slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

i-Opener opent de ogen …

i Opener2021 CoverLQChristenvervolging is een ernstig onrecht dat in onze samenleving sterk onderbelicht wordt. Het feit dat de Westerse samenleving een verregaande godsdienstvrijheid kent, doet vergeten dat dit recht in veel andere delen van de wereld geen evidentie is. Naar schatting meer dan 200 miljoen christenen hebben met een of andere vorm van verdrukking te maken. Om meer aandacht te schenken aan hun lot, werd hun situatie gekozen als thema voor het eerste nummer van i-Opener, het volledig vernieuwde EAV-Nieuws.

De vervolging die miljoenen christenen ondergaan, kent vele vormen. De definitie die ‘Open Doors’ hanteert, luidt: ‘Christenvervolging is vijandschap die wordt ervaren als gevolg van iemands identificatie met Jezus’. Het meest in het oog springen natuurlijk zaken als foltering en moord. Daarnaast komt arrestatie en gevangenschap vaak voor. Maar het kan ook gaan om beperkingen op kerken en op het bezit van bijbels. Vaak worden christenen gedwongen hun geloof af te zweren, worden elementaire rechten ontzegd, wat tot uiting komt in een studie- of arbeidsverbod.

 

Het is niet altijd eenvoudig om daar vanuit het Westen iets aan te doen, maar het uitoefenen van diplomatieke druk is een krachtig middel. Christenen hebben uiteraard ook een machtig ‘wapen’: het gebed voor hun medebroeders en zusters. In i-Opener zijn ook verslagen te lezen van gelovigen die vanuit ons land een bezoek brachten aan een regio waar veel vervolging voorkomt. Op die manier konden ze met eigen ogen de toestand waarnemen, maar ook de gelovigen ter plaatse ondersteunen.

Waar christenen vervolgd worden, is het doorgaans de bedoeling de aanwezigheid van deze gelovigen in hun land zo sterk mogelijk te beperken. Zo schrijft hoofdredacteur Karel Buntinx over het ‘einde’ voor het christendom in het Midden-Oosten. De cijfers tonen aan dat in deze regio het aantal christenen drastisch terugloopt. In Libanon ging het aandeel christenen achteruit van 55% naar 33%, in belangrijke mate door toedoen van de terreurbeweging Hezbollah. Ooit behoorde de helft van de inwoners van Syrië tot het christendom, nu is dat nog maar 4 procent. In Jordanië liep het percentage terug van 18 naar 2 en ook in Irak worden de gelovigen massaal het land uit gejaagd. En toch is niet alles kommer en kwel: zo vertelt Jelle Rijkeboer van Gave Veste over de Iraanse kerk die niet meer te stoppen is. In dat islamitische land was het lang levensgevaarlijk om over je christelijk geloof te spreken, maar nu begint daar verandering in te komen. Natuurlijk, de situatie in het land is nog altijd niet rooskleurig en er zijn nog veel Iraniërs die vluchten naar het Westen. Voor hen organiseert Gave Veste Bijbelstudies in het Farsi. Veel van deze mensen dromen ervan om ooit in vrijheid naar hun eigen land terug te keren.

Intolerantie
Open Doors publiceert jaarlijks een lijst waarin de vijftig landen genoemd worden die het zwaarst getroffen zijn. Ron van der Spoel, directeur van de organisatie in Vlaanderen, beschrijft enkele wereldwijde tendensen. In de eerste plaats is er de toenemende invloed van het moslimextremisme. Deze vorm van islam heeft de bedoeling om de wereld te veroveren en daarin is er geen plaats voor het christendom. In Afrika is vooral de stammenstrijd bepalend. Hier speelt niet alleen de etnische maar ook de religieuze component. In andere delen van de wereld – denk aan India – is de georganiseerde corruptie van veel regimes een belangrijke factor. Van der Spoel is ook alert op de situatie in het Westen. Daar vindt momenteel geen expliciete vervolging plaats, maar valt wel een steeds intolerantere houding ten opzichte van minderheden zoals christenen waar te nemen. Langzaam maar zeker wordt de seculiere tolerantie, waarbij iedereen ruimte werd gegund naar eer en geweten te handelen, door de onverdraagzaamheid van de overtuiging dat de samenleving zich moet voegen naar de ideeën van de meerderheid.

Inzet voor de medemens
Het nieuwe magazine, dat voorlopig 1 keer per jaar verschijnt, wil tonen dat de Evangelische Kerk in Vlaanderen relevant is. Velen uit die kerk willen zich met hart en ziel inzetten om de hoop die ze ontdekt hebben doorheen Jezus Christus verder uit te dragen naar de mensen rondom hen. Jezus Christus zelf is daarbij het voorbeeld van liefde en  dienstbaarheid. Zoals EAV-voorzitter David Buntinx het in zijn voorwoord schrijft: “Het is vanuit die inspiratiebron dat mensen in Vlaanderen, en bij uitbreiding in de hele wereld, zich inzetten om die liefde gestalte te geven doorheen allerlei initiatieven dichtbij de noden van mensen.”

Het magazine geeft een blik op de samenleving vanuit evangelieoogpunt. Het uitgangspunt is telkens een van de platforms die binnen de EAV actief zijn. Naar aanleiding van het Weekend rond de Vervolgde Kerk werd dit jaar gekozen voor het Platform Geloofsvervolging. Dat is een samenwerking van een vijftal organisaties die tot de alliantie behoren: Open Doors, Hulp aan de Verdrukte Kerk, OMF, de 4e Musketier en Gave Veste. Elk van deze partners heeft in zijn eigen werking een connectie met de verdrukte christenen, en samen organiseren ze elk jaar een speciaal weekend.

Iedere gemeente die lid is van de EAV krijgt standaard 10 exemplaren van i-Opener toegestuurd. Interesse in meer? Laat het ons zo snel mogelijk weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De eerste editie van het blad is gratis voor de leden (al zijn giften natuurlijk altijd welkom om de kosten te dekken).

Nieuwsbrief