slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Internationale aandacht voor Belgische euthanasiewetgeving

InterCom150706 TheNewYorker22June2015Het Amerikaanse tijdschrift 'The new Yorker' publiceerde een uitgebreid dossier over het Belgisch gebruik van euthanasie bij ondraaglijk lijden. Aan de hand van een aantal getuigenissen van nabestaanden wordt er daarin gewezen op een nijpend gebrek aan overleg en begeleiding. Journaliste Rachel Aviv trok naar België om er te spreken met artsen, ethici en nabestaanden. De Morgen pikte het bericht

Hoge nood en harde noten …

Tearfund logo kader groen wit PMSTearfund jaarverslag 2014

Tearfund, de in 'evangelisch Vlaanderen' alom bekende humanitaire hulpverleningsorganisatie, publiceerde onlangs haar jaarrapport over 2014. Een degelijk en lijvig boekwerk, zoals van een officieel erkende NGO die kwaliteit nastreeft verwacht mag worden. In zijn openingswoord meldt Algemeen Directeur Cécil Van Maelsaeke dat het afgelopen jaar 'opnieuw in het teken van de armen, de hongerigen, de zieken en de vluchtelingen (weduwen en wezen). Ze

20 jaar Gemeenten & Gehandicapten

InterCom150706 GenGJubileumCollageOp 28 juni hield Gemeenten & Gehandicapten een feest ter ere van hun twintigjarig jubileum. Thérèse Swinters, oprichtster en coördinator van G&G, had maar een verlangen die dag, en dat was de Heer bedanken voor de afgelopen twintig jaar. Ze brengt ons in dit artikel het ontstaansverhaal achter de vzw; een verhaal dat met haar eigen ervaring begint …

Valt het doek voor ERTS?

ERTSLOGO kleinerDe plannen om een einde te maken aan de uitzendingen van de levensbeschouwelijke verenigingen op radio en TV, vallen in een definitieve plooi. Tijdens een overleg, afgelopen maand liet mediaminister Sven Gatz weten dat hij de vergunningen die einde van dit jaar aflopen, niet zal verlengen. Dat betekent dat voor alle ‘derden’ het doek valt, zowel de grotere verenigingen als het Braambos en

De wereld op z’n kop

ERTS, Radio 1, woensdag 1 juli, 20:02 u.

Jan Kuzmeko werd in 1957 in Houthalen geboren, als zoon van immigranten – zijn naam maakt dat al duidelijk. Vader had zijn godsdienstige achtergrond in de orthodoxe kerk, al deed hij weinig aan zijn geloof. En zo groeide Jan op in “de Meulenberg”, een wijk die toen al geen al te beste reputatie had. Kattenkwaad noemt Jan het: ‘we hebben zo af en toe wel eens een brommertje gestolen en snel overschilderd’. Erg zwaar tilde hij er niet aan.

Zijn vrouw Diny komt uit Nederland, uit het gebied dat wel eens afgeschilderd wordt als de ‘Bible Belt’. Een streng godsdienstige omgeving, waar de Bijbelse regels strikt werden toegepast. Ze kwam naar Leuven om er aan de Bijbelschool te studeren.

Hoewel Jan geen gelovige opvoeding kreeg, had hij wel vragen over de zin van het leven en zocht hij naar antwoorden om de leegte in zijn leven te vullen. Muziek – en vooral drummen - was zijn grote hobby en er was het stille – of misschien juist luide – verlangen om daar professioneel mee bezig te zijn. Helaas, de droom kwam niet uit …


Een goede vriend van Jan was tot bekering gekomen en probeerde hem ook enthousiast voor het geloof te maken. Een hele tijd en enkele traumatische gebeurtenissen later lukte dat ook.

Interview met Rachelle Streeter van OM

FotStreeterRachelle02aRachelle Streeter (18/03/1983) werkt sinds 2012 voor OM in België. Haar ouders komen uit Amerika, maar omdat zij zendelingen waren voor Trans World Radio, bracht ze een groot deel van haar leven in Monaco door. Ze leerde er ook de Europese cultuur kennen. Nu is Rachelle zelf zendelinge en woont en werkt ze vanuit Leuven. Een Amerikaanse met een Franse naam in Vlaanderen …

Hoe was het om zendingskind te zijn?

Goed. Voor hun was het gezin ook de prioriteit. Mijn papa werkte als presentator voor Trans World Radio en mijn mama was thuiswerkende ouder. Ze vonden het belangrijk om ook tijd aan cultuur te spenderen en onder andere naar concerten te gaan. Ook probeer ik nu zelf te genieten van de cultuur van het land, in dit geval dus België.

Heb je ooit in Amerika zelf gewoond?

Ik heb mijn universiteitstijd doorgebracht in Chicago, waar ik muziekopleiding volgde. Ik heb daar vervolgens ook een paar jaar gewerkt.