slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Uitbaten of uitbuiten?

InterCom220617 SekswerkersStrafwetProstituee heet voortaan sekswerker

Het nieuwe ‘seksrecht’ dat in maart door het parlement werd goedgekeurd, is sinds 1 juni officieel van kracht. Dat heeft effecten op veel terreinen; een daarvan is de prostitutie. De oorspronkelijke bepalingen van artikel 380 van het strafrecht – dat dateert van 1867 – vervallen. Vanuit de ‘sector’ wordt positief gereageerd: de ‘decriminalisering’ zorgt ervoor dat mensen die in de prostitutie actief zijn, nu als gewone werkers worden behandeld en als zelfstandige hun ‘job’ kunnen uitoefenen.

Vlaamse Reuzen en Primitieven


ArtsExperienceLabyrint08LQEen belangrijke episode uit de Belgische kunstgeschiedenis is die van de Vlaamse Primitieven.  Daarmee bedoelen we een aantal bekende schilders uit de 15de en 16de eeuw, zoals Hieronymus Bosch, Roger van der Weijden, Hans Memling en vooral de gebroeders van Eyck.  Zij werkten in de Zuidelijke Nederlanden en dankzij de internationale handel raakten hun oeuvre in heet Europa bekend. De Vlaamse schilderstijl beïnvloedde de schilderkunst van Italië tot aan de Oostzee. Nog altijd zijn mensen diep onder de indruk van meesterwerken als het Lam Gods. Een van hen is Gerdine Baaij van OM in Zaventem. De schilderijen inspireerden haar tot een het vervaardigen van een bijzondere expositie, het Arts Experience Labyrinth.

Turkse moskeeën vechten erkenningsvoorwaarden aan

InterCom220617 DiyanetIn hoeverre mag de Vlaamse overheid regels opleggen?

Het nieuwe decreet over de erkenning van plaatselijke geloofsgemeenschappen dat vorig jaar van kracht werd, valt niet bij alle (erkende) erediensten in goede aarde. Diyanet, de overkoepelende organisatie van veel Turkse moskeeën in ons land, trok naar het Grondwettelijk Hof om de regelgeving aan te vechten. Het decreet verbiedt immers buitenlandse inmenging, en dat is een probleem voor de moskeeën die door de Turkse overheid gecontroleerd worden. Minister Somers ziet in de stappen van Diyanet juist een bevestiging dat zijn decreet hard nodig was.

Liefst hoogopgeleide, vrouwelijke en christelijke vluchtelingen

Maximiliaanpark05LQOpvang van vluchtelingen loopt regelmatig mis

Ondanks alle goede bedoelingen en voornemens is er opnieuw sprake van een vluchtelingencrisis in België. Steeds vaker belanden asielzoekers op een wachtlijst voor opvang, hoewel ze recht hebben op een opvangplaats. Een Brusselse arbeidsrechtbank suggereerde dat er een bewuste strategie van de bevoegde staatssecretaris. Zelf ontkent die dit ten stelligste, al kan niet ontkend worden dat Fedasil steeds vaker in gebreke blijft.

Einde erkenning moslimexecutieve

Veel onvrede over samenstelling en werking huidig orgaan

InterCom220317 MoslimexecutieveVanQuickenborneMinister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft een procedure in gang gezet om de erkenning van het Executief van de Moslimgemeenschap – het orgaan dat de islamitische gemeenschap in ons land bij de overheid vertegenwoordigt – in te trekken. Al sinds zijn aantreden stelt de minister zich vragen bij het functioneren van de ‘Executieve’ en recente vaststellingen hebben hem tot dit besluit geleid. De organisatie zelf reageert sterk verontwaardigd en wijst op de hervormingen die onlangs worden doorgevoerd. Juristen sluiten niet uit dat Van Quickenborne over zijn voornemen juridische problemen krijgt.

Versoepeling euthanasiewet blijft gehandhaafd

InterCom220317 GrondwettelijkHofEuthanasieGrondwettelijk Hof verwerpt nietigverklaring

Het Grondwettelijk Hof heeft een verzoek tot het nietig verklaren van de wet van 15 maart 2020, die de euthanasiewet wijzigt en versoepelt, verworpen. Concreet ging het om drie bepalingen die betwist werden. Het Hof was van mening dat de eerste twee niet in strijd waren met de grondwet, en bij het derde punt besloot de rechter dat de verzoekers onvoldoende hun belang hadden kunnen aantonen.

Volgens de Belgische wetgeving kan een arts op grond van gewetensbezwaren weigeren om een euthanasie uit te voeren. Dat riep de vraag op of ziekenhuizen konden beslissen om in hun instellingen geen euthanasiepraktijken toe te laten. De wet van 2020 zorgde voor klaarheid door te stellen dat: ‘geen enkele, al dan niet schriftelijke, clausule een arts mag beletten met inachtneming van de wettelijke voorwaarden euthanasie toe te passen’.