slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Dichterbij ... of toch niet?

InterCom200713 CoronaEredienstenEen blik op de nieuwe Coronamaatregelen

Sinds 1 juli mogen we weer een aantal dingen die voordien verboden waren als gevolg van de Coronamaatregelen. Er mogen meer mensen aan tafel schuiven in een restaurant en de ‘bubbels’ zijn wat groter geworden. Ook voor de erediensten is er een zekere versoepeling van de maatregelen. De mogelijkheden om terug samen te komen, zijn wat ruimer geworden. Toch  wil de overheid zo voorzichtig mogelijk zijn, en is wat al dan niet toegelaten is, niet altijd even logisch en duidelijk.

Discotheken en dancings blijven gesloten, maar een dansfeest naar aanleiding van een huwelijk mocht dan weer wel. Althans, zo werd het even verkondigd, maar even snel weer ontkend. De experts zagen hierin een ideale gelegenheid zien om de epidemie weer op gang te trekken, en al gauw bleek dat de gasten op hun stoel moesten blijven zitten. Verwarring is nog regelmatig troef … 


Zingen blijft ook lastig, en daarmee komen we ook op het terrein van de erediensten. Hier zien we alleszins een zekere vooruitgang: waar het zingen in kerken een maand eerder nog verboden was (behalve door ‘voorzangers’ die een afstand van 5 meter onderling moesten bewaren), wordt er nu toch een mogelijkheid tot samenzang geboden. Maar eerst en vooral: de limiet van 1 kerkbezoeker per 10 m² wordt niet langer gesteld, zodat er op veel plaatsen een mogelijkheid begint te komen om met een groot deel van de gemeente samen te komen. Zolang er niet gezongen wordt, geldt alleen de regel van 1,5 meter afstand. Wel men toch zingen, dan zullen we wat meer afstand moeten houden (2 meter). Opvallend: aanvankelijk moest een mondmasker niet meer in de kerk, maar al snel werd het terug verplicht om mond en neus te bedekken. Bijzonder lastig voor wie preekt of deel uitmaakt van het zang- en muziekteam.

In België gaat men momenteel iets verder dan in Nederland. Daar werd weliswaar de limiet van maximum 100 bezoekers verruimd, maar bleef het zingen verboden. Premier Rutte zei tijdens een persconferentie: “Als je niet mag zingen dan lees je maar een Psalm voor”, maar dat is toch niet echt te vergelijken met een ‘normale’ eredienst. Nu, een band op het podium mag wel, maar het zal dan bijzonder moeilijk zijn om stil te blijven. Visie, het tijdschrift van de Nederlandse omroep EO schreef: “We kunnen wel vaststellen dat zingen de kern is van onze (evangelische) erediensten. We noemen het worship, lofprijs, aanbidding, maar zelden ‘samenzang’. Het samen zingen is de essentie van onze beleving tijdens een kerkdienst. De reden waarom mensen een dienst als ‘fijn’ ervaren.”

Een soortgelijke opmerking vinden we in de nieuwe richtlijnen die de Federale Synode uitvaardigt: “Gemeentezang is zeer belangrijk voor de protestants-evangelische eredienst. Zoals bij koorzang is het dan verplicht om 2 m. afstand te houden en een mondkapje te dragen. U moet dus een keuze maken: 1,5 m. onderlinge afstand zonder zang, of 2 m. afstand en een mondkapje mét zingen.” Voor de gemeentes die ervoor kiezen geeft Henk Rothuizen in EO-visie een aantal alternatieven. Onder het motto: ‘We mogen niet zingen, maar we mogen wel aanbidden’ draagt hij mogelijkheden aan, zoals het voorlezen van een aanbiddingspsalm (maar dat had premier Rutte ongeveer ook gezegd), gevolgd door een paar minuten stilte om de tekst te verwerken. Het hoeft natuurlijk geen Psalm te zijn, het kan net zo goed gaan om een uitspraak van Jezus of een andere tekst uit het evangelie. Of men luistert samen naar een klassiek muziekstuk, zoals Händels Messiah, eventueel in de uitvoering van de ‘Young Messiah’, of iets uit Bachs Passion. “En waarom doe je niet een van bovenstaande dingen en vraag je daarna of mensen een getuigenis hebben over wat God tot hen gezegd heeft?”. Bij dat laatste moeten we dan in de Belgische context wel oppassen, aangezien er gevraagd wordt om de beweging in de kerkdienst zo beperkt mogelijk te houden. Men zal dus vanaf zijn of haar eigen zitplaats moeten spreken, en als er daar een microfoon bij gebruikt moet worden, dan mag die niet aan iemand anders doorgegeven worden.

En de koffie?
Samen koffie drinken na de dienst is in veel evangelische gemeenten een vast traditie – meer dan dat, laten we gerust zeggen een essentieel onderdeel van het ‘gemeente-zijn’. Daar wordt nu ook, zij het enigszins aarzelend, een mogelijkheid toe geboden: “Het gezellig samenzijn zal de regels voor de horeca moeten volgen: niet rondlopen, alleen zitten, afstand van 1,5 meter behouden.” Hoe gezellig dat dan is, valt nog te bezien, maar ook op anderhalve meter afstand kan je een gesprek voeren. Maar ook niet meer dan dat: “Men kan alleen mensen welkom heten op een afstand van 1,5 meter. Handen schudden of elkaar omhelzen kan dus niet”. En hoe je de koffie naar binnen werkt met een mondmasker op, is ook een raadsel. Er zit dan weinig anders op dan direct na de dienst te vertrekken.

Speciale diensten zoals doopdiensten kunnen in beperkte mate doorgaan. Aangezien het water na iedere dopeling volledig ververst moet worden, zal er in praktijk dus maar 1 persoon ondergedompeld kunnen worden. Handschoenen, mondkapjes en gezond verstand worden alleszins aangeraden.

Terug naar normale diensten zit er voorlopig niet in, maar beperkingen kunnen ook uitdagingen worden. Henk Rothuizen schrijft over de Nederlandse situatie: “Wat een uitdaging reikt de regering ons aan in de komende tijd. Ik ben heel benieuwd of er gemeenten en kerken zijn die deze handschoen oppakken met een verruiming van onze aanbidding. En als een verrijking van ons samen-kerk-zijn gaan beleven.”

Uiteraard: gemeenten die in de huidige situatie nog geen echte mogelijkheid zien om weer samen te komen, kunnen nog altijd doorgaan met de verschillende vormen van online-diensten. Kijk daarvoor ook eens op de website van UP.
https://www.upmedia.be/live

Wie de huidige richtlijnen van de Federale Synode wil raadplegen, kan daarvoor terecht op deze link.
http://arpee.be/heropstart/

(bron: Belgisch Staatsblad, Federale Synode, EO-visie)