slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Bijbelclub zoekt hulp

InterCom211105 BijbelclubsGemeenten en Gehandicapten organiseert al jaren Bijbelclubs voor mensen met een mentale beperking. In de meeste evangelische kerken is het de gewoonte om in de loop van de week samen te komen in kleine groepen. Op die manier wordt op ieders niveau onderwijs gegeven en is er ruimte voor ontmoeting. Kinderen doen dit vaak op zondagmorgen, jongeren doorgaans in het weekend, terwijl er voor volwassenen regelmatig ‘kringavonden’ ingericht worden. Maar voor mensen met een verstandelijke handicap wordt zelden iets specifiek gedaan. Het was voor Gemeenten en Gehandicapten de aanleiding om Bijbelclubs in te richten speciaal voor deze doelgroep. Eerst in Genk, later ook op andere locaties.

De afgelopen anderhalf jaar hebben de Bijbelclubs zo goed als stil gelegen. Het was een moeilijke tijd voor de deelnemers: mensen met een verstandelijke beperking en/of ouderen in instellingen kregen bijna geen contact met andere gelovigen buiten hun eigen familie en misten op die manier vaak de onontbeerlijke steun. Het was dan ook een hele verademing toen de maatregelen versoepeld werden en samenkomsten terug mogelijk werden. Of toch niet? Jammer genoeg hebben twee van de trouwste medewerkers van de club in Genk laten weten dat ze hun taak neerleggen. “De vraag moest dus echt komen: Gaan we er mee door, of moeten we de Bijbelclub, die als pionier project in Vlaanderen werkte, stoppen. Op dit moment vragen we ons dat nog af”, aldus Gemeenten en Gehandicapten. Het is duidelijk dat de vraag zwaar weegt. Een antwoord ligt niet direct voor de hand. De deelnemers zelf kunnen het vaak maar moeilijk vertellen, voor ouders en begeleiders is het vaak al moeilijk om voor voldoende vervoer en begeleiding te zorgen, van en naar de Bijbelclub. Tegelijk valt het nut van de club niet te ontkennen.

Oproep
In de hoop om de Bijbelclubs door te laten gaan, doet Gemeenten en Gehandicapten een oproep: “Het is ons duidelijk geworden dat om dit werk te kunnen blijven doen, wij echt hulp nodig hebben. God heeft het ‘Lichaam’, de Kerk, zo gemaakt dat samenwerking de sleutel is. Ook G&G wil samenwerken met andere kerken. We hebben nog heel veel om over na te denken. Komt er een tijd waarin we de dingen die we nu leren, waarover we nu nadenken, kunnen uitwerken?” Meehelpen kan op veel manier en je hebt er geen speciaal diploma voor nodig. Met een enthousiast hart dat uitgaat naar deze bijzondere groep, kom je al heel ver: “Je kan tot grote zegen zijn voor onze broers en zussen en wij zijn er van overtuigd dat zij op hun beurt ook een zegen zullen zijn voor jullie. Heb je zoiets van ‘Hey, ik kan wel een Bijbelverhaal op een leuke en eenvoudige manier brengen’, of speel je een bepaald instrumlent en zou je eens met ons willen samen zingen en dansen voor de Heer? Ben je creatief en wil je dat talent gebruiken in de Bijbelclub? Wees van harte welkom!”

De Bijbelclub komt iedere 3de zaterdag van de maand om 15:00 u. samen in het gebouw van de Pauluskerk in Genk. Meer info op de website van Gemeenten & Gehandicapten. Www.geng-info.be.

Nieuwsbrief