelijk deel uitmaakt van de kerk.

Evangelische christenen kennen geen uitgebreide kerkelijke hiërarchie, en hebben een beperkte structuur. Iedere plaatselijke geloofsgemeenschap – dikwijls ook gemeente genoemd –functioneert autonoom. Op basis van vrijwilligheid wordt samengewerkt in groepen van kerken, ofwel denominaties. Op landelijk vlak zijn ze verbonden via de Evangelische Alliantie Vlaanderen. De evangelische kerken behoren tot een erkende eredienst in België, en vertegenwoordigen zich ten opzichte van de overheid via de Administratieve Raad voor de Protestantse-Evangelische Eredienst (ARPEE).