slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Overstromingen Wallonië

InterCom20831 FEGeupenVerschillende kerken getroffen door het water

De natste juli-maand ooit was niet alleen onaangenaam voor wie op zoek was naar mooi zomerweer in eigen land, maar vooral catastrofaal in het Oosten van België. Nog altijd zijn in de Ardennen de sporen van de overstromingen te zien, en het zal zeker tot volgend jaar duren voordat alle puin geruimd is. Er zijn ook tientallen doden te betreuren. Hoe lang de herbouw zal duren, weet niemand te zeggen. Heel wat huizen zijn onbewoonbaar en veel bedrijven zijn getroffen. Ook kerken werden niet gespaard.

Water uit de Ardennen kennen we in de eerste plaats als bronwater, maar ook van pittoreske riviertjes in schilderachtige valleien. Dat die soms uit hun oever kunnen treden, is bekend, maar de verwoestende kracht van de water- en modderstromen die vorige maand door de dalen raasden, was ongezien. Vooral aan de oever van de Vesder – of Weser, zoals die in het Duitstalige deel van ons land heet – was de vernietiging totaal.

 

Veel mensen moesten in allerijl vluchten, soms tot op het dak van hun huis. Hulp liet soms lang op zich wachten. In de dagen na de ‘zondvloed’ werd de omvang van de schade steeds duidelijker. Sommige mensen verloren alles wat ze hadden en zijn nog steeds op zoek naar oplossingen.

In de buurt van de Vesder bevonden zich ook enkele kerken die heel wat schade opliepen. Het zwaarst getroffen was Freie Evangelische Gemeinde (FeG) in Eupen, maar ook andere leden zwaar. Een pinksterkerk van Amerikaanse origine (‘The Bridge/die Brücke’) bevindt zich in de buurt van de FeG. Zoals de naam (De Brug) al doet vermoeden, situeert het gebouw zich dicht bij de rivier – het gebouw kreeg veel water te slikken. John van der Dussen, voormalig secretaris van de Federale Synode, was in het weekend na de ramp in de regio aanwezig, en aanschouwde de schade met eigen ogen: “Het gebouw van The Bridge is onbeschadigd, maar de inboedel had een meter onder water gestaan. In Verviers was het gebouw van de Assemblées de Dieu grotendeels onbeschadigd (behalve het hout van de dubbele toegangsdeur), maar het water heeft er binnen 1 meter hoog gestaan en de hele inboedel stond op straat. Het Leger des Heils (Armée du Salut) ligt ook vrijwel aan het water. De structuur van het gebouw was grotendeels onbeschadigd, maar schuin voor de deur, op een parking, was er een grote berg afval, zeker 10 meter hoog. Dan was er aan de andere kant van het water (in een vreemdelingenwijk) ook nog een Afrikaanse kerk (de Assemblée de Dieu internationale La Gloire de Verviers) waar de straat onder water stond, maar hun zaal lag op het eerste verdiep, dus zij zijn er aan ontsnapt. Toen we er maandagavond  passeerden,hoorden we uit de openstaande ramen het geluid van een Afrikaanse zangdienst die daar blijkbaar al weer aan de gang was.”

Terug naar Eupen, aan de samenvloeiing van de Weser en de Hill. Hier was het duidelijk dat, na dagen van intensieve regenval, het water zou overstromen. Het hoger gelegen stuwmeer was vol en het water kwam ongecontroleerd naar beneden. De politie vroeg alle bewoners in de buurt van de rivier om hun huis te verlaten. Enkele mensen van de evangelische kerk konden nog wat materiaal in veiligheid brengen, maar er was onvoldoende tijd om veel te redden. Die avond veranderde de Malmedyer Strasse in een rivier. Alles op straat spoelde weg, en ook het asfalt kon de kracht van het water niet weerstaan. De ramen van de kerk werden ingebeukt door ronddrijvende rommel, en het water kreeg er vrij spel – het stond er 1,40 meter hoog. Alles wat beneden stond, werd meegesleurd: de preekstoel, de stoelen, het bureau met de computers, de keuken, de voorraad flyers en boeken, het materiaal van de lokalen van de zondagsschool. Zelfs de piano – en het was geen digitale – verdween in de stroom. In de plaats kwam een ongelooflijke hoeveelheid rommel uit de buurt, en vooral: een dikke laag modder. Het heeft de gemeente bijna twee weken gekost om alles te verwijderen. Ook de gyprocplaten werden weggehaald, zodat de muren kunnen drogen – dat zal waarschijnlijk een maand of drie duren … Maar de kerk is niet het enige getroffen gebouw in de straat: zodra het water weggetrokken was,  werd het duidelijk dat geen enkel huis in de straat nog bewoonbaar was. Ook op dat vlak is er heel wat leed voor de buurt.

Terug vanaf nul ...
Het kerkgebouw van de Freie Evangelische Gemeinde in Eupen werd in 2004 aangekocht. Het duurde ongeveer drie jaar voordat de voormalige schrijnwerkerij was verbouwd tot een bruikbaar gemeentecentrum, maar sindsdien werd het intensief gebruikt – ook door de plaatselijke Roemeense gemeente ‘Eben Ezer’. Berthold en Renate Lamparter zijn het voorgangersechtpaar in de kerk. Voordien waren ze 25 jaar actief voor de Belgische Evangelische Zending (nu Vianova) in Aalst.  “We hadden het gevoel dat onze taak daar afgerond was en dat we alles in de handen van de oudsten konden geven. We zochten naar nieuwe wegen en we hebben ervaren dat God ons hier geplaatst heeft.” Het was de bedoeling dat Berthold in Eupen aan gemeenteopbouw ging werken – al vermoedde hij niet dat het zo letterlijk zou worden.  

De kerk heeft in de loop van haar bestaan al verschillende crisissen gekend, en de gebeurtenissen van de afgelopen maand betekenen een nieuwe tegenslag. Berthold: “Voor de gemeente overheerst momenteel het gevoel dat ze terug vanaf nul moet beginnen. Dat is ene ontmoedigende gedachte. Toch is het niet helemaal vanaf niets dat we vertrekken. Ik probeer ook de positieve kanten van deze catastrofe te zien. Ik heb veel solidariteit in de buurt gezien. Er is spontaan contact ontstaan, we lenen materiaal van elkaar. Het was gemeenschappelijk tegen het noodlot en dan sta je op hetzelfde niveau. Het brengt je samen en je hebt een heel andere manier om met elkaar te praten, ook over persoonlijke dingen. Mensen kwamen met vragen die ze vroeger niet durfden stellen. We waren tot nu toe vaak de vreemde eend in de bijt en dat is nu wel anders.”

Nieuwe kansen
Ondanks de catastrofe wil Berthold zich blijven focussen op de positieve aspecten en kijkt hij vooral naar de toekomst. Het zal hoe dan ook een nieuwe start worden voor de gemeente. “Ik denk dat de kern van de gemeente dichter bij elkaar gekomen is. Ik hoop ook dat de buitenstaanders die hier zijn komen helpen, ook nog langskomen als we weer met diensten begonnen zijn. Dat ze nieuwsgierig zijn geworden naar hoe het hier gaat.” Dit is wellicht ook het geschikte moment om uit te kijken naar nieuwe werkmethoden. Nu al het oude foldermateriaal en dergelijke weggespoeld is, wordt er met een propere lei begonnen. Het zijn allemaal dingen waarover uitgebreid nagedacht kan worden. En intussen is het afwachten: hoeveel gaat de schade uiteindelijk bedragen en in hoever gaat de verzekering tussenkomen? Het is hoe dan ook duidelijk dat er heel wat geld ingezameld zal moeten worden. Intussen gaan de diensten weer online door. Een tegenvaller, aangezien de ‘echte diensten’ nog maar kort voordien opnieuw waren opgestart. Maar tegelijk is er de dankbaarheid dat via ZOOM de onderlinge band versterkt kan worden. Een band die in de nabije toekomst hard nodig zal zijn

Wie de kerk op een of andere manier wil steunen, kan terecht op de website:

 

 Nieuwsbrief