slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

ETF: Jaarverslag 2020

InterCom210831 ETFjaarverslag2020CoverLQDe zomertijd is het uitgelezen moment om een jaarverslag te presenteren. Ook de Evangelische Theologische Faculteit blikt uitgebreid terug op wat er in 2020 gebeurd is. Zo’n verslag kan niet zonder het fenomeen dat het afgelopen jaar een totaal onverwachte wending heeft gegeven: corona. Net zoals iedereen, was het voor de ETF een jaar van aanpassing en improvisatie. Een uitzonderlijk jaar dus, maar daarom niet noodzakelijk een tegenvallend jaar.

Op 16 maart 2020 werden de gewone lessen stopgezet en moest er overgeschakeld worden op online-onderwijs. Medewerkers moesten van thuis uit werken, veel activiteiten werden opgeschort en kort daarna werden ook de bezoekmogelijkheden van de bibliotheek sterk ingeperkt. De interne studenten brachten enkele maanden thuis door.De examens van het academiejaar konden nog wel op de campus plaatsvinden, onder strikte maatregelen.

Water, modder en slib

InterCom210831 MusketiersVerviersDe 4e Musketier helpt na overstromingen

De leden van de christelijke organisatie de ‘4e Musketier’ kennen het water van de Ardennen. Tijdens de karakterweekenden trekken de deelnemers op een bepaald moment tot op hun middel door een rivier. Ook hulpverlening is de musketiers niet vreemd: herhaaldelijk trokken ze naar Afrika om de bevolking daar bij te staan. Afgelopen zomer combineerden ze de twee: nadat een deel van Wallonië zwaar getroffen was door de overstroomde waterlopen, ging een groep hulp bieden in Verviers en andere plaatsen, waar er een ware ravage was aangericht. In heel wat huizen hadden immers heel wat mensen tot hun middel (en hoge) in het water gestaan, en waren huizen en meubilair zwaar aangetast.

Henk van Dorp, enthousiaste Musketier maar ook medewerker van Vianova, was een van de deelnemers aan de opruimactie. Zodra hij besefte door welke ramp de Ardense valleien getroffen besloot hij om met een aantal mede-musketiers daadwerkelijke hulp te gaan bieden:

Overstromingen Wallonië

InterCom20831 FEGeupenVerschillende kerken getroffen door het water

De natste juli-maand ooit was niet alleen onaangenaam voor wie op zoek was naar mooi zomerweer in eigen land, maar vooral catastrofaal in het Oosten van België. Nog altijd zijn in de Ardennen de sporen van de overstromingen te zien, en het zal zeker tot volgend jaar duren voordat alle puin geruimd is. Er zijn ook tientallen doden te betreuren. Hoe lang de herbouw zal duren, weet niemand te zeggen. Heel wat huizen zijn onbewoonbaar en veel bedrijven zijn getroffen. Ook kerken werden niet gespaard.

Water uit de Ardennen kennen we in de eerste plaats als bronwater, maar ook van pittoreske riviertjes in schilderachtige valleien. Dat die soms uit hun oever kunnen treden, is bekend, maar de verwoestende kracht van de water- en modderstromen die vorige maand door de dalen raasden, was ongezien. Vooral aan de oever van de Vesder – of Weser, zoals die in het Duitstalige deel van ons land heet – was de vernietiging totaal.

Groen en Rood zetten het licht op oranje

InterCom210622 ConflictIsraelPalestijnenGoedkope veroordelingen kunnen dure fouten zijn.

Er is wellicht geen conflict in de wereld waar zoveel mensen een mening over hebben, en waarvoor zo weinigen een oplossing weten, als de explosieve situatie in het Midden-Oosten. Dat bleek alleszins tijdens de heropleving van het geweld, afgelopen maand, in Israël. Net voor het einde van de ramadan braken er tal van onlusten uit, en werden er vanuit Gaza een hele reeks raketten afgeschoten, die dit keer zelfs Tel-Aviv bereikten. De aanvallen werden grotendeels onderschept door het Israëlische leger en tegelijk ook krachtig beantwoord. Een wapenstilstand maakte na twee weken een einde aan het geweld, maar van een oplossing was uiteraard geen sprake.

Vanuit alle hoeken van de wereld kwamen er commentaren op de vijandelijkheden. Ook in België lieten verschillende politieke partijen hun visie op het conflict horen. Binnen de regering bleken er sterk uiteenlopende meningen te zijn. Het meest uitgesproken waren de linkse partijen Vooruit en Groen.

Nood breekt wet

InterCom210622 Pandemiewet… of toont de noodzaak van goede regels

Nu de coronacijfers in ons land weer de goede kant uitgaan en het enthousiast aangekondigde ‘Rijk der vrijheid’ dichterbij komt, gaat er meer en meer aandacht naar de ‘tijd van onvrijheid’. Toen we met COVID-19 werden geconfronteerd in maart 2020, namen de politici een hele reeks maatregelen om ze pandemie onder controle te krijgen. Daarbij raakte de overheid aan een hele reeks grondrechten. Van de ene op de andere dag verloor de bevolking een aantal vrijheden die tot dan toen onbetwist leken. Het recht om zich vrij te verplaatsen werd drastisch beknot, de mogelijkheid om anderen te ontmoeten verdween vrijwel volledig, en ook aan zaken als de vrijheid van godsdienst en eredienst werd gesleuteld. Kritische stemmen werden direct onderdrukt en het algemeen belang rechtvaardigde de maatregelen. Momenteel wordt steeds uitdrukkelijker onderzocht of dit steeds terecht was. Een Brusselse rechtbank stelde de regering in het ongelijk met de uitspraak dat er in feite geen wettelijke basis was voor een hele reeks beslissingen. Met man en macht werd er aan een ‘pandemiewet’ gewerkt.

Levensbeschouwingen tegen homofobie

InterCom210622 IdahotTransfobieCharterTer gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie hebben de vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen in Vlaanderen, samen met een aantal politici uit het Vlaamse Parlement, een charter ondertekend om te ageren tegen geweld dat homoseksuelen en transgenders viseert. De ondertekening paste in het kader van de interlevensbeschouwelijke dialoog en vloeit ook voort uit charter dat de diverse levensbeschouwingen in 2017 ondertekenden. De ondertekening houdt een veroordeling in van alle vormen van intimidatie geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Volgens het charter krijgt in Vlaanderen één op twee ‘LGBTQI+’ers (de afkorting staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and others) te maken met intimidatie en bijna één op vijf met fysiek geweld. Omdat ze dit onaanvaardbaar vonden, namen politici van N-VA, CV&V, Open Vld, Vooruit en Groen het initiatief om samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse erkende erediensten en de vrijzinnig humanistische en boeddhistische levensbeschouwingen het besluit om een sterk signaal te geven.