slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Nieuwe aanpak Gebedsketting

LogoGebedsnetwerkVVPIn 2009 ging het Gebedsnetwerk van start met een gebedsketting. De bedoeling was om 24/7 – dag en nacht dus – mensen heel gericht te laten bidden voor een aantal specifieke onderwerpen. In de afgelopen 11 jaar is de ketting nooit helemaal volledig geweest, maar er werd toch minimaal 70 à 80 uur trouw en volhardend gebeden. Al die tijd zijn vurige gebeden voor ons land opgestegen tot God in de hemel.

Het Gebedsnetwerk wil de ‘ketting’ aanpassen aan de huidige tijd en in een nieuwe vorm gieten. Dat houdt in: korter op de actualiteit inspelen, nieuwe media inschakelen, het opsplitsen in deelthema’s en de gebedstijden meer vrij te laten.

Het verschil van 6 weken …

InterCom200411 AbortusPetitieHet Belgische Parlement heeft in de afgelopen maanden een aantal dossiers onder handen genomen waarvan veel politici wilden dat ze aangepakt werden. Het meest opvallend was de discussie over een verruiming van de abortuswet. De voortijdige zwangerschapsafbreking is al vaker het onderwerp geweest van felle discussies en wisselmeerderheden. Bij de totstandkoming van de oorspronkelijke abortuswet was dat niet anders. Ethische kwesties worden vaak in een regeerakkoord geregeld, maar aangezien er lange tijd geen (volwaardige) regering was, namen een aantal kamerleden zelf het initiatief. Daaruit kwam een wetsvoorstel dat voorzag in vier verregaande wijzigingen: de verlenging van de wettelijke abortustermijn, de verkorting van de wachttijd, de afschaffing van de informatieplicht en het beschouwen van abortus als een gewone ‘medische handeling’.

Hoop voor de stad: samen zoeken

FotBethel01In het eerste deel van het tweeluik over het boek ‘Zoektocht naar hoop voor de stad’ ging het over nieuwe benaderingswijzen voor de kerken om relevant te zijn in hun omgeving. Hulp aan daklozen en voedselbedeling aan de armen kunnen goede methodes zijn om in contact te komen met mensen die je anders nooit zou ontmoeten. Het zijn manieren waarop het verhaal van hoop kan worden doorgegeven. Toch zal één kerk op zichzelf nooit in staat zijn om alle inwoners van de stad te bereiken met het goede nieuws. Zelfs niet als alle leden er voltijds mee bezig zouden zijn. Gelukkig zijn er meestal meerdere kerken in de stad en ze kunnen veel bereiken als ze samenwerken. Tegenwoordig ligt dat doorgaans minder gevoelig dan vroeger, toen het accent meer op de verschillen lag dan op de overeenkomsten. Samenwerkingsverbanden ontstaan eerder spontaan en ze zijn vaak sterker dan de band met de kerken van dezelfde denominatie in de rest van het land ...

Zwijgen is goud …

InterCom200411 AalstCarnavalOp weg naar een recht van vrije beschimping?

De Westerse wereld is gezegend met een aantal bijzondere voorrechten. Een daarvan is de vrijheid van meningsuiting. In tegenstelling tot veel dictatoriale regimes, mogen we in ons land vrijwel iedere mening kenbaar maken. Toch kun je je afvragen of we altijd van die vrijheid van expressie gebruik moeten maken. Spreken is zilver, zwijgen is goud, zegt het spreekwoord en soms kan het nuttig zijn om je mening voor je te houden. 

De afgelopen maanden werden we geconfronteerd met een aantal discussies die aantoonden dat de balans tussen mening en respect niet altijd zo gemakkelijk te vinden is. In eigen land was er de uitgebreide controverde over Aalst Carnaval. Vorig jaar hadden de media uitgebreid de beelden van een praalwagen verspreid, waarop enkele Joden in typische kledij te zien waren.

Grensgebied

InterCom200411 GrensgebiedFolderHet woord  ‘crisis’ vindt z’n oorsprong in het Griekse ‘krinomai’ dat letterlijk een ‘tweesprong in de weg’ betekent. Als een patiënt in een crisis zit, is dat een keerpunt. Ofwel gaat hij achteruit en sterft, ofwel wordt hij beter en blijft hij in leven. Een crisis is dus het moment van de waarheid.

Onze samenleving staat op een splitsing en het zal u niet verbazen dat de EAV de afslag Omhoog kiest? Daarom lieten we een folder ontwerpen waarmee we buren, familie en collega’s te midden van deze crisis kunnen bereiken.

Eieren zoeken ...


InterCom200411 PaasactieRubenEierenEen tienstappenplan voor Pasen

We zouden het bijna vergeten dat het dit weekend Pasen is. We herdenken de belangrijkste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis. Christus is verrezen! Hij leeft! Het Lam heeft overwonnen! Zijn genade is genoeg!
Dat is de kernboodschap die christenen steeds mogen verkondigen! Zeker in deze bizarre 'lockdown-light'-periode vol onzekerheden en angsten. En des te meer in de aanloop naar Pasen!

Wat kunnen we dit weekend doen, nu we geen niet-essentiële verplaatsingen mogen maken? Ruben Mottart uit Zaventem lanceerde het volgende idee:
In de nieuws werd er onlangs bericht over de actie "We gaan op berenjacht" (verwijzing naar een gekend kinderboek). Een groep ouders vroeg om een knuffelbeer voor het raam te zetten zodat de kinderen tijdens het wandelen op zoek konden gaan naar al die beren.
Omdat er deze dagen veel (in de eigen omgeving) gewandeld wordt, was dit een leuke bezigheid voor de kinderen. De actie werd al snel een hype te noemen: facebookgroepen ontstonden en zelfs een kaarten op google maps werden ontworpen.

Ondertussen verscheen al een nieuw initiatief "We gaan op paaseierentocht."