slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Hart van Pasen: Het Vlindercircus

Kerken ondersteuning aanbieden met eigentijds materiaal

Hoe leg je zonder schroom Pasen uit aan een wereld die al die begrippen is kwijtgeraakt ? Hoe kan je eenvoudig het Woord doorgeven als je evangelisatie niet als je allergrootste gave beschouwt? De actie Hart Van Pasen wil ons hierin tegemoet komen. Elk jaar produceert men een DVD, die ons in staat moet brengen om op laagdrempelige wijze contact te zoeken met onze buren en vrienden. Harry en Judith Blommaert van 'de Nootzaak', verdelers  van de Hart Van Pasen-materialen in Vlaanderen, leggen ons het belang hiervan uit.

Waarom deze actie: Hart Van Pasen?

Judith: Waarom Pasen, dat is een vraag die veel mensen niet meer weten te beantwoorden. We willen proberen terug de oorspronkelijke betekenis onder de aandacht van de mensen te brengen.

‘Kinderen en hun ouders’ nieuw project Bethesda

 

“Het mankeert kinderen aan aandacht die ze wel nodig hebben”

 

Els Gevaert en Sara Verlinden startten afgelopen januari bij Bethesda het project ‘Kinderen en Ouders’ op. Op die manier willen ze gezinnen waarbij het vastloopt in de opvoeding helpen ondersteunen. Anderzijds willen de vrouwen ook de ouders helpen die het zelf niet meer zien zitten of er alleen voor staan. “Gezinnen helpen en een balans terugvinden in het leven met de Bijbel als basis, is onze visie”. Op woensdagavond 4 maart is er in School met de Bijbel 't Piepelke in Bilzen een infoavond over dit project. Els Gevaert licht ons de werking alvast toe.

Religie of relatie: live vanuit Zaventem

Op zondagmorgen 22 februari staan de camera's opgesteld in de Evangelische Gemeente van Zaventem. Na maanden van voorbereiding wordt van daaruit de eredienst uitgezonden. Jan Gillisjans zal die dag spreken over het thema 'religie of relatie'. Er zijn veel mensen die een godsdienst belijden, maar weinigen weten dat het eigenlijk draait om een relatie met de levende God. Een relatie die mogelijk is dankzij Jezus Christus. Paulus was een diepgelovig man en een schriftgeleerde, maar hij kende God niet totdat hij Jezus persoonlijk ontmoette. Van een religieus fanaticus werd hij een gelovig man. God wil van ons geen prestatie, maar een relatie …

22/02/2015, van 10:00 u. tot 11:00 op EEN.

De strijd tussen werk en gezin

In onze ‘prestatiemaatschappij’ is de combinatie van werk en gezin vaak niet eenvoudig. Je zou je de vraag kunnen stellen in hoeverre de werkdruk ook een druk op de gezinnen legt – en soms ook kan leiden tot een relatiebreuk. Andersom hebben relatieproblemen ook hun gevolgen voor werk een carrière. Het rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, waaruit we in afgelopen InterComs al regelmatig informatie haalden, onderzoekt de relatie tussen nieuwsamengestelde gezinnen en het werk-gezin conflict.

Nieuwsamengesteld

Een echtscheiding leidt niet altijd tot een nieuwe relatie.  Ongeveer de helft van ooit-gescheiden mannen en vrouwen gaat niet meer samenwonen met een nieuwe partner. Nieuwsamengestelde gezinnen kunnen heel verschillend zijn en daardoor ook complexer. Gemiddeld hebben ze meer inwonende kinderen die vaak van verschillende leeftijden zijn. Dit brengt dan weer een verschillende relatie tot de volwassenen in het gezin en tegenover elkaar met zich mee. Vaak hebben ze ook uiteenlopende verblijfsregelingen.
Al deze zaken  samen zorgen ervoor dat de combinatie van werk en gezin sneller onder druk komt de staan. De rol van stiefouder is ook niet altijd duidelijk waardoor partners steeds meer moeten overleggen en waardoor het moeilijker wordt om alles vlot te laten lopen
.

Werk-gezin conflict

Werk-gezin conflict, werk-gezin druk of combinatiestress verwijst naar de onmogelijkheid om een perfecte oplossing te vinden voor de verschillende eisen die gesteld worden door het werk en het gezinsleven.
De conflicten werk-naar-gezin treden op wanneer werk en gezin niet van elkaar gescheiden worden. Bv. werkstress meenemen naar huis of vaak moeten overwerken waardoor samen eten met andere gezinsleden niet mogelijk is.
Het omgekeerde, gezin-naar-werk conflicten, treden op wanneer problemen van het gezin efficiënt werken belemmert.

Over het algemeen is de combinatiedruk het grootst bij alleenstaande ouders. Bij deze groep valt de partner als directe bron van steun weg. De alleenstaande ouder heeft meer verantwoordelijkheid en hierdoor ook meer moeilijkheden om werk-gezin te combineren.

Alleenstaande ouders met een gedeelde verblijfsregeling hebben daarentegen minder gezin-naar-werk conflicten. Enerzijds omdat zij voor een deel de verantwoordelijkheid met hun ex-partner kunnen delen. Anderzijds ook omdat zij toch wat tijd voor zichzelf behouden.

Voornamelijk jonge gezinnen staan onder druk. Hun kinderen zijn jonger en hebben meer hulp nodig, maar ook omdat zij aan het begin van hun arbeidsloopbaan staan wat extra inspanning van hen vraagt.

Zendingsvakantie op de Flippijnen

InterCom150209 OMFfilippijnenDe tijd dat zendelingen de boot naar een ver land namen en de eerstkomende jaren niet - of misschien wel nooit - zouden terugkeren, ligt al ver achter ons. En toch blijft zending iets dat ver van ons bed ligt. Zowel letterlijk als figuurlijk. De stap naar een langdurige missie blijft groot. Daarom is het geen slecht idee om eens van de zending te gaan proeven. Voor een paar weken, voor een maand, misschien iets langer. Mark en Karin Van Der Flaas besloten enkele jaren geleden om af en toe uit hun comfortzone te stappen en zich 'op het veld' te gaan inzetten. Je zou het een actieve vakantie kunnen noemen. In november 2014 brachten ze een maand in de Filippijnen door, waar de gevolgen van de tyfoon Yolanda - een jaar na de verwoestende storm - nog altijd goed zichtbaar zijn. Ze deden dat voor OMF, de Overseas Missionary Fellowship. Die organisatie biedt regelmatig kansen om het zendingsveld van dichtbij te bekijken - een vooral ook om iets te gaan doen

Windsnelheden tussen de 200 en de 300 km per uur - we kunnen ze hier moeilijk voorstellen. Een windstoot van 90 km per uur blaast ons al bijna ondersteboven. Maar ook in de Filippijnen, waar ze wel wat stormweer gewoon zijn, was de doortocht van Yolanda (hier ook wel Haiyan genoemd) verschrikkelijk. Op 8 november 2014 was er een grote herdenkingsplechtigheid van deze tragische gebeurtenis, waarbij vele doden vielen. De eerste dagen was er dan ook geen tijd voor de identificaties van de slachtoffers - het was de bedoeling om de lijken zo snel mogelijk van de straat te halen en ze werden met vrachtwagens naar massagraven gebracht.

Een jaar na de feiten wordt er nog hard aan de wederopbouw gewerkt. En Mark en Karin wilden daar - ook letterlijk - een steentje aan bijdragen.

Vaderland verloren - Jezus gevonden

InterCom150209 GaveVesteIraanseVluchtelingenIn 2004 kwamen Mohammad en Maryam* uit Iran naar België, nadat ze een tijd in Duitsland hadden verbleven. Hun wegen waren in die periode een tijdlang gescheiden, maar de Here bracht ze weer samen nadat ze beiden tot geloof waren gekomen. Hun verhaal begint in 2002.

Van Iran naar Oost-Duitsland

Mohammad: “In Iran waren we moslim, maar eigenlijk alleen in naam. Alleen als het niet goed met ons ging, baden we tot Allah en hielden we de Ramadan.”

Vanwege politieke problemen wilden ze in 2002 het land uit. Maryam en de kinderen konden naar Duitsland vertrekken, maar Mohammad werd op het vliegveld in Iran opgepakt en gevangen gezet. Hij werd daar slecht behandeld. Een oom was in staat om hem vrij te kopen, waarna hij op een geheime plaats werd ondergebracht.

Ondertussen was Maryam aangekomen in Oost-Duitsland, waar ze kon verblijven in een oude kazerne. Maryam: “De opvang daar was echter slecht, wat mij depressief maakte. Ik ervoer in die streek veel racisme.” Nadat haar zoontje van 5 op straat was aangevallen, durfde ze zelfs na 4 uur ’s middags niet meer naar buiten.

Omdat ze veel te weinig geld kreeg werd ze doorverwezen naar een voedselbank van Caritas, maar dat gaf hielp amper, omdat ze daar niet vaak genoeg terecht kon. Daarop raakte ze in paniek en liep huilend door de straten van de stad, zodat ze niet meer wist waar ze was. Wat later werd ze wakker voor een kerk, waar ze naar binnen ging. Omdat ze daar een beeld van Jezus zag staan begon ze tot Hem om hulp te bidden [Moslims kennen Jezus als profeet]. Daarna ging ze terug naar het opvangcentrum, waar bleek dat de voedselbank had gebeld met de mededeling dat ze toch vaker een voedselpakket kon krijgen, en dat ze er meteen een kon komen halen! Gebedsverhoring!