slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Het is een jongen – het is een meisje – of toch niet?

InterCom210223 IntersekseKamercommissie keurt nieuwe resolutie goed

In België worden ieder jaar zo’n 115.000 kinderen geboren. Iets meer de helft daarvan zijn jongens, de rest meisjes. Hoewel, bij een klein percentage van de pasgeborenen is het niet helemaal duidelijk wat ze zijn. Daarbij kan het gaan om zaken die uiterlijk niet zichtbaar zijn, zoals afwijkende chromosomen of hormonen, maar ook om duidelijk waarneembare anomalieën aan de geslachtsorganen. In dat laatste geval wordt dikwijls een corrigerende operatie uitgevoerd, zodat de betrokken persoon er later geen last meer van heeft. De Kamercommissie Gelijke Kansen keurde eind januari een resolutie goed, die een dergelijke ingreep minder gemakkelijk moet maken. De bedoeling is dat dergelijke correcties pas kunnen worden uitgevoerd als alle betrokken partijen – dus ook het kind zelf – voldoende geïnformeerd zijn en uitdrukkelijk toestemming geven.

Het is niet echt duidelijk hoeveel personen zich in een dergelijke ‘intersekse’ situatie bevinden. Volgens ‘Intersekse Vlaanderen’, de belangenvereniging van personen die niet duidelijk in de categorie ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ kunnen ondergebracht worden, zou een op vijf kinderen worden geboren met een ‘intersekse variatie’. Andere bronnen houden op veel minder – het is ook afhankelijke van de definitie die men hanteert. Alleszins wordt aangenomen dat 1 of 2 op de duizend baby’s voldoende tweezijdig zijn om een medische interventie te overwegen. Die wordt doorgaans zo snel mogelijk na de geboorte uitgevoerd. Het zijn dan de ouders en de arts die daarover beslissen – het pasgeboren kind heeft daarbij uiteraard geen enkele inspraak. De resolutie die werd opgesteld door de PS en de SP.A wil voorkomen dat een verregaande ingreep nog wordt verricht zonder dat het kind – dat daarvoor een zekere leeftijd zal moeten hebben – ook zijn of haar toestemming geeft. België werd begin 2019 al eens op de vingers getikt voor het VN-Kinderrechtencomité. Dat comité gaf aan bezorgd te zijn vanwege ‘het feit dat interseksuele kinderen in België onnodig worden onderworpen aan medische normaliseringsprocedures’.

Voor de duidelijkheid, op zich heeft intersekse niet rechtstreeks iets te maken met genderidentiteit. Op het vlak van ‘gender’ is in de huidige samenleving ook veel discussie, maar in de meeste gevallen ligt er geen fysieke afwijking ten grondslag aan de keuze om man of vrouw te zijn. Het gaat dan over welk ‘geslacht’ men zich voelt, niet wat men fysiek is. Bij intersekse is het niet volledig duidelijk of men de persoon als man of vrouw moet beschouwen, maar de betrokkenen voelen zich doorgaans wel man of vrouw. De discussie in de kamercommissie ging in feite over de vraag of de ouders het recht hebben om in twijfelgevallen voor hun kinderen te beslissen. Open-VLD kamerlid Robby De Caluwé gaf als toelichting bij de tekst van de resolutie: “Hiermee zetten we stappen op de onduidelijke regelingen rond het (medisch) ingrijpen van intersekse minderjarigen weg te werken (…). In het verleden werden – vaak met de beste bedoelingen – zeer snel na de geboorte geslachtsoperaties uitgevoerd bij baby’s. Dit binair denken (of man of vrouw, nvdr) zorgde voor druk op de ouders om meteen te bepalen welk geslacht hun pasgeborene moest krijgen. Tijdens het opgroeien kon het tot ernstige psychologische problemen leiden bij de intersekse personen, wiens fysiek geslacht niet noodzakelijk overeenstemde met hun genderbeleving.”

Ook op het vlak van de intersekse-thematiek speelt het concept ‘zelfbeschikking’ een belangrijke rol. De parlementsleden zijn van mening dat de ouders, maar zeker ook het kind, duidelijk geïnformeerd moeten worden alvorens er tot een drastische en meestal definitieve geslachtsoperatie wordt overgegaan. Ook dienen zijn hun expliciete toestemming te geven. De Caluwé: “Voor sommige intersekse personen hoeft een geslachtsoperatie niet, omdat ze hun lichaam aanvaarden en zich goed voelen in hun genderidentiteit en genderbeleving.” Ook SP.A kamerlid Karin Jiroflée os van mening dat interseksualiteit neit altijd een probleem hoeft te zijn: "Meestal kan je perfect door het leven gaan zonder dat hiervoor een operatie noodzakelijk is. De meeste personen voelen zich ook perfect man of vrouw. Er speelt enorm veel onwetendheid mee in dit verhaal".

Een van de redenen om tot een ingreep over te gaan, is ook het feit dat een pasgeboren kind moet aangegeven worden als ‘man’ of ‘vrouw’. De keuze dringt zich dus op. Inmiddels voorzien een aantal landen de mogelijkheid om de keuze uit te stellen. In 2013 was Duitsland het eerste Europese land waar baby’s ‘geslachtloos’ geregistreerd konden worden. In dat land bestaat ook de aanduiding ‘divers’ als mogelijke optie op identiteitsbewijzen. In Nederland besliste men dan weer om in de toekomst de geslachtsaanduiding binnen enkele jaren niet meer op de identiteitskaart te zetten (internationale paspoorten vereisen die vermelsding nog wel). Het Grondwettelijk Hof van België oordeelde in 2019 dat mensen de mogelijkheid dienen te krijgen om M of V in X te laten veranderen, maar de wet werd nog niet in die zin aangepast.

(bronnen: belga, statbel, open-vld, intersekse vlaanderen, instituut voor gelijkheid mannen en vrouwen, dekamer.be)

Nieuwsbrief