Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Evangelische Alliantie bereidt de besluitvorming van het Bestuur van de EAV voor.

de volgende personen maken deel uit van het Dagelijks Bestuur van de EAV:

David Buntinx (Voorzitter)

Rosario Anastasi (Ondervoorzitter)

Robin Sablon (Secretaris)

Dirk van Hartingsveldt (Penningmeester)