slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Jaarverslag ETF

InterCom200817 ETFJaarverslag

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2019. Vanzelfsprekend wordt hierin uitgebreid aandacht besteed aan de drie hoofdpijlers van het opleidingsinstituut (de Bacheloropleiding, het Masteraanbod en het doctoraatsprogramma), maar de vele andere activiteiten waar de ETF betrokken is, passeren ook de revue.

Een jaarverslag bevat veel cijfers. Zo kunnen we ontdekken dat er in het afgelopen academiejaar 99 bachelorstudenten waren en 85 masterstudenten. Drie studenten waren bezig met de lerarenopleiding, en 36 personen waren bezig met hun doctoraatsopleiding. Dat betekent een lichte stijging van het totaal aantal studenten in vergelijking met het jaar daarvoor. Maar een universitaire opleiding houdt zich niet alleen bezig met het verstrekken van onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek speelt ook een belangrijke rol. Dat vindt plaats in de 6 vakgroepen die de ETF rijk is.

Met de kinderen door de crisis

LogoChrisCHRIS over de effecten van Corona

Ook de Vlaamse kinder- en jeugdhulp blikt terug op de Coronacrisis van de afgelopen maanden. Kinderen en jongeren werden dan wel relatief weinig getroffen door het virus, de gevolgen ervan hebben ze wel volop gevoeld. Denk maar aan het onderwijs, waar massaal op afstandsonderwijs werd overgeschakeld. Dat was zeker niet voor iedere leerling een succes. En dan hebben we het nog niet over de vele gezinnen die wonen in een huis of appartement met weinig buitenruimte: zij hadden het bijzonder lastig tijdens de ‘lockdown’.

De gedwongen maatregelen hadden zowel voor- als nadelen. Zo lezen we in de meest recente nieuwsbrief: “Het is fijn om eindelijk eens wat meet tijd met elkaar door te brengen, zonder de druk van het dagelijkse leven. Er moet niet meer heen en weer gerend worden van de ene activiteit naar de andere, geen deadlines van het werk, geen uren tijd verliezen met in de file te staan …

Dichterbij ... of toch niet?

InterCom200713 CoronaEredienstenEen blik op de nieuwe Coronamaatregelen

Sinds 1 juli mogen we weer een aantal dingen die voordien verboden waren als gevolg van de Coronamaatregelen. Er mogen meer mensen aan tafel schuiven in een restaurant en de ‘bubbels’ zijn wat groter geworden. Ook voor de erediensten is er een zekere versoepeling van de maatregelen. De mogelijkheden om terug samen te komen, zijn wat ruimer geworden. Toch  wil de overheid zo voorzichtig mogelijk zijn, en is wat al dan niet toegelaten is, niet altijd even logisch en duidelijk.

Discotheken en dancings blijven gesloten, maar een dansfeest naar aanleiding van een huwelijk mocht dan weer wel. Althans, zo werd het even verkondigd, maar even snel weer ontkend. De experts zagen hierin een ideale gelegenheid zien om de epidemie weer op gang te trekken, en al gauw bleek dat de gasten op hun stoel moesten blijven zitten. Verwarring is nog regelmatig troef … 

Vroegtijdige afbreking onderhandelingen?

InterCom200713 AbortuswetAf en toe duikt de discussie over het versoepelen van de abortuswet weer op. Terwijl de aandacht van de media voor de wetswijziging minimaal lijkt, gaat op de achtergrond – in de parlementaire commissie – gestaag verder. Normaal gezien zou er – na het tweede advies van de Raad van State – een parlementaire stemming geweest zijn. Bij de CD&V ligt de materie bijzonder gevoelig en zou een dergelijke stemming de huidige pogingen om een nieuwe volwaardige regering tot stand te brengen, zwaar gehypothekeerd hebben. Een vroegtijdige afbreking van de regeringsonderhandelingen zou daarmee reëel zijn geworden. Maar dat is nog niets vergeleken met de implicaties van de nieuwe abortuswet. De plooien werden min of meer glad gestreken door het wetsvoorstel en de amendementen voor een derde keer naar de Raad van State te sturen, maar of uitstel ook afstel wordt, valt sterk te betwijfelen. De Raad was immers heel snel klaar met het gevraagde advies, en de stemming staat terug op de agenda ...

Het spijtige verleden

InterCom200708 ExcusesCongoVoorlopers van de verzoening

Een dramatische gebeurtenis kan de loop van de geschiedenis diepgaand beïnvloeden. De uit de hand gelopen arrestatie van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis heeft heel wat mensen aan het denken gezet. En aan het protesteren, al dan niet vreedzaam. De gewelddadige dood van deze zwarte medemens heeft de discussie over het racisme uit het verleden – en in het heden. Bij ons kwam onvermijdelijk de relatie met de voormalige kolonie Congo opnieuw ter sprake. Voeg daarbij het feit dat het nu precies 60 jaar geleden is dat het land onafhankelijk werd en dan is het niet vreemd dat er opnieuw werd geopperd om excuses voor de gebeurtenissen uit het verleden aan te bieden. Nieuw is de gedachte niet: een aantal evangelische christenen is al 15 jaar bezig met de kwestie bezig. Het feit dat de koning onlangs in een brief zijn spijt betuigde, is voor hen een hele opsteker.

De verborgen wereld van de mensenhandel

InterCom200615 MyriaMensenhandelHet Bijbelboek Prediker eindigt met de woorden: “God zal elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad”. Nog altijd gebeuren er schitterende dingen die zich in het verborgene afspelen, maar evenzeer kwalijke zaken die het daglicht niet mogen zien. Sommige criminele feiten krijgen veel aandacht, maar misdadigers werken het liefst op plaatsen die niet opvallen. Waar moorden, diefstallen, inbraken of aanslagen direct veel aandacht krijgen, is mensenhandel een activiteit die doorgaans nauwelijks opvalt. Maar in het verborgene speelt zich onnoemelijk veel leed af en zoeken slachtoffers wanhopig naar een uitweg. In België is Myria https://www.myria.be/nl de onafhankelijke openbare instelling die migratie analyseert, de rechten van de vreemdelingen verdedigt en mensenhandel en mensensmokkel bestrijdt.