slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Webinar Geconnecteerde Kerk zijn in de Corona-crisis.

FotBuchKevin01Donderdag 26 maart 20:00-21.30

Door de Corona-crisis kan het voelen alsof we als Lichaam van Christus uit elkaar gevallen zijn. Het gebrek aan reële face-to-face gesprekken, samenkomsten in de kerk of de kringen, koffiemoment na de dienst heeft een grote impact op ons als kerk.
Kevin Buch wil dieper ingaan op deze problematiek en hoe je een plan kan opstellen om de connecties nu op andere manieren te zoeken. We denken dan aan alle doelgroepen: Ouderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden.

Er worden hulpmiddelen aangereikt om dienst, jeugdavond, bijbelkringen en samenkomsten online te doen. Verder is er een vragenmoment en mogelijkheid tot ideeën delen.

#Youth&Justice

InterCom200124 YouthJusticeInterlevensbeschouwelijkInterlevensbeschouwelijke werkgroep op bezoek in instellingen voor jongeren


Sinds drie jaar organiseert het interlevensbeschouwelijk platform, bestaande uit verantwoordelijken van de erkende erediensten en leden van de georganiseerde vrijzinnigheid jaarlijks een activiteit om de betrokkenheid van de verschillende levensbeschouwingen bij de Belgische pluralistische samenleving in de verf te zetten. Twee jaar geleden werd in de Senaat een symposium georganiseerd over de plaats van erediensten in onze democratische samenleving (#Religioptimist). Vorig jaar organiseerde het platform een bezoek aan de gevangenis in Sint-Gillis Brussel (#Jail&Justice).
In het verlengde van zijn verlangen om mensen in de marge van de samenleving te ontmoeten organiseerde de interlevensbeschouwelijke werkgroep recent een bezoek aan een gemeenschapsinstelling voor jongeren aan beide kanten van de taalgrens: het Institution publique pour la protection de la jeunesse (IPPJ) in Saint-Servais (Namen) en de Gemeenschapsinstelling (GI) ‘De Kempen’ in Mol. De jeugd is onze toekomst. Hoe moet het dan met jongeren die hun plaats in onze samenleving blijkbaar maar niet kunnen vinden en voor zichzelf weinig of geen toekomst zien? Een (gesloten) jeugdinstelling is geen wachtkamer van jonge delinquenten voor de gevangenis, maar een plaats waar ze samen met gekwalificeerde begeleiders werken aan hun re-integratie in de samenleving.

Wijziging abortuswet in stroomversnelling

InterCom200124 AbortusBezorgdeOudersAfgelopen najaar leek er een snelle wijziging van de abortuswetgeving te komen. Bij gebrek aan een nieuwe Federale Regering wilden verschillende politieke partijen van het vacuüm gebruik maken door een aantal parlementaire initiatieven te ontplooien. Een daarvan was de verlenging van de termijn waarbinnen een zwangerschap afgebroken kon worden. Tot daadwerkelijke besluiten kwam het nog niet, aangezien een dergelijke beslissing volgens sommigen de kans op een nieuwe regering zwaar zou hypothekeren. Dat wil echter niet zeggen dat de plannen afgeblazen zijn; er is opnieuw sprake van een stroomversnelling.

Hoop voor de stad … en de stadskerk?

FotBarentsenJack04aHet begon allemaal op een studiedag over gemeentestichting van de VEG (Vrije Evangelische Gemeenten), een kleine 8 jaar geleden. Enkele verantwoordelijken van kerken in de grote Vlaamse steden stelden zich niet zozeer de vraag hoe er nieuwe gemeenschappen konden ontstaan, maar eerder hoe hun – relatief kleine – kerken zouden kunnen overleven en groeien. Zo ontstond een gespreksgroep met Gottlieb Blokland (Brussel/Schaarbeek), Maarten Hertoghs (Antwerpen), Kris Medart (Gent) en Frank Kamps (Brugge). Samen werkten ze ook aan een boek, dat afgelopen jaar verscheen onder de titel ‘Zoektocht naar Hoop voor de Stad’, onder redactie van Jack Barentsen. Met deze professor van de ETF (Evangelische Theologische Faculteit) hadden we een uitgebreid gesprek over de functie van stadskerken, de noodzaak van samenwerking en de vraag of denominaties in het hele verhaal nog een betekenisvolle rol kunnen spelen. In dit artikel deel 1 van de weergave van het interview ...

Groeiend antisemitisme in België

InterCom191109 AntisemitismeIn België is er sprake van groeiend antisemitisme. De vaststelling wordt zowel in binnen- als in buitenland gedaan. De Guardian ging vorige maand in op een rapport waarin gesteld wordt dat 39 procent van de Beligsche Joden lastig gevallen werden en dat sommigen geen keppa meer op straat durven dragen. In een nawoord van een nieuw boek van Ludo Abicht schreef expert Midden-Oosten en mensenrechtenactivist Brigitte Hermans: ‘De situatie is ernstig: antisemitisme floreert in maatschappijen die intolerant zijn, waar wantrouwen heerst tegenover minderheden en polarisering troef is’.

Het verschil van 6 weken ...

InterCom191109 AbortusUitbreidingParlement wil abortustermijn verlengen

Nu de onderhandelingen voor een nieuwe Federale regering blijven aanslepen, neemt het Parlement het initiatief in een aantal dossiers. Noodzakelijk in een aantal gevallen – denk maar aan de begroting. Maar ook op ethisch vlak worden er stappen gezet. Normaal gezien worden beslissingen op dit gebied voorzien in een regeerakkoord en worden ze binnen het kader van een regering opgesteld, maar momenteel zijn er ‘wisselmeerderheden’ die voor een verschuiving van het beleid zorgen. Een van de de discussies die onlangs in het Parlement opgestart werden, is de verlenging van de termijn waarbinnen vroegtijdige zwangerschapsonderbreking is toegestaan. Wettelijk is dit nu 12 weken, maar er lijkt een consensus te groeien dat dit naar 18 weken gaat. Voor- en tegenstanders laten hun mening duidelijk horen.