slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Bestuur en medewerkers

Gepost in Over ons

Het bestuur van de EAV bestaat uit:

David Buntinx (Voorzitter en vertegenwoordiger VEG)

Rosario Anastasi (Ondervoorzitter en vertegenwoordiger ECV)

Robin Sablon (Secretaris)

Koen Celis (Vertegenwoordiger VVP)

Jelle Creemers (Vertegenwoordiger VEG en indirect de ETF)

Ben Servaas (Vertegenwoordiger ECV)

Sjaak Kaljouw (Vertegenwoordiger OAEG)

Tom De Craene (Vertegenwoordiger organisaties indirect voor Ichtus)

Koen Maeyens (Vertegenwoordiger organisaties indirect voor EJV)

 

Dagelijks Bestuur

Gepost in Over ons

Het Dagelijks Bestuur van de Evangelische Alliantie bereidt de besluitvorming van het Bestuur van de EAV voor.

de volgende personen maken deel uit van het Dagelijks Bestuur van de EAV:

David Buntinx (Voorzitter)

Rosario Anastasi (Ondervoorzitter)

Robin Sablon (Secretaris)

Dirk van Hartingsveldt (Penningmeester)

 

Structuur

Gepost in Over ons

De Evangelische Alliantie Vlaanderen is een feitelijke vereniging die gevormd wordt door evangelische kerken en organisaties. De belangrijkste regels zijn opgenomen in de Statuten. Daarnaast is er het Huishoudelijk Reglement waarin de interne regelgeving is verwerkt.

Voor de Financiële en wettelijke vertegenwoordiging is er een vzw, die bestaat uit het bestuur van de EAV.
Zij geven leiding aan de feitelijke vereniging.