slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De miserie van Moria


InterCom210622 MiserieInMoriaLQGave Veste roept op tot christelijke respons

Vorig jaar brandde het overbevolkte vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos af. Europese leiders beloofden dat er zich nooit meer zo’n situatie zou mogen voortdoen. Een recent rapport van Artsen zonder grenzen (AzG) toont aan dat er eigenlijk niets veranderd is. De media besteden er nauwelijks aandacht aan, maar veel hulpverleningsorganisaties kennen de omstandigheden maar al te goed. Gave Veste roept de Vlaamse kerk op om op te staan voor het recht van de vreemdeling.

De naam ‘Moria’ zal voor veel christenen bekend klinken. In de Bijbel speelt het verhaal van Abraham die van God de opdracht krijgt om zijn zoon Izaäk te offeren zich hier af. Abraham hoefde uiteindelijk zijn zoon niet te offeren, maar – aldus Gave Veste – ‘in het kamp Moria offeren wij op dit moment onze christelijke waarden’.

 

De verantwoordelijkheid  voor wat er in het kamp gebeurt ligt uiteraard in de eerste plaats bij de politiek, maar dat wil niet zeggen dat de kerken zich er niets van aan moeten trekken. Ook op dat vlak is Gave Veste duidelijk: “Het is de profetische taak van de Gemeente van Christus om haar stem te laten horen in een samenleving waar het recht stilzwijgend gebogen wordt”.

Verschillende Griekse eilanden zijn momenteel een verzamelplaats voor vluchtelingen die vanuit Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië via Turkije naar Europa proberen te vluchten. Deze route kent veel minder risico’s dan de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee, maar in veel gevallen stopt de reis hier. Vluchtelingen worden ofwel teruggestuurd naar Turkije, of blijven in een uitzichtloze situatie zoals in Moria. 40 procent van de mensen die door AzG worden geholpen zijn vrouw, één derde is kind en vijf procent is jonger dan 5 jaar. De bewoners worden voortdurend blootgesteld aan een ongezonde en onveilige omgeving. De meeste problemen houden meestal verband met slechte sanitaire voorzieningen en blootstelling aan koud weer. Stromend water, onderdak en basisgezondheidszorg zijn veeleer de uitzondering, met allerlei fysieke en mentale problemen als gevolg. Een deel van de asielzoekers overleefde martelingen en/of andere vormen van zwaar geweld. Zij zijn dramatische omstandigheden ontvlucht, maar hebben zich nauwelijks kunnen verbeteren. Zoals ze het zelf vertellen: “Wij zijn overlevenden van martelingen, maar in Moria werden we niet eens als mensen behandeld.”

De Europese Unie helpt Griekenland om structuur te krijgen in de opvang. Doel is om migranten in centra op te vangen, daar al te screenen om te zien of ze in aanmerking komen voor de status vluchteling of dat ze terug moeten keren. De EU betaalt Turkije om deze mensen terug op te nemen – al is de situatie daar al niet veel beter dan op de Griekse eilanden. Volgens AzG is het hele beleid in de praktijk alleen op opsluiting en afschrikking gericht. Er vinden ook nog altijd ‘pushbacks’ plaats: bootjes met vluchtelingen worden van Europese terug naar Turkse wateren geduwd. Maar ook vanuit de kampen worden migranten soms op een boot gezet en vlak voor de Turkse kust gedropt.

(Re)actie
Hoe gaan we als christenen met deze gebeurtenissen om? Gave Veste vraagt: “Sluiten we onze ogen voor dit leed? Als wij zwijgen, zullen de stenen spreken! In onze achtertuin laten we mensen op de vlucht aan hun lot over. In de Bijbel lezen we over een God die recht verschaft aan de vreemdeling. We lezen over een God die ons oproept hen lief te hebben als onszelf. We mogen het recht van de vreemdeling niet buigen. Deze woorden dwingen ons tot verootmoediging.”

De oproep van Gave Veste is duidelijk. Directeur Jelle Rijkeboer: “We roepen de kerken in Vlaanderen om op te staan voor het recht van de vreemdeling. Voor sommige kerken vraagt dit allereerst om de stilte rondom dit onderwerp te doorbreken. Voor andere vraagt dit om blijvend te bidden voor mensen op de vlucht en hen ook in de praktijk te (blijven) omarmen. Voor alle kerken vraagt dit om de Bijbelse oproep met betrekking tot vreemdelingen te laten horen in de gemeente.” Rijkeboer stelt ook vragen als: prevaleert ons land of Gods Koninkrijk? Staan we op voor de waarden die gelden voor de burgers van het Koninkrijk? Gaan we mee in de aardse politieke retoriek over grenzen en gelukszoekers? “Laten we pal staan voor de waarden van Gods Koninkrijk. Leven als kinderen van het Koninkrijk vraagt dat we staan voor de waarden van dit Koninkrijk. Ook als dit ons iets kost, ook als dit ons land iets kost.”

Meer info op de website van Gave Veste.


(bron: Gave Veste, Artsen zonder Grenzen, De Morgen)

Nieuwsbrief