slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Groeiend antisemitisme in België

InterCom191109 AntisemitismeIn België is er sprake van groeiend antisemitisme. De vaststelling wordt zowel in binnen- als in buitenland gedaan. De Guardian ging vorige maand in op een rapport waarin gesteld wordt dat 39 procent van de Beligsche Joden lastig gevallen werden en dat sommigen geen keppa meer op straat durven dragen. In een nawoord van een nieuw boek van Ludo Abicht schreef expert Midden-Oosten en mensenrechtenactivist Brigitte Hermans: ‘De situatie is ernstig: antisemitisme floreert in maatschappijen die intolerant zijn, waar wantrouwen heerst tegenover minderheden en polarisering troef is’.

Het jaarlijkse Kantor Centre rapport over het wereldwijde antisemitisme toont aan dat, na Frankrijk, België het land in de EU is waar Joden de meeste vijandigheid op straat ervaren. Dat uit zich in vandalisme, ontkenning van de Holocaust en verbaal geweld. In 2018 werden 101 gevallen gemeld, bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Volgens het onderzoek overweegt 42 procent van de Joden in ons land overweegt om te emigreren, en dat is iets minder dan het cijfer in Frankrijk of Duitsland. Een dieptepunt in het geweld was de aanslag op het Joodse Museum in Brussel in 2014.

Voor Brigitte Hermans is het een pijnlijke vaststelling dat Joodse burgers in Europese landen 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet in veiligheid leven. Nu we in 2019 en 2020 het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding uit de concentratie- en vernietingskampen herdenken, vindt ze dat we meer stil zouden moeten staan bij de vraag hoe de strijd tegen antisemitisme in onze maatschappij versterkt kan worden. Daarbij heeft ze het idee dat de samenleving weinig interesse toont voor het probleem: “Er bestaat nauwelijks animon voor gesprekken waarbij verschillende partners elkaar echt beluisteren, eerder dan elkaar aan te vallen of te wantrouwen. Het besef dat Jodenhaat ons allen aanbelangt, en niet enkele het probleem van de Joodse gemeenschap is, leeft nauwelijks.”

Het groeiende antisemitisme is niet een exclusief Belgisch verschijnsel: in grote delen van de Europese Unie zien we de stijgende tendens. Eind vorig jaar maakte het Europese agentschap voor Fundamentele Rechten de resultaten van een uitgebreid onderzoek bekend. Van de meer dan 16.000 Joden die ondervraagd werden, gaf 90 procent aan dat de Jodenhaat in hun land de afgelopen vijf jaar toenam. Eurocommissaris Frans Timmermans stelde: “Er is hee, Europa als Joden er zich niet thuis voelen”. Toch lijkt de trend moeilijk te stoppen. De Amerikaanse experte Deborah Lipstadt schreef in haar boek Antisemitism Here and Now: “Wat ons moet verontrusten is het feit dat mensen nog steeds blijven geloven in een samenzwering die Joden demoniseert en hen verantwoordelijk acht voor het kwade. Antisemieten blijven dit specifieke soort van eeuwenoude haat in stand houden.”

Of het nu om een eeuwenoude vorm gaat, of om een hedendaagse versie: Jodenhaat is een plaag die nadelig is voor de maatschappij. Het bestrijden van antisemitisme zou daarom veel meer prioriteit moeten krijgen. Maar, zoals gezegd, de publieke opinie ligt er blijkbaar niet echt wakker van. Het Europese Joodse Congres dringt daarom aan op een betere training van leerkrachten. In veel scholen is antisemitisme een probleem: regelmatig willen leerlingen niet deelnemen aan lessen en discussies over de Holocaust. In dat soort situaties vindt de Jodenhaat een dankbare voedingsbodem. Die bedreigt niet alleen de Joodse gemeenschap, maar ook de hele maatschappij.

(bronne: The Guardian, Human Rights Without Frontiers, knack.be)

Nieuwsbrief