slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Ongeacht het geslacht?

InterCom200615 GenderdwalingBroedersVanLiefdeOverste Broeders van Liefde spreekt zich uit over gender-ideologie

De ‘Broeders van Liefde’ zijn wellicht nog niet zo regelmatig in het nieuws geweest als de afgelopen maanden. Eerst kreeg de Belgische afdeling van deze orde die zich toelegt op psychiatrische zorg, veel media-aandacht omdat ze een opening liet voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Dat druiste in tegen de leer van de RK-kerk en prompt werd het werk van de orde het predikaat ‘katholiek’ ontnomen. Niet lang daarna publiceerde de internationale topman van de orde, de Belg René Stockman, een document rond de ‘genderproblematiek’. Daarin noemde hij gender een gevaarlijke dwaling – een opinie die in Vlaanderen sterk bekritiseerd werd.

Tot voor kort was er de consensus dat het feit of men man of vrouw was, kon worden vastgesteld aan de hand van genetische en uiterlijke kenmerken. Inmiddels werd in het maatschappelijk debat de band met de biologische basis doorgeknipt: man of vrouw werd een kwestie van hoe – of beter gezegd ‘wat’ – men zich voelt. De klassieke tweedeling werd aangevuld met een ‘X’ – iemand die zich niet exclusief man of vrouw voelt. Stockman kadert de genderbeweging in de steeds voortschrijdende verabsolutering van de autonomie en de zelfbeschikking.

Kerkdeuren op een kier

InterCom200615 HeropstartEredienstenToen in maart de kerkdeuren sloten, had waarschijnlijk niemand verwacht dat het Coronavirus ze zo lang dicht zouden houden. In de discussie over het heropenen van de restaurants en cafés en het vergroten van de ‘bubbels’, leken de erediensten vergeten te zijn. Uiteindelijk besloot de Nationale Veiligheidsraad toch nieuwe mogelijkheden te voorzien voor een nieuwe start voor de samenkomsten. Helaas, de voorwaarden zijn dermate streng dat het voorlopig niet eenvoudig zal zijn om een volwaardige dienst te houden.

Het Ministerieel Besluit van 5 juni 2020 legt een aantal basisprincipes vast in geval van heropstart van de erediensten. Terzijde: ook de ‘collectieve uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging’ vallen onder de regelgeving – het gaat dus niet uitsluitend over kerken. Vanzelfsprekend blijft de ‘social distancing’ behouden: de bezoekers moeten een afstand van 1,5 meter tot elkaar behouden, behalve wanneer men onder hetzelfde dak woont. Een gezin hoeft dus onderling geen afstand te bewaren. In het gebouw moeten de nodige middelen voorzien worden zodat de noodzakelijke handhygiëne gehandhaafd kan worden.

Zwijgen is geen optie …

LogoTearfund2011Tearfund pleit voor gerechtigheid

De protesten in de Verenigde Staten naar aanleiding van de dood van George Floyd (zie eveneens het artikel in de rubriek ‘Internationaal’) hebben ook in Europa veel weerklank gekregen. Tearfund publiceert in België een verklaring waarin wordt opgeroepen tot gerechtigheid. Ook de Europese Evangelische Alliantie heeft een document uitgebracht naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amerika.

In de verklaring van Tearfund lezen we: 
“Wanneer de suprematie van een bevolkingsgroep overheerst, kan dit leiden tot het kwaad, zoals we onlangs opnieuw hebben gezien toen een politieagent in de VS gekneld op de nek van George Floyd, een zwarte man, hem het leven ontnam.

Help een handje met huiswerk

InterCom200523 WordBuddyNu de scholen langzamerhand weer opengaan – althans voor sommige leerjaren – wordt het duidelijk dat niet iedere leerling de afgelopen twee maanden goed heeft ‘overleefd’. De meeste leerkrachten hebben kunnen vaststellen dat hier en daar een leerling ‘onder de radar’ verdwijnt. Niet iedereen is mee met het afstandsleren, en dat heeft vaak te maken met de thuissituatie. Het schoolgebeuren van de afgelopen maanden heeft heel wat inspanningen van zowel de leerlingen en van de ouders gevraagd – als die al in staat waren om voor de broodnodige begeleiding te zorgen.
Het EJV heeft samen met Gave Veste en Stapsteen een initiatief opgestart om huiswerkhulp te bieden aan kwetsbare gezinnen. Zeker wanneer de kennis van het Nederlands beperkt is – denk aan nieuwe immigranten en asielzoekers – is het volgen van de schoolopdrachten verre van eenvoudig. Wie elke week een uurtje (twee mag ook!) kan vrijmaken om online hulp te bieden – zeker aan de kinderen die nog niet terug naar school kunnen, mag dat laten weten op het adres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Tips zijn te vinden op de website van het EJV.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere manieren waarop je kwetsbare gezinnen kan ondersteunen. Op de website van het EJV vind je briefjes in het Nederlands, Engels, Faris; Arabisch, Frans en Spaans. Kijk dus zeker op deze link. https://ejv.be/word-buddy.

Broeders van Liefde niet langer ‘katholiek’

InterCom200523 BroedersVanLiefdeGewijzigd euthanasiestandpunt niet getolereerd

De Broeders van Liefde – in ons land onder andere bekend vanwege hun psychiatrische instellingen – besloten in 2018 hun houding ten opzichte van euthanasie aan te passen. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is er geen ruimte voor vroegtijdige levensbeëindiging – aan de andere kant biedt de Belgische wetgeving wel een aantal mogelijkheden. De visietekst die door het bestuur van de organisatie werd opgesteld, handelt specifiek over euthanasie in geval van ondraaglijk psychisch lijden in niet-terminale situaties. Door een opening te bieden, verwijderde de orde zich van het officiële standpunt van de Kerk en van de internationale leiding van de Broeders van Liefde. In Rome werd onlangs de knoop doorgehakt: de psychiatrische ziekenhuizen van de congregatie mogen zich in België niet ‘katholiek’ meer noemen.

Als een crimineel christen wordt ...

FotChamounRabi03aToen Rabi Chamoun in 2002 naar België kwam, had hij een duidelijke ambitie: maffiabaas worden. Het duurde niet lang voor zijn criminele carrière op gang kwam en zijn droom waarheid werd. Dat hij vandaag de dag voorganger is van een Arabische kerk in Mechelen en een onvermoeibare evangelist is, mag dan zeker ook een wonder heten. Intussen is Rabi ook betrokken bij de opstart van soortgelijke kerken in andere plaatsen in Vlaanderen …

Er was nog lang geen sprake van de burgeroorlog in Syrië toen Rabi naar Europa wilde vertrekken. Hoewel de kans om een visum te krijgen niet zo groot was, lukte het hem toch om op legale wijze naar België te komen. Achteraf denkt hij dat God daar een plan mee had, maar op toen was hij zeker niet met religieuze zaken bezig. “Ik was op zoek naar geld, aandacht en macht”, verklaart hij nu.