slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

TWR nu ook ‘radio-actief’ in Vlaanderen

 

 

Al 60 jaar verzorgt Trans World Radio wereldwijd christelijke programma’s met een bemoedigende, opbouwende en levensveranderende inhoud. Vroeger gebeurde dit vooral via kortegolf-zenders, tegenwoordig wordt er ook veel met internet-radio gewerkt. Sinds 01/10/2014 zijn er ook in Vlaanderen 24 uur per dag programma’s te beluisteren via www.twr.be. Op die internet-zender zijn bijbelstudies, overdenkingen en pastorale programma’s te beluisteren, afgewisseld met christelijke – doorgaans Nederlandstalige muziek. Al lang werd er nagedacht over de mogelijkheden om in Vlaanderen actief te worden en in de eerste helft van 2014 werden de plannen concreet. Het initiatief heet ‘TWR Dicht bij God’. Voorlopig zijn hier nog hoofdzakelijk stemmen vanuit Nederland te horen, maar het is de bedoeling in de toekomst steeds meer Vlamingen aan het woord te laten en christelijke muziek van Vlaamse bodem te laten horen. Daarvoor hebben de verantwoordelijken van TWR al overleg gevoerd met de EA

 

Gezinstrajecten van ouders en kinderen na een (echt)scheiding

Je zou het goed nieuws kunnen noemen: het aantal echtscheidingen in België daalt. In 2011 waren er nog zo’n 28000, in 2012 26000, terwijl in 2013 25000 huwelijken ontbonden.  De belangrijkste reden hiervoor is niet dat koppels vaker bij elkaar blijven, maar vooral dat er nu eenmaal steeds minder mensen in het huwelijksbootje stappen. En natuurlijk is het cijfer nog altijd heel hoog. Want iedere echtscheiding heeft zo z’n gevolgen.  Uit het boek ‘Gezinstransities in Vlaanderen’ van de Studiedienst van de Vlaamse Regering haalde Kristel de Leenheer volgende informatie:

 

Binnen de vijf jaar na de echtscheiding gaan 2 op de 3 mannen en vrouwen een nieuwe partnerrelatie aan. Deze relatie blijft niet altijd duren. Uit onderzoek bleek ook dat ongehuwde samenwoonrelaties minder stabiel zijn dan gehuwde. Huwelijken van hogere orde (tweede, derde, …) zijn ook minder stabiel dan eerste huwelijken.

 

Van deze 2 op de 3 koppels, hebben de meesten gemeenschappelijke kinderen. 11% van alle kinderen tussen 0 en 17 jaar heeft echtgescheiden ouders, 3% heeft feitelijk gescheiden ouders en 6% heeft nooit-gehuwde ouders. Dit betekent dus dan bijna 20% van alle Vlaamse kinderen een ouderlijke (echt)scheiding heeft meegemaakt.

De Toevlucht viert jubileum

We noemen de mensen bij hun naam, niet met een nummer

“Het is veelmeer dan zomaar een pakske meegeven, we luisteren en praten met de mensen en zeggen hen dat we het werk doen vanuit Gods Woord”, vertelt oprichter Willy Verbruggen. De toevlucht is het 21ste jaar ingegaan op .. september, en naar aanleiding van hun twintigjarig jubileum viert de organisatie feest. Ter gelegenheid vertelde directeur Willy Verbruggen het oprichtingsverhaal. Een oprichting die niet altijd van een leien dakje liep, maar waar intussen wel meer dan duizend mensen in Vlaanderen, over al de afdelingen heen, met letterlijk en geestelijk voedsel bereikt worden.

“Op een zondagnamiddag na de kerkdienst ontmoette ik een vluchtelingengezin bij ons in de buurt. Geen huis en geen voedsel. De weken erop kwamen er nog meer families aan die in dezelfde omstandigheden verkeerden. Dit was voor ons een teken van de Heer om meer te doen. We richtten de vzw De Toevlucht op. We gingen naar de voedselbank en verzamelden alles in ons huis. Tot tegen de plafond stond alles opgeslagen in onze gang. Zo gingen we van start. We laden alles in onze camionet van Ederstul en om 19u ’s nachts vertrokken we op onze ronde. Tegen 3u in de nacht kwamen we terug, met een zwarte moustache van de pekzwarte kofkes die we overal moesten drinken, om enkele uren later naar het werk te gaan. Dat hebben we gedurende een tijd volgehouden. We vroegen de Heer om raad. Niet veel later kregen we een anonieme gift van 20000 frank in de brievenbus, een teken om door te gaan.”

Muziekkamp: 20 jaar creativiteit

Ik weet niet wat ik met mijn instrument voor de gemeente kan betekenen…


In onze vorige InterCom trachtten we jullie warm te maken voor het twintigjarig jubileum van het Muziekkamp vorige maand in Oudenaarde. Onze reporter was ter plaatse en had met enkele van de spilfiguren van het kamp een interview: Robrecht Wijnen, de oprichter Corneel Crezee en jongerenwerker Anne Seekles.

Wat is het muziekkamp?
Robrecht Wijnen: Het muziekkamp is onder de noemer van de EJV geplaatst en is een kamp dat losstaat van een gemeente. Een negentigtal jongeren komen hier elk jaar naartoe. We willen jongeren stimuleren in hun wandel met de Heer door ze te ondersteunen en te vormen in de ontplooiing van hun creatieve gave om vervolgens zo ten dienste te staan van de gemeente. Dat op vlak van muziek, dans en multimedia. Een vierenhalf uur per dag wordt er gerepeteerd, maar we zoeken naar een goede balans tussen repeteren, werken en sport en spel.

Hoe belangrijk is muziek?
Robrecht Wijnen: Muziek is essentieel, muziek brengt mensen samen. Als muziek niet zo belangrijk zou zijn geweest in de gemeente hadden we het geen twintig jaar volgehouden. Er zijn jongeren genoeg die voor de vrienden naar het kamp komen maar ook in hun gemeente aan het worstelen zijn van hoe kan ik hier iets betekenen met mijn instrument.

Is er in de gemeente hier openheid voor?
Robrecht Wijnen: In heel veel gemeentes wel, maar in veel andere ook niet. We proberen hierover met de stuurgroep naar oplossingen te zoeken. Hoe komt het dat we in sommige kerken op een barrière stoten, en trachten we met de plaatselijke oudsten hierover in gesprek te gaan. We willen helpen zoeken naar mogelijkheden voor de jongeren binnen hun eigen kerk, maar door een niet-muzikant zijn die mogelijkheden vaak moeilijker zichtbaar.

Zie je er de resultaten van?
Robrecht Wijnen: Heel veel van de jongeren zien we in de eigen gemeente taken opnemen. Daarvoor doen we het. Jongeren vertellen ons dat ze zich zekerder voelen in hun gemeente en zich beter vinden. Het is geen talentenjacht, we willen hen leren te luisteren naar de groep en hun plaats hierin te vinden. God staat op de eerste plaats en daarin dienen wij. Een goede muziekkant is een diener.

Hoe is het muziekkamp ontstaan?
Corneel Crezee: Ik zag dat er heel wat jongeren waren die muzikaal waren en we hadden de visie hen betrokken te houden bij de kerk. Het was ons verlangen dat deze jongeren met hun instrument iets zouden doen wat ze leuk vinden. Zodat ze het verlangen ook zouden krijgen op den duur te spelen voor God met een weerslag op de gemeente. We zijn hierover gaan brainstormen hoe we dit kunnen aanpakken, wekelijks, om het weekend,..? We besloten een kamp op te richten toen.

Heb je die hele visie ook kunnen realiseren?
Corneel Crezee: Gedeeltelijk wel. Ik had persoonlijk het grote verlangen dat er jongeren zouden zijn die leren componeren en een liederenbundel zouden maken voor de in de gemeentes. Dus er zijn wel dingen die niet gebeurd zijn. Maar ik ben heel dankbaar dat ik in dit kamp een schakeltje heb mogen zijn.

Wat was voor jou het muziekkamp?
Anne Seekles: Ik stond in voor de animatie gedurende de kampen. Ik verzorgde de toneelstukjes onder meer. Ik heb tijdens het muziekkamp ontdekt dat ik een kinderwerker ben. Het muziekkamp is altijd een heel creatief kamp geweest. Rond het thema Volg Hem tijdens een van de muziekkampen hadden we toen bijvoorbeeld het idee van er moet een circustent komen, en ja dat hebben we toen zelf helemaal gemaakt van nul af aan. We proberen ook verder te bouwen op een generatie. Er komen alsmaar nieuwe jongeren bij, terwijl de ouderen afvallen maar sommige van hen nemen bijvoorbeeld dan een leidinggevende functie op hen.


   

Oorlog in de Wegwijzer

Hoewel Wegwijzer maar elke 3 maanden een nummer uitbrengt, probeert ze toch altijd zo veel mogelijk op de actualiteit in te spelen. Zo ook ditmaal. ‘En toen was er oorlog’ is de titel en tevens ook het thema van dit herfstnummer. Dit jaar herdenkt men in heel België het einde van WO I. N.a.v. wapenstilstand vond de redactie van Wegwijzer dat ze ook een nummer aan de oorlog in al zijn aspecten moest wijden.

Zo brengt een interview met ‘Julia’ ons terug in de tijd van haar jeugdjaren. Zij leefde niet ten tijde van de oorlog, maar ze werd zodanig streng opgevoed dat er regelmatig oorlog was in het gezin waarin zij opgroeide.

Een interview met Lionel Roosemont brengt ons terug in WO I. Als gids in de Westhoek kent hij deze kleine regio dat zoveel leed heeft gekend in die periode, als zijn broekzak. Als kind was hij heel gepassioneerd over de oorlog en nu, zoveel jaren later, heeft hij die passie omgezet naar zijn beroep.

Een ander artikel gaat over krijgen/hebben en geven in ‘krijgen is de kunst’. Over het verschil tussen de mens die neemt en God die geeft. Hieropvolgend is het stukje over genade. Het legt het begrip genade uit en hoe God zit ziet.
Getuigenissen zijn er over Shoichi Yokoi die ten tijde van WO II 28 jaar in de jungle heeft geleefd. André Houwen heeft de oorlog letterlijk van dichtbij meegemaakt en vertelt hier ronduit over. En Yvan Thomas heeft de oorlog figuurlijk van dichtbij meegemaakt door een geraamte uit die tijd te vinden.
Als informatief artikel komen kruistochten aan bod. Wanneer en hoe zijn ze ontstaan, wat zijn de kenmerken ervan, wat waren de redenen om hieraan mee te doen, … Kortom een beknopt artikel over deze strijdtochten.
Tot slot kunnen jullie in deze Wegwijzer nog een boekbespreking terugvinden. In ‘Hitlers kruis’ staat de vraag ‘waar was de kerk van Christus?’ centraal.
(Kristel De Leenheer)

Kerk en staat nooit helemaal gescheiden ...

Kerk en staat zijn in ons land gescheiden. Zo staat het toch min of meer in onze grondwet. Het komt er op neer dat een kerk zich met geestelijke zaken bezig houdt en de staat met de wereldse zaken. Maar onvermijdelijk ontmoeten ze elkaar, vooral als het op materiële zaken aankomt. De overheid erkent immers plaatselijke parochies (meestal Rooms-katholiek, maar soms ook Protestants-Evangelisch) en betaalt ‘bedienaars van de eredienst’. De plaatselijke overheid staat dan weer borg voor de eventuele tekorten van de ‘kerkfabriek’, die de materiële aspecten van de kerk beheert. En soms botsen kerk en staat daar dan wel eens, en krijgt een conflict een juridisch staartje. Een voorbeeld daarvan vinden we een arrest van de Raad van State, dat redelijk uniek is en daarom ook uitgebreid van commentaar wordt voorzien in het Rechtskundig Weekblad. Wat was er aan de hand?