slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Minder euthanasie in 2020

InterCom210407 EuthanasieIn 2020 werd op 2444 mensen euthanasie toegepast. Dat cijfer ligt 8 procent lager dan het jaar voordien – dat overigens een piek in het aantal gevallen liet zien. Het is de eerste keer sinds levensbeëindiging in België wettelijk werd toegelaten dat er een afname is. Er worden verschillende mogelijke oorzaken genoemd, zoals de lockdown, maar ook het ophefmakend euthanasieproces. Ook het verplichte palliatieve proces in sommige ziekenhuis, waar vorig jaar veel om te doen was, kan een rol gespeeld hebben.

Wim Distelmans, LEIF-arts en voorzitter van de ‘euthanasiecommissie’ ziet een verband tussen de lockdown die maart 2020 werd ingevoerd (en in november gedeeltelijk herhaald) en het verminderd aantal aanvragen. Vooral niet-terminale patiënten zouden hun euthanasie hebben uitgesteld, zodat ze konden wachten op het moment dat ze hun familie opnieuw mochten ontvangen. Een vraag om uitstel door patiënten die wel terminaal zijn, zorgt voor meer natuurlijke overlijdens. Immers, de meeste euthanasieverzoeken (ruim 80 procent) komt van mensen waarvan het levenseinde op korte termijn te verwachten valt – voor hen was de wet oorspronkelijk in de eerste plaats bedoeld. De meeste aanvragen (2 op 3) kwamen ook van 70-plussers.

Waarschijnlijk zijn artsen momenteel ook minder bereid om euthanasie toe te passen. Dat is het gevolg van het ‘proces Tine Nys’ waaruit bleek dat artsen risico lopen om gerechtelijk vervolgd te worden wanneer een levensbeëindiging niet volgens de regels verlopen is. Hoewel rechtszaken eerder uitzonderlijk zijn, zitten dokters uiteraard niet op een veroordeling te wachten …

Vorig jaar ontstond er ook ophef over de verplichting die sommige katholieke ziekenhuizen patiënten die een aanvraag voor euthanasie gedaan hebben ‘verplichten’ om eerst een palliatief proces te doorlopen.  Dat mensen dergelijke zorg krijgen aangeboden, is uiteraard geen probleem, maar iemand verplichten hieraan deel te nemen is in strijd met de wet op de patiëntenrechten. Die stelt immers dat een patiënt steeds een behandeling kan weigeren. Verschillende ziekenhuizen maken er overigens geen geheim van dat ze de zogenaamde ‘palliatieve filter’ toepassen. Het ziekenhuis van de Gasthuiszusters in Antwerpen, AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en AZ Sint-Lukas vermelden dat zelfs op hun website. De redenering erachter is het idee dat een groot deel van de euthanasieverzoeken geen echte vragen om levensbeëindiging zijn, maar eerder vragen om hulp om het levenseinde draaglijk te maken. Door de patiënten kennis te laten maken met de palliatieve zorg, worden de aanvragen als het ware gefilterd. Het resultaat is dat er minder gevallen van euthanasie zijn.

Vanuit liberale hoek kwam er vorig jaar veel verzet tegen de werkwijze van de katholieke ziekenhuizen, ook al zorgde de uitbraak van het coronavirus ervoor dat de media-aandacht daarvoor beperkt bleef. Gwendolyn Rutten, op dat moment nog voorzitster van de Open-VLD, liet via Twitter weten: “De verplichte palliatieve filter is niet-menselijk en holt de wet uit. Euthanasie vragen is een recht en het kan niet dat machtige katholieke ziekenhuizen dit recht uithollen, mensen ontmoedigen of tegenwerken. Een burgerwet staat boven de bisschoppenwil.” Haar partijgenoot Jean-Jacques De Gucht trad haar bij; “Mensen die om euthanasie vragen en voldoen aan de voorwaarden, moeten euthanasie kunnen krijgen. Zo simpel is dat. Katholieke zorginstellingen mogen mensen dat recht niet ontnemen.”

Dat katholieke zorginstellingen het palliatieve project gebruiken om euthanasie af te remmen, wordt overigens ontkent door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Die betreurt dat het zorgproject als zodanig wordt voorgesteld. FPZV-voorzitter Gert Huysmans: “De realiteit van vandaag is net het omgekeerde: het zijn palliatieve teams die de euthanasie-uitvoering mogelijk maken en ondersteunen. Zij zorgen ervoor dat artsen en verpleegkundigen de vraag serieus nemen en ermee aan de slag gaan.” Of het palliatieve filter een invloed heeft het gehad op het aantal euthanasiegevallen, blijft dus een vraagteken. Feit is dat een kleine 2500 patiënten vorig jaar euthanasie heeft verkregen. Opvallend daarbij is dat driekwart van de aanvragen Nederlandstalig waren. In Wallonië wordt beduidend meer om palliatieve sedatie gevraagd.

(bronnen: Belga, palliatief.be, De Morgen)

Nieuwsbrief