slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Europees parlement stemt over rapport Matić

EuropeesParlement07aLQEAV roept op tot gebed op 23 juni

Het Europese Parlementslid Predrag Fred Matić heeft een rapport opgesteld rond de ‘seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Europese Unie, in het kader van de gezondheid van vrouwen’. Het wil alle lidstaten oproepen om abortus voor elke vrouw tot een recht te maken en vrije toegang hiertoe te verzekeren. Het document ademt een sterke pro-abortushouding uit en doet ook vermoeden dat er een sterke pro-LGBTQ-agenda achter zit. Het Gebedsplatform van de Evangelische Alliantie Vlaanderen lanceert een oproep tot gebed aan de kerken.

Op woensdag 23 juni zal het debat over het rapport plaatsvinden. De dag daarop zal een stemming plaatsvinden. Het document is het resultaat van de besprekingen in de Commissie Vrouwenrechten en gendergelijkheid. Het rapport dat door een ruime meerderheid van de commissie werd goedgekeurd, presenteert zich in de eerste plaats als een pleidooi voor vrouwenrechten. De reden waarom pro-life-organisatie fel gekant zijn tegen de resolutie, is dat abortus als een fundamenteel recht van de vrouw beschreven wordt.

 

De laatste jaren gaan er overigens steeds meer stemmen op om abortus op te nemen bij de mensenrechten, hoewel dat tot nu toe nergens officieel gebeurd is. De stemming in het Europees Parlement zou een stap in die richting kunnen zijn.

“Barrières in de toegang tot abortus leiden tot de schending van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, maar ook tot ongelijkheid met het oog op de vrouwenrechten in de EU”, staat er te lezen in de samenvatting van het rapport. Daarom zijn de parlementariërs die het rapport steunen van mening dat artsen niet langer gebruik zouden mogen maken van hun recht op gewetensbezwaren. Het rapport stelt: “medisch personeel voert dikwijls geen abortus uit met een beroep op hun persoonlijke overtuiging (…) Dit ontneemt niet alleen vrouwen hun recht op medische en gezondheidsprocedures, maar stelt ook het publieke gezondheidssysteem in vraag”. Meer concreet noemt de commissie het gebruik van het recht om abortus op grond van gewetensbezwaren te weigeren een “evidente en multidimensionele schending van de mensenrechten”.

Indien de resolutie wordt goedgekeurd, heeft dat vooral een symbolische waarde. De regeling van vroegtijdige zwangerschapsafbreking blijft een bevoegdheid van de nationale regeringen. Maar een symbool kan een grote waarde hebben en dat verklaart de reacties van pro-life organisaties. Het Duitse Bondsverbond Recht op Leven wijst er op dat de resolutie het recht van ongeboren kinderen totaal ontkent en de tekst een grote bedreiging is van de gewetensvrijheid van medisch personeel. Hoewel iedereen erkent dat een goede gezondheidszorg ook voor vrouwen enorm belangrijk is, worden vrouwenrechten door de promotie van abortus in een ideologische en anti-menselijke richting geduwd.

Het Gebedsplatform van de EAV richt op woensdagavond 23 juni een ZOOM-Gebedsmoment in. Wie daaraan wil deelnemen, kan daarvoor gebruik maken van de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/82367939427?pwd=cVZVUFVwdkRZNnViVlFLNVA2dHB5QT09
(Meeting ID: 823 6793 9427, Passcode: 933767)
Ook stelt het platform voor om op 23 juni een dag van vasten en gebed te houden.

Mogelijke gebedsonderwerpen.
    • Bid voor sterke tegenstemmen: voor moed bij hooggeplaatste politici om hier een halt aan te roepen.
    • Bid dat de verwarring (in woorden en begrippen) mag opklaren, en dat men zich de absurde consequenties op lange termijn van zulke keuzes zal realiseren.
    • Dat er van vele kanten protesten mogen toestromen (zodat het niet ongemerkt zal passeren).

Maken deel uit van het gebedsplatform:
Moeders in Gebed
Kniel
Gebedsnetwerk.be
Mahabba
Sofa Enzo
Amistad