slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Buddy Holly in Oostende

InterCom210223 BuddyHollyHet bijwonen van een gebedssamenkomst kan bijzondere gevolgen hebben. Dat hoeft niet eens een spectaculaire gebedsverhoring te zijn. Soms gaan gewoon tijdens het bidden je ogen open. Holly Ware maakte het een paar maanden geleden mee. Het resultaat is dat ze nu iedere week van Kortrijk naar Oostende reist en er vier uur in het AZ-Damiaan doorbrengt. Niet als patiënt maar als buddy die COVID-patiënten begeleidt. Een opvallende activiteit midden in de coronacrisis …

Holly: “Er was een bidstond voor de situatie rond COVID-19 in België. Er was daar ook een spreker van een christelijke organisatie die actief is in de gezondheidszorg over de hele wereld. Hij vertelde waar de kerk mee bezig was in Latijns-Amerika en in het Midden-Oosten. Christenen hebben er zich in de frontlinie geplaatst om anderen te helpen. Sommigen van hen zijn letterlijk gestorven, omdat er niet voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar waren. Toch hebben ze geholpen en er de ultieme prijs voor betaald.

 

Dat heeft mij hard getroffen en ik dacht: de kerk is daar heel goed bezig en de christenen in België zouden dat ook moeten doen.” In ons land is de situatie uiteraard heel anders dan in andere delen van de wereld, maar dat neemt niet weg dat er hier ook werk te verzetten is. Dat is wellicht gemakkelijker gezegd dan gedaan, en Holly vroeg zich af wat ze concreet kon doen. Van opleiding is ze leerkracht en haar ervaring in de gezondheidssector is nihil. Toen ze hoorde dat er in het Damiaanziekenhuis in Oostende vrijwilligers gezocht werden om COVID-patiënten te helpen, besloot ze om een informatiesessie mee te maken. Daarna gaf ze zich op voor een wekelijkse shift van vier uur en werd Holly buddy;

De beslissing om in het ziekenhuis te gaan helpen was geen impulsieve opwelling – ze besefte wel degelijk dat er risico’s konden zijn: “Ik heb er eerst over nagedacht en er met David, mijn man, over gesproken. Ik dacht: ik ben jong, ik ben gezond en ik ben zeker geen risicopatiënt. Er wordt door het ziekenhuis al het nodige beschermingsmateriaal ter beschikking gesteld en ik dacht: als ik toch besmet zou worden, dan zouden de symptomen op mijn leeftijd toch niet erg zijn. Ik zou immers ook niet op de dienst Intensieve Zorgen komen te werken.”

Hoe waren je ervaringen in het ziekenhuis?
“Je hebt verschillende zones. In de rode zone ben je volledig in een beschermend pak, maar in de groene zone hoef je alleen een medisch mondmasker op. Als er al besmettingen zijn, dan is het tussen het personeel onderling, en niet van patiënt naar personeel. Ik denk dat je op de COVID-afdeling veiliger bent dan bijvoorbeeld op de bus. Ik mag niet teveel vertellen over de patiënten, maar ik heb van de verpleegsters gehoord dat het tijdens de eerste golf veel erger was voor de zieken. Ze hadden het heel moeilijk om te ademen en ze stierven voor je ogen. De behandeling is nu al veel beter. De patiënten hoesten nog wel, maar het is momenteel voor de meesten niet meer zo erg als toen. Voor het personeel is het allemaal heel zwaar, zeker tijdens de tweede golf, en met de dreiging van een derde.”

Op welke manier kan je je inzetten?
“Als je in de ochtendshift werkt, zijn het vooral de praktische zaken: maaltijden rondbrengen, flesjes water bedelen, vuilbakken leegmaken. De mensen hebben het druk met de behandeling en er blijft weinig tijd over om met de mensen te babbelen. Bij de middagshift is dat anders. Over het algemeen heb ik het tot nu toe echt als positief ervaren.”

Holly ziet voor christenen veel mogelijkheden om concreet hulp te bieden tijdens de coronacrisis. Kerken hebben natuurlijk ook nog veel andere taken, maar ze zouden de maatschappelijke noden niet uit het oog mogen verliezen. “Ik heb gehoord wat de kerk heeft gedaan in de loop van de geschiedenis, denk maar tijdens plagen als de pest. De kerk heeft in de hulpverlening altijd een cruciale rol gespeeld. Ik doe dit omdat ik als christen iets wil doen. Ik zeg niet dat iedere christen zich als buddy moet opgeven, maar we moeten wel kijken naar de noden om ons heen. Iedereen moet kijken naar zijn eigen situatie, maar je kan heel simpele dingen doen, zoals een babbeltje met je eenzame buurman, of zoiets.”

Vraagt deze taak veel van je?
“Ik doe het graag en ik kan er op elk moment mee stoppen als ik wil. Maar ik doe het niet voor mijzelf; ik wil anderen helpen.  Wat ik doe, is in feite niet zo indrukwekkend. Ik denk dan aan de artsen en verpleegsters die iedere dag met coronapatiënten werken. Ik doe dit maar 4 uurtjes per week, maar toch denk ik dat het belangrijk is.”

Ook interesse om je als buddy in  te zetten? Verschillende ziekenhuizen doen een beroep op vrijwilligers, afhankelijk van het aantal patiënten en de coronamaatregelen. Informeer je bij de hospitalen in je omgeving.

Nieuwsbrief