slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Plek vrij?

InterCom220317 GaveVesteOekraineLQGave Veste geeft tips voor opvang vluchtelingen

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne groeit ongekend snel. De kaap van twee miljoen werd al lang gerond en schattingen gaan er van uit dat uiteindelijk 7 van de 44 miljoen Oekraïeners het land zullen verlaten. Deze mensen worden in eerste instantie opgevangen in buurlanden zoals Polen, maar ze zullen zich vandaar over de rest van Europa verspreiden. De West Europese landen tonen een grote bereidheid om iedereen, al dan niet tijdelijk, op te vangen, maar het is duidelijk dat er heel wat inspanningen gedaan moeten worden om alle mensen onderdak te verlenen. Gave Veste – de organisatie die zich al jarenlang inzet voor vluchtelingen die van overal in de wereld komen, inzet – hoopt dat de Vlaamse kerken gastvrij zullen zijn. Om hen te helpen bij de opvang, vermeldt de website een hele reeks tips over hoe de mensen het best geholpen worden.


Gave Veste verwijst potentiële geïnteresseerden die hun huis willen opstellen in de eerste plaats naar #plekvrij, het initiatief van de Federale Overheid. De meeste gemeentebesturen hebben inmiddels plannen uitgewerkt om vluchtelingen op te vangen. Via je plaatselijk gemeentehuis kun je daarover alle informatie krijgen. Opvang aanbieden kan ook via Gave Veste: “We ontvangen vragen vanuit onze contacten uit de Russische/Oekraïense gemeenschap. Om hen snel te plaatsen, mag je je aanmelden bij Gave Veste.” In ieder geval kun je bij die organisatie terecht voor alle details over de opvang: juridische aspecten, rechten en plichten, procedure, tips en advies.

Gave Veste voorziet ook welkomstpakketjes voor Oekraïeners die naar ons land komen. Het is een basispakket met een sticker in Oekraïense stijl met een gepast welkom. Er zit ook een QR-code bij naar een digitale Bijbel en audiomateriaal in het Oekraïens en het Russich. Er is een link te vinden naar een website in het Oekraïens en Russisch met nuttige info voor de vluchtelingen. Dat pakket kan verder aangevuld worden.

Er zijn inmiddels al heel wat organisaties die zorg dragen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen – een overzicht staat op de site van Gave Veste. https://gaveveste.be/oekraine/

Kerken kunnen een grote, zegenrijke en impactvolle rol spelen in de opvang van vluchtelingen. Dat vraagt samenwerking, afstemming, inzet en vertrouwen. Gave Veste raadt aan om de opvang niet op eigen houtje te voorzien: “Doe het samen binnen een (kerk)gemeenschap. Zo kan je bijvoorbeeld afspreken om met 2 gezinnen 1 Oekraïens gezin op te vangen. Of met 10 gezinnen 5 Oekraïense families; Op die manier kun je de mensen af en toe ergens anders onderbrengen om even ontlast te worden. Je kunt taken verdelen. Misschien zijn er wel mensen binnen de gemeenschap die voor kleding en schoolspullen willen zorgen. Of, weer andere mensen die willen helpen met de taal of de weg zoeken naar alle loketten. Misschien is er wel een gezin dat hen elke week uitnodigt om te komen eten. Op die manier help je elkaar, bevorder je de integratie en vergroot je het sociale netwerk van de vluchtelingen. Hierbij ligt bij uitstek de kracht van een hechte kerkgemeenschap.”

Samenwerking
In diverse plaatsen in ons land zijn grote en levendige gemeenschappen van Russisch en Oekraïens sprekende (evangelische) christenen. Zij spreken de taal, kennen de cultuur en de nood van Oekraïense vluchtelingen beter dan wie ook; Daarom doet Gave Veste de oproep om dienend rondom hen te staan. De organisatie bestaat om de kerken te ondersteunen: “Daarom willen we des te meer tijdens deze (crisis)situatie adviseren, coördineren en bereikbaar zijn. Vanaf 16 maart zijn er bijeenkomsten via Zoom samen met iedereen die opvang voorziet. We delen ervaringen, geven tips en advies en voorzien ruimte om vragen te stellen.”
Een ander belangrijk aspect is gebed. Normaal gezien is er iedere zondagavond ook een online gebedsmoment.

Meer informatie bij Gave Veste.