slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Samenwerking ETF en FLTE

InterCom210223 SamenwerkingETF FLTEDe Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven en de Faculté Libre de Théologie Evangélique in Vaux-sur-Seine, Frankrijk, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor coöperatieve promoties. Door dit systeem kunnen instellingen voor hoger onderwijs zonder (erkend) promotierecht – zoals FLTE – deelnemen aan een doctoraatsprogramma van een erkende instelling, in dit geval de ETF. De studenten zullen worden begeleid door twee promotors, een van de faculteit in Leuven, de andere van de instelling in Vaux-sur-Seine.

Prof. dr. Andreas Beck, decaan van de ETF Leuven: “De FLTE biedt reeds sinds enkele decennia studies op doctoraatsniveau aan, maar geniet geen officiële overheidserkenning. Op de Universiteit van Straatsburg na, is dat het gev al voor alle theologische faculteiten in Frankrijk.” Dankzij deze overeenkomst zullen onderzoekers uit de Franstalige evangelische beweging een erkend doctoraat kunnen verwerven.

In zekere zin is de huidige samenwerking een vervolg op een relatie die al enkele decennia duurt. De FLTE werd in 1965 naar aanleiding van een  besluit van de Vereniging van Belijdende Kerken in de Franstalige Landen, enkele jaren voordien. Bij de oprichting waren verschillende andere theologische instellingen betrokken, waaronder het Institut Biblique de Bruxelles (IBB), een voorloper van de huidige ETF. De directeur van het IBB, John Winston, werd indertijd de eerste decaan van de FLTE. Winston werkte ook 40 jaar voor de BEZ – de link met België is duidelijk.

De FLTE wilde vanaf het begin een teken van eenheid onder de Franstalige evangelische christenen zijn, voornamelijk afkomstig uit Frankrijk, Zwitserland en België. Sinds 1965 richt de Franse faculteit zich op de opleiding van voorgangers en andere kerkwerkers. Daarbij staat een hoogstaand academisch niveau voorop, ook al is er tot nu toe geen overheidserkenning van het doctoraatsprogramma. In die lacune is nu voorzien dankzij de samenwerking met de ETF. Een soortgelijke overeenkomst sloot de ETF in 2019 met de Freie Theologische Hochschule in Giessen (Duitsland).

(bron: etf.edu, flte.fr)