slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Groen en Rood zetten het licht op oranje

InterCom210622 ConflictIsraelPalestijnenGoedkope veroordelingen kunnen dure fouten zijn.

Er is wellicht geen conflict in de wereld waar zoveel mensen een mening over hebben, en waarvoor zo weinigen een oplossing weten, als de explosieve situatie in het Midden-Oosten. Dat bleek alleszins tijdens de heropleving van het geweld, afgelopen maand, in Israël. Net voor het einde van de ramadan braken er tal van onlusten uit, en werden er vanuit Gaza een hele reeks raketten afgeschoten, die dit keer zelfs Tel-Aviv bereikten. De aanvallen werden grotendeels onderschept door het Israëlische leger en tegelijk ook krachtig beantwoord. Een wapenstilstand maakte na twee weken een einde aan het geweld, maar van een oplossing was uiteraard geen sprake.

Vanuit alle hoeken van de wereld kwamen er commentaren op de vijandelijkheden. Ook in België lieten verschillende politieke partijen hun visie op het conflict horen. Binnen de regering bleken er sterk uiteenlopende meningen te zijn. Het meest uitgesproken waren de linkse partijen Vooruit en Groen.

 

Namens die laatste partij vroeg Wouter De Vriendt dat de regering stappen zou ondernemen: “Er zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt in het regeerakkoord. Wat Israël betreft: als het zijn boekje te buiten gaat, moeten er reacties kunnen komen. Dit (conflict) dreigt helemaal te escaleren, met lauwe politieke reacties zijn we op dit moment helemaal niets. De straffeloosheid moet stoppen.” Parlementslid Vicky Leynaert (Vooruit) schaarde zich achter de eisen van Groen en steunde ook de oproep tot sancties. Daarbij wordt onder andere gedacht aan economische maatregelen, zoals het markeren van producten uit de bezette Palestijnse gebieden of een verbod op de invoer van die producten.

Onderdrukking
Vooruit-voorzitter Conner Rouseau wil hoe dan ook verder gaan dan de oproep aan beide partijen in het conflict om het geweld te stoppen, zoals die door de Europese Unie werd gedaan. “Dit is geen conflict. Een conflict gaat tussen even sterke partijen, maar hier gaat het over een heel sterk Israël dat de Palestijnen al heel lang onderdrukt. Dit is een vijandige overname, een onderdrukking.” Overigens veroordeelt Rousseau ook het geweld van Hamas en vraagt hij een signaal daartegen van de EU. “Maar er moet zeker ook een signaal naar Israël gaan.”

Het conflict in het Midden-Oosten ligt gevoelig in regeringskringen en België besliste om geen standpunt in te nemen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vindt dat een goede zaak en hij ergert zich aan iedereen die denkt de oplossing te weten: “Ik begrijp niet waarom de groenen al die moeite willen doen voor iets waar we geen vat op hebben. In ons land is er nauwelijks iemand te vinden die ook maar een idee heeft van de complexiteit van het Israëlisch-Palestijns conflict. En dan zouden wij daar arbiter moeten gaan spelen? De andere partijvoorzitters die daar nu zelf de oorlog willen oplossen, kunnen beter solliciteren voor de functie van Charles Michel of Joe Biden. Of ze moeten bij een ngo gaan werken.”

Een verhaal met twee kanten
In een reactie gaat de organisatie Christenen voor Israël in op de berichten die in de media verschijnen. De organisatie wil de andere kant van het verhaal laten zien. Een hevig punt van kritiek in de pers is doorgaans dat de Israëlische bombardementen voor burgers treffen. Nochtans probeert het leger civiele doelen zoveel mogelijk te vermijden, wat bijna onmogelijk is, aangezien de aanvallen van Hamas dikwijls juist vanuit burgerwijken vertrekken, en de organisatie vaak burgers als een menselijk schild gebruikt. Israël waarschuwt de Palestijnse  bevolking zoveel mogelijk op voorhand van bombardementen, maar die heeft in het algemeen maar weinig mogelijkheden om te vluchten. In tegenstelling tot de Israëlische overheid, hebben organisaties als Hamas nauwelijks voor schuilkelders gezorgd. Dat is een van de verklaringen voor het feit dat er aan Palestijnse kant veel meer doden vallen dan aan de zijde van Israël. Uiteraard, een verklaring neemt niet weg dat ieder slachtoffer er een te veel is, en een menselijk drama – aan welke kant die ook valt.

Het gebied van Gaza en omstreken wordt vaak één grote gevangenis genoemd, waar de Palestijnen niet uit kunnen ontvluchten. Nochtans was de situatie er 25 jaar geleden een stuk beter. Maar vooral vanaf het moment dat Israël door internationale druk gedwongen werd zich uit het gebied terug te trekken – en Hamas de controle overnam – is de toestand voor de bevolking bergafwaarts gegaan. Het is een voorbeeld van de complexiteit van het dagelijkse leven in deze regio.

Christenen voor Israël is ook een van de weinige organisaties die duiding geeft bij de aanleiding van het heropflakkeren van het conflict. De pers beschreef verhalen over Palestijnse bewoners die uit hun huis werden gezet door Joodse eigenaren. Wat er niet bij gezegd werd, was dat voor die huizen sinds 1993 geen huur meer werd betaald. In ons land zouden rechters veel minder lang wachten met een uitzettingsbevel. Aan de andere kant liggen de zaken bij ons ook veel minder gevoelig (de huizen liggen in betwist gebied) en leidt een dergelijke beslissing niet tot een ‘bijna-burgeroorlog’. Misschien had de overheid voor betere alternatieven kunnen zorgen. Maar dat blijft gemakkelijk zeggen als we de toestand alleen vanaf een grote afstand kennen. Wat dat betreft kunnen we wellicht niet meer dan hopen en bidden dat de situatie met bijzonder veel wijsheid benaderd wordt.

(bronnen: European External Agency Service, het Nieuwsblad, Redactie24, Christenen voor Israël)

Nieuwsbrief