slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Open voor andere culturen

Sally Cnudde uit Gent focust zich in haar beroepsleven als maatschappelijk werkster op  asielzoekers en vluchtelingen maar ook in haar vrije tijd draagt ze via Gave Veste haar sociaal steentje bij.

Waarom spendeer je in je vrije tijd hier ook tijd aan?

Het is mijn verlangen dat mensen Jezus mogen leren kennen. Ik denk dat wij allemaal geroepen zijn om het evangelie uit te dragen. Heel veel mensen uit gesloten landen komen naar hier die nog nooit Gods woord hebben gehoord en dat onze Heer dan ook een bedoeling heeft met hen als ze hier aankomen. En dat is voor ons een kans die we niet mogen laten liggen.

Maar hebben die mensen in de eerste plaats geen papieren nodig ipv het evangelie?

Ik denk dat Gods hart uitgaat naar alle mensen en het ook onze roeping is om die liefde met alle mensen te delen. Zeker met mensen die ongeacht hun statuut en hun verblijfsredenen heel veel miserie hebben meegemaakt. God kan hun leven omkeren, mensen maken keuzes en sommigen krijgen papieren anderen niet, maar we moeten erop vertrouwen dat God met ieder van hen een bepaalde weg gaat.

Is het werk dat iedereen kan doen?

Jawel. Maar je moet wel bereid zijn je open te stellen voor ander culturen, en met andere waarden en normen leren

De prinsen en prinsessen van King’s Kids

Tienerwerking KingsKids start komend najaar weer een nieuw seizoen. Stephan Kesteloot en zijn vrouw Griet Biesbrouck, beide drijvende krachten achter het project, lichten ons toe wie of wat King’s Kids is en laten ons achter de schermen kijken.

Het was Griet die als eerste kennis maakte met het project. Het sprak haar aan: mime, dans, muziek …  Wim en Tanja van Jeugd met een Opdracht Kortrijk waren op zoek naar mensen die mee wilden helpen in het project en het zei haar wel wat. Het eerste jaar alleen, daarna samen met Stephan.

King’s Kids is  Engels voor koningskinderen en de eerste bedoeling van het project is om het Koninkrijk van God uit te dragen. Dat is eigenlijk de taak van  iedere christen, van klein tot groot.  Bij de King’s Kids gaat het dan over jongeren van 12 tot 18 jaar oud.  In de entourage zitten dan weer mensen van alle leeftijden, die mee het initiatief dragen.

De King’s Kids komen 7 weekends in een schooljaar samen . Dat zijn trainingsweekend waarin mime en dans geoefend wordt, maar ook aan discipelschap gewerkt wordt.  De jongelui leren wie God is en hoe ze Zijn stem moeten verstaan. Ze denken na over hoe ze het plan van God voor hun leven kunnen ontdekken. Om ze daarbij te helpen, heeft iedere deelnemer een eigen mentor die hem of haar door het hele seizoen volgt – dat is dus echt een persoonlijke begeleiding.

Marsen

Er is in de media de laatste weken weer veel geschreven over homoseksualiteit. Belangrijkste aanleiding was de Gay Pride, de mars van de holebibeweging die ieder jaar door Brussel trekt, ditmaal voor de 20ste keer. Datzelfde weekend was er een Mars voor het Gezin in Antwerpen. Wat aantal deelnemers kon die onmogelijk op tegen de drukbezochte stoet in Brussel, maar het initiatief kwam wel in het nieuws en zorgde voor een aantal discussies. De Antwerpse politie had namelijk aan holebi’s gevraagd om tijdens de door Pro Familia georganiseerde mars vooral niet te kussen en ook niet te veel affectie te tonen. De holebibeweging maakte zich nogal boos om die vraag en kreeg daar bij steun uit politieke hoek. Gwendolyn Rutten van Open VLD vond het voorval ‘de wereld op zijn kop’: ‘Het is alsof men bij een betoging van extreem rechts iedereen met een kleurtje vraagt om binnen te blijven. Hoe kan kussen nu een provocatie zijn? Er moet juist meer gekust worden op straat …’

Als het zendingsveld naar ons toekomt

Dag van de Vluchteling in Leuven

Op zaterdag 9 mei organiseerden we al Gave Veste een eerste landelijke studiedag in Vlaanderen: de ‘Dag van de Vluchteling’. Het thema was: ‘Welkom vluchteling?!’ Deze dag werd door de deelneemers als een bijzonder fijne, leerzame en bemoedigende dag ervaren. Er was veel afwisseling in het programma, met onderwijs vanuit de Bijbel,  verhalen vanuit de praktijk en met een aantal getuigenissen van vluchtelingen die zeer ingrijpend waren. Bij deze verhalen werd al eens een traantje weggepinkt. Ze maakten duidelijk hoe God op een bijzondere diep ingrijpende manier aan het werk is in levens van vluchtelingen, en hoe God uitredding geeft. Een les, waar westerse christenen, die in alle vrijheid leven, nog veel van kunnen leren. Opvallend was een bijzondere geestelijke eenheid over de grenzen van denominaties en culturen heen, die tot uiting kwam door gezamenlijk te bidden voor deze vluchtelingen. Er waren zo’n 50 mensen uit heel Vlaanderen naar deze dag  in Leuven gekomen. Er waren heel wat  positieve reacties. Zo waren Mark en Karin Van der Flaas vooral enthousiast over het idee om een buddy te worden voor een vluchteling:

Afganistan, Iran, Irak,...... in een heleboel landen zijn zendelingen niet welkom. Toch vraagt God om aan volken het goede nieuws te brengen. Moeilijk voor ons mensen, maar ook hier zorgt Hij voor een oplossing.  De Heer brengt deze volkeren naar België onder de vorm van vluchtelingen. Het is dan ook onze taak om deze vluchtelingen onze christelijke levenshouding te laten zien.

Wil dit zeggen dat we allemaal vluchtelingen in huis moeten nemen? Een noodzaak is dat niet, al is het wel een optie.

Tearfund Youth scoort voor de jongeren van Ouagadougou

InterCom150525 TFYouthCollageTearfund Youth is de kersverse jongerenvleugel van Tearfund België. Begin deze maand organiseerden ze een voetbaltoernooi ten voordele van jongeren in Burkina Faso. Hananja De Vree geeft uitleg bij het nieuwe initiatief: ‘In een wereld die overstelpt wordt door slecht nieuws en afschuwelijke taferelen, geloven wij dat we een generatie jongeren kunnen wakker schudden van

Wilfried Goossens neemt afscheid van de BEZ

FotGoossensWilfried02Op de afgelopen Algemene Vergadering van de Belgische Evangelische Zending heeft Wilfried Goossens zijn taak officieel overgedragen aan Kurt Maeyens. Voor InterCom een goede gelegenheid om met hem terug te blikken op een bediening van zo’n 35 jaar bij de BEZ, waarvan 18 jaar als directeur. Het werd een gesprek over de nood aan evangelisatie en gemeentestichting, de relevantie van zendingswerk in deze tijd, maar ook over de inzet van Wilfried voor de EAV – in het bijzonder tijdens de lange onderhandelingen rond de overheidserkenning voor de evangelische kerken …

‘Officier werktuigkundige ter lange omvaart’, dat was de positie die Wilfried Goossens had in de eerste jaren van zijn professionele carrière. In die hoedanigheid leerde hij tijdens een tussenstop in een Amerikaanse haven zijn vrouw Faye kennen Ze trouwden en daarna woonden ze bijna twee jaar in de Verenigde Staten. Terug in België gingen Wilfried en zijn echtgenote op zoek naar een evangelische kerk. Maar in Hamme en omgeving kon hij er geen vinden. Zo ontstond het verlangen om in die streek bijbelgetrouwe gemeenten te zien ontstaan. Om zich daartoe te bekwamen, ging het jonge paar naar de Bijbelschool in Heverlee. Even leek het er op dat Wilfried zijn ervaring op zee en zijn geloof te kunnen combineren door aan boord te gaan van de Doulos van Operatie Mobilisatie. Maar in plaats van een wereldreis werd het een tocht met de BEZ. Een beslissing waar hij geen moment spijt heeft gehad, ook al was het niet altijd gemakkelijk om van giften te leven.

Gemeentestichting is altijd de grote passie van Wilfried gebleven. ‘Ik heb er altijd een heel duidelijke roeping voor gehad. Gemeentestichting is het evangelie bij mensen brengen zodat ze bij Christus komen en er plaatselijke groepen van gelovigen ontstaan, die dan een getuigenis zijn voor de omgeving. Dat is ook mijn persoonlijke visie op zending’