slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Grondwettelijk Hof verwerpt klacht omtrent abortuswet

InterCom201021 AbortusGrondwettelijkHofIn een arrest van 24 september 2020 heeft het Grondwettelijk Hof van België geoordeeld dat de huidige wet betreffende de vrijwillige beëindiging van een zwangerschap, zoals herzien in oktober 2018, in overeenstemming is het de Grondwet en de fundamentele rechten. Daarmee worden de 7 klachten die waren ingediend, verworpen. In april 2019 had de vereniging ‘Burgers voor het leven / Citoyens pour la vie’ beroep gedaan op het Hof om de grondwettelijkheid van de nieuwe wet te betwisten. In de recente uitspraak heeft het Hof duidelijk gemaakt dat er wat betreft de grondwet geen probleem is met de aanpassingen die twee jaar geleden werden gemaakt.

De wetswijzigingen van 2018, die aangebracht werden door de regering ‘Michel’, hadden onder andere te maken met het doorverwijzen naar een andere arts in geval van gewetensbezwaren en de bestraffing van pogingen om vrouwen de toegang tot een abortuscentrum te beletten.

ISKRA ‘vereniging van het jaar’

InterCom201021 IskraDe burgemeester en het stadsbestuur van Kalush (Oekraïne) heeft vzw ISKRA uitgeroepen tot ‘Vereniging van het jaar’. ISKRA heeft al jaren een goede relatie met de regio en heeft in die tijd een reeks projecten ten behoeve van de plaatselijke bevolking opgestart. De intiatiefnemers zijn niet alleen blij met de trofee en de bloemen, maar vooral ook blij met de erkenning van al het werk. De hoop is dat die verdr mag bijdragen tot het verspreiden van Gods liefde voor de inwoners van deze stad.

Vanuit hun basis in Genk organiseren Irene, Mario en Johan regelmatig reizen naar het verre Oekraïne. De huidige Corona-maatregelen maken het uiteraard niet eenvoudiger, maar toch is er dankbaarheid dat de projecten door kunnen gaan:

Witte regeringsrook ….

IntyerCom201021 RegeerakkoordStrijd tegen Corona primeert – Ethische kwesties in de koelkast

Na bijna 500 dagen is de Belgische politieke wereld er in geslaagd terug een volwaardige regering op de been te brengen. De formatieperiode brak geen record, maar is desalniettemin enorm lang geweest. In 84 bladzijden hebben de formateurs een programma uitgeschreven waarmee de nieuwe regering aan de slag kan. De nieuwe regering is samengesteld uit sterk uiteenlopende politieke stromingen, en dat weerspiegelt zich uiteraard in de regeringsverklaring. Een dergelijk document is altijd een verzameling van goede voornemens en de komende jaren zullen duidelijk maken welke kant het uit gaat met ons land.

Dat het regeerakkoord veel aandacht besteedt aan de Corona-crisis, zal niemand verbazen. De zwaarste crisis die ons land sinds lang getroffen heeft – en nog altijd voluit treft – laat diepe sporen na.

Blijvend werken aan verandering

TearfundJaarverslag2019CoverJaaroverzicht 2019 Tearfund

200 Regenjassen, 225 kachels, 504 brandstofbonnen en 2309 dekens … Het zijn enkele cijfers uit het jaarrapport van Tearfund. Het gaat over hulp die aan de bevolking van Syrië werd gegeven om de winter door te komen. Maar het verslag van de christelijke hulporganisatie uit Vilvoorde gaat over veel meer dan cijfers. Het is een uitgebreid overzicht van de activiteiten, maar ook van de missie en visie van Tearfund. Het gaat immers niet over het lukraak uitdelen van geld aan de armen in de wereld, maar om een doordachte strategie om – voor een stukje – de armoede de wereld uit te werken. Een taak die Tearfund zich voor een lange tijd gesteld heeft: ‘We gaan verder zolang armoede bestaat’.

Moord als mensenrecht?

InterCom200919 AmnestyAbortusAmnesty International pleit voor vrije toegang tot abortus

“Alle mensen worden geboren in vrijheid en gelijk in waardigheid en rechten”. Met deze woorden begint het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar hoe zit het dan met de rechten van het ongeboren leven? Steeds vaker klinkt de mening dat die rechten niet van toepassing zijn op wie het levenslicht nog niet aanschouwd heeft. Maar moeten we dan concluderen dat het leven in de baarmoeder nog geen leven is? Vreemd genoeg volgt Amnesty International blijkbaar deze logica. De organisatie pleit voor een betere, onbelemmerde toegang tot abortus voor iedere vrouw die dat wil…

Amnesty International is een van de organisaties die zich wereldwijd inzet op het vlak van de mensenrechten. Na het uitbreken van de Coronacrisis liet de organisatie regelmatig van zich horen omdat verschillende essentiële vrijheden stek onder druk kwamen te staan. Opvallend genoeg besteedde Amnesty uitgebreid ook aandacht aan de zogenaamde ‘reproductieve rechten’. Die houden in dat een vrouw zelf over haar lichaam mag beschikken en dus ook autonoom is om – bijvoorbeeld – een zwangerschap te voorkomen. In die optiek wordt verondersteld dat een vrouw vrij is om al dan niet voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Echter, in de opinie van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN, wordt de beëindiging van een zwangerschap steeds meer als een ‘reproductief recht’ beschouwd. Toch is er een essentieel verschil tussen beide: in het ene geval wordt voorkomen dat er een bevruchting is, in het andere geval wordt het leven van een ‘mens in wording’ beëindigd.

Dubbel beperkt, maar niet vergeten …

InterCom200817 GehandicaptenEnCoronaSinds het uitbreken van de Corona-crisis is ons leven sterk begrensd. Een half jaar geleden had niemand kunnen denken dat we van vrijwel iedereen 1,5 meter afstand zouden moeten houden, dat we op straat onze mond en neus zouden bedekken en dat een hele provincie een avondklok zou invoeren. Intussen leerden we min of meer leven met de beperkingen. Maar hoe gaan mensen die sowieso al beperkt waren met de maatregelen om? In de nieuwsbrief van Gemeenten en Gehandicapten geeft Thérèse Swinters een aantal gedachten weer over de dubbele beperkingen die verschillende mensen momenteel ervaren. Want als er iets duidelijk is geworden door het Coronaverhaal, dan is het wel dat wie al kwetsbaar was, vaak nog kwetsbaarder is geworden.