slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Plek vrij?

InterCom220317 GaveVesteOekraineLQGave Veste geeft tips voor opvang vluchtelingen

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne groeit ongekend snel. De kaap van twee miljoen werd al lang gerond en schattingen gaan er van uit dat uiteindelijk 7 van de 44 miljoen Oekraïeners het land zullen verlaten. Deze mensen worden in eerste instantie opgevangen in buurlanden zoals Polen, maar ze zullen zich vandaar over de rest van Europa verspreiden. De West Europese landen tonen een grote bereidheid om iedereen, al dan niet tijdelijk, op te vangen, maar het is duidelijk dat er heel wat inspanningen gedaan moeten worden om alle mensen onderdak te verlenen. Gave Veste – de organisatie die zich al jarenlang inzet voor vluchtelingen die van overal in de wereld komen, inzet – hoopt dat de Vlaamse kerken gastvrij zullen zijn. Om hen te helpen bij de opvang, vermeldt de website een hele reeks tips over hoe de mensen het best geholpen worden.

Bidden om vrede in Oekraïne

WereldbolOekraine03LQGezamenlijk gebedsmoment via Zoom op 27/02/2022

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is bijzonder onrustwekkend. De bevolking van Oekraïne dreigt massaal het slachtoffer te worden van de vijandelijkheden. In een reactie op de invasie hebben de Wereld Evangelische Alliantie en de Europese Evangelische Alliantie opgeroepen tot gebed voor de inwoners van de  getroffen gebieden. In Vlaanderen heeft Gave Veste het voortouw genomen om, samen met verschillende andere gebedsorganisaties, de kerken te mobiliseren om te bidden voor de situatie die momenteel volledig geëscaleerd is.

Alive-kerk wordt City Life Church Leuven

InterCom220204 CLCLeuvenCollage5 december was een memorabele dag voor de Alive-kerk in Leuven. Of beter gezegd, het was haar laatste dag, want op die datum sloot de gemeente aan bij de groep van City Life Church in Nederland en België en veranderde ze ook van naam. Tegelijk werd er een nieuw voorgangersechtpaar ingezegend, Yannick en Christine namen de fakkel over van Christophe en Brenda, die aan de wieg van de gemeente gestaan hebben en zich de afgelopen jaren hard hebben ingezet voor de uitbouw van de kerk.

Kind voor een ander …

InterCom211208 Draagmoederschap2LQCD&V overweegt wettelijke regeling draagmoederschap

Wat als je een sterke kinderwens hebt, maar geen kinderen kunt krijgen? Het is voor de meesten wellicht geen brandend actueel onderwerp, maar voor wie zelf met de vraag geconfronteerd wordt, is het een heikele kwestie. In een aantal gevallen is een ‘technische oplossing’ – zoals IVF (in vitro fertilisatie) – mogelijk, maar die optie is er niet altijd. Denk daarbij aan homokoppels: een man kan nu eenmaal geen kinderen baren. In dergelijke situaties kan er gekozen worden voor de adoptie van een kind, maar ook draagmoederschap is een mogelijkheid. Wettelijk is er op dit vlak weinig geregeld, maar er worden voorstellen ingediend om een en ander juridisch in orde te maken.

Bij het opstellen van wetteksten over ethische kwesties wordt vooral naar de CD&V gekeken – deze partij beschikt over een zeker ‘vetorecht’ als het over morele zaken gaat. Bij het afsluiten van het regeerakkoord werd namelijk bedongen dat er bij wetten op ethisch vlak altijd een consensus tussen alle regeringspartijen moest zijn. Dat had in de eerste plaats te maken met de regels rond abortus (er was een parlementaire meerderheid om de mogelijkheden daartoe te verruimen, maar voor de CD&V was dat onaanvaardbaar), maar betreft ook andere terreinen.

EAV Platform inclusie

InterCom211208 EAVplatformInclusieHet afgelopen twee jaar zijn er binnen de EAV verschillende nieuwe platforms van start gegaan (denk aan het Platform Geloofsvervolging met een jaarlijks gebedsweekend voor de verdrukte kerk) en andere staan inmiddels in de steigers. Sinds kort wordt er gewerkt aan een ‘Platform Inclusie’ dat graag iedereen bij de kerken wil betrekken, ook de mensen met een beperking. Het is een samenwerking waar Gemeenten en Gehandicapten al lang op hoopt, en het is dan ook geen verrassing dat deze organisatie volledig achter het initiatief staat. Op dit moment zijn er al drie andere partners: het Evangelisch JeugdVerbond (EJV) dat voor enkele uren per week een ‘diversiteitsmedewerker’ heeft aangesteld, TrisHomie, een christelijk woonproject voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking of psychosociale problemen en ‘Geloof en Gebaren’ dat zich vooral richt op doven en slechthorenden.
Het EJV startte vorig jaar al een gespreksgroep ‘Bijzondere Noden’ om ouders van kinderen die speciale aandacht nodig hebben, samen te brengen. Daarbij ging bijzondere aandacht naar het aanbieden van de juiste ondersteuning op het gebied van vrije tijd, en om deel te kunnen nemen aan het jeugdwerk.

Meer info: Gemeenten & Gehandicapten, Thérèse Swinters Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het EJV, Eline Hoolsema. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Opnieuw erkenningen lokale geloofsgemeenschappen

InterCom211208 ErkenningParochiesLQNieuw decreet legt voorwaarden en procedures vast

Na een jarenlange stilstand, is de trein van de erkenningen terug vertrokken. Een TGV kan het zeker niet genoemd worden (er is immers eerst nog een , maar toch: er is beweging. In 2017 was die abrupt tot stilstand gekomen toen de Vlaamse regering besliste om voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen een erkenningsstop af te kondigen. Inmiddels werkte de bevoegde minister een nieuwe wet uit die de puntjes op die i zet wat betreft de voorwaarden waaraan plaatselijke kerken, maar ook moskeeën of synagoges, aan moeten voldoen om een beroep te kunnen doen op de financiële stromen die de overheid ter beschikking stelt. De grote lijnen van het decreet lagen al een tijd vast, maar over de laatste details werd nog uitgebreid gedebatteerd. De nieuwe regels zijn duidelijker, maar ook strenger – en niet zonder reden.