slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Een jubileum zonder feest …

LogoTearfund40jaar

maar met veel dankbaarheid

Het had een bijzonder jaar moeten zijn, maar het werd speciaal op een andere manier. Hoewel de Coronacrisis veel roet in het eten gooide en de dankdag van 31 oktober niet door kon gaan, wilde Tearfund het 40-jarig jubileum niet ongemerkt laten passeren. De onmogelijkheid om iedereen fysiek uit te nodigen resulteerde in een extra dik nummer van Inzicht, het kwartaalblad van de organisatie. Daarin een ruime bijdrage van gastschrijvers: oudgedienden, overzeese zendelingen, partners, donateurs … Geen feestelijke bijeenkomst dus, maar wel veel dankbaarheid voor de afgelopen 40 jaar.

Jonathan Middelbos, penningmeester van Tearfund, vraagt zich af of er zelfs wel een reden is voor een feest: “Het is niet leuk om vast te stellen dat het werk van Tearfund nog hard nodig is. De ongelijkheid blijft enorm groot. Eén vijfde van de wereldbevolking lijdt aan extreme armoede, honger, ziekte en analfabetisme. Deze vaststelling is geen reden om te feesten.” Het is echter ook geen reden voor pessimisme. Tearfund kijkt dankbaar terug op de vele positieve dingen die gebeurd zijn in de afgelopen 40 jaar en de rol de de organisatie daarin heeft opgenomen.

Tearfund was oorspronkelijk de afkorting van ‘The Evangelical Alliance Relief Fund’ en daarmee is gelijk duidelijk dat organisatie werd opgericht als diaconale arm van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Verwijzend naar de woorden van Amos 5:24 wil Tearfund een middel zijn om als kerken en gelovigen samen een antwoord te bieden aan de roeping van God om recht te laten stromen als water, de gerechtigheid als een voortvloeiende beek. Soms kun je dat stromende water letterlijk nemen, zoals Robert Blondeel getuigt over het werk dat hij jarenlang met zijn inmiddels overleden vrouw Christine in Madagaskar deed. In 2013 ging een uniek project van start in Mahatsara met de bedoeling de plaatselijke bevolking toegang te geven tot drinkbaar water. Dankzij it project werd de kindersterfte sterk teruggedrongen en werd de gezondheidstoestand van de bewoners merkbaar verbeterd. Toen het koppel naar België terug moest keren, werd het project overgenomen door plaatselijke werkers en inmiddels werden er 185 pompen in verschillende dorpjes geïnstalleerd. Er zijn plannen voor nog minstens 100 pompen.

Veel projecten zijn een werk van lange adem. Daarover getuigt Hilde Vlaminckx, die ook al lang op Madagaskar actief is. Zij staat stil bij het verschil bij het verschil tussen langetermijnzending en het werk op korte termijn. Zij is er van overtuigd dat beide nodig zijn en dat ze elkaar aanvullen. Bij de langdurige activiteiten speelt vooral de integratie een grote rol: zendelingen hebben tijd nodig om de taal en de cultuur te leren, om zich aan te passen aan het klimaat en om vriendschappen uit te bouwen met de plaatselijke bevolking. Ook kost het tijd om zich van passief tot actief lid in de kerk. Kortetermijnwerkers hebben dan weer het voordeel dat ze een frisse wind met zich meebrengen omdat ze niet vastgeroest zitten in een bepaald systeem. Ze zijn niet uitgeblust, ze hebben energie. Beide groepen hebben dus een duidelijke functie binnen het zendingswerk.

Speciaal de jongeren beschikken over veel energie, vandaar dat Tearfund ook een jongerenafdeling heeft, Tearfund Youth. Niet dat ze massaal naar het buitenland trekken, maar ze proberen de nood van zending zo aanschouwelijk mogelijk te maken. In het oog springende acties zijn de Nachten zonder Dak, waarbij jongeren worden uitgedaagd om te ontdekken hoe het leven van straatkinderen is door zelf ook eens een nacht in een kartonnen doos door te brengen. Het is een verrijkende ervaring om zo met armoede geconfronteerd te worden. Tegelijk wordt er geld ingezameld waarmee specifieke projecten geholpen kunnen worden.

In het jubileumnummer komen verschillende stichtende leden aan het woord, zoals Johan Lukasse die zich aan het einde van de jaren ‘70 zorgen maakte over het feit dat evangelisch Vlaanderen nogal naar binnen gericht was. Het draaide in die tijd vooral om eigen vooruitgang en ontwikkeling. “Ik heb toen gebeden dat men de zegen niet zou missen om gevend en mededelend te zijn voor de wereld daarbuiten. Met anderen heb ik dit gedeeld, die dit overnamen. Zo ontstond Tearfund in Vlaanderen. We hebben geleerd te geven en te dienen.”

Uiteraard draait veel bij Tearfund om geven; hoe zouden anders zoveel projecten gefinancierd kunnen worden. Natuurlijk is er ook de inbreng van verschillende overheden die subsidies geven, maar de kern wordt toch gevormd door de trouwe groep van ondersteuners. Om die reden komen ook enkele van hen aan het woord in deze editie van Inzicht. En er is ook aandacht voor een aantal recente initiatieven, waaronder het jubileumproject waarmee men in Oeganda 40 jongeren naar de middelbare school wil helpen. Op dit moment gaat dat nog niet omdat ook daar de scholen sloot vanwege Corona. Maar binnenkort zullen de schoolpoorten opengaan voor een aantal kinderen die voordien niet de financiële mogelijkheden hadden om de lessen bij te wonen. En ook in Burundi is er een project dat dringend ondersteuning nodig heeft.

Het zal duidelijk zijn dat Tearfund nog lang niet stil zal vallen, daarvoor is de nood te groot. Wie Tearfund beter wil leren kennen, of een bepaald project wil steunen, kan een kijkje nemen op de website van de organisatie. Www.tearfund.be.

Nieuwsbrief